Wspólnota Przyjaciół Paradyża

14.12.2017 r. z inicjatywy ówczesnego kleryka Mateusza Topolskiego, odbywającego w naszej parafii roczną praktykę duszpasterską, powstała Wspólnota Przyjaciół Paradyża. Powstanie Wspólnoty poprzedziły modlitwy indywidualne parafian, grup modlitewnych i podczas Eucharystii oraz w czwartkowych adoracjach Najświętszego Sakramentu.
W dniu organizowania się Wspólnoty modlono się podczas czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą prowadził kleryk Mateusz, uczestniczono w Eucharystii i w pierwszym spotkaniu parafian chętnych do modlitwy we Wspólnocie.

.14.12.2017r. Spotkanie łrganizacyjne Wspólnoty Przyjaciół Paradyża, które prowadził kleryk Mateusz Topolski

Kleryk Mateusz przybliżył istotę działalności Wspólnoty Przyjaciół Paradyża, której celem jest modlitwa zarówno w intencji powołań kapłańskich jak i za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa.


Przynależność do Wspólnoty wyraziło  45  parafian,

a na dzień 07.11.2019r. ilość członków Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

wzrosła do 65 osób.


Przygotowano również kartki z nazwiskami studiujących kleryków w naszym diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, których wybrali drogą losowania członkowie Wspólnoty i obejmą Ich szczególną modlitwą.

W dniu inauguracji działalności Wspólnoty 21.12.2017r. po Mszy św. wieczornej Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak wręczał wszystkim członkom legitymacje.21.12.2017r. Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak święci legitymacje członków WPP

Nasza parafia pod wezwaniem Macierzyństwa NMP czuje szczególne zobowiązanie wobec Kościoła i seminarium, ponieważ większość proboszczów było wykładowcami w seminariach i co roku przybywają do naszej parafii na praktyki seminarzyści i neoprezbiterzy rozpoczynają u nas pracę duszpasterską.

Pierwszym opiekunem duchowym Wspólnoty Przyjaciół Paradyża był
Wikariusz ks. Jakub Świątek.

Moderator diecezjalny Wspólnot Przyjaciół Paradyża


ks. Grzegorz SłapekDiecezjalny moderator Wspólnot Przyjaciół Paradyża ks. Grzegorz Słapek

Pierwsi animatorzy Wspólnoty: Dorota Jundziłł  i  Barbara Jundziłł.Animatorki Wspólnoty Przyjaciół Paradyża Dorota Jundziłł i Basia Jundziłł z klerykiem Mateuszem Topolskim– założycielem WPP


Od  01.10.2018r.  nowym animatorem Wspólnoty została Cecylia Lisek

Cecylia Lisek


Stałe zobowiązania członków Wspólnoty:


1) codziennie: 1 cząstka różańca i modlitwa „Przyjaciół Paradyża” w podanych intencjach


2) co miesiąc: Komunia św. w pierwszy czwartek miesiąca lub w najbliższym możliwym dniu


21.12.2017r. Członkowie Wspólnoty Przyjaciół Paradyża w naszej parafii21.12.2017r. Członkowie Wspólnoty z kapłanami po zakończonej Eucharystii14.06.2018r. Członkowie parafialnej Wspólnoty Przyjaciół Paradyża z diecezjalnym moderatorem ks. Grzegorzem Słapkiem , opiekunem duchowym ks. Jakubem Świątkiem i ks. klerykami


MODLITWA PRZYJACIÓŁ PARADYŻA

Niepokalana Dziewico, Maryjo, której Bóg powierzył wychowanie Jezusa, Zbawiciela świata, bądź wychowawczynią licznych młodych ludzi, których Duch Święty rozpali pragnienia pójścia na służbę Odwiecznej miłości.
Upraszaj im łaskę rozeznania i odczytania daru powołania
i gotowości pokornego pełnienia woli Bożej, aż do całkowitego
zapomnienia o sobie i zjednoczenia z Jezusem.
Wszystkim powołanym bądź pomocą i ostoją w czas próby i zwątpienia.
Twojej opiece i obronie polecamy szczególnie nasz Seminarium Duchowne, aby nieustannie wzrastała tam pokora i cierpliwość, pracowitość i uczciwość, wiara żywa, a nade wszystko miłość do Ciebie i Twojego Syna, ranionego grzechami w sercach ludzi.
Matko Cierpliwie Słuchająca, miej w szczególnej opiece tych kapłanów i kleryków, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują Twej pomocy.
Ozdobo Paradyża, Matko Słowa Przedwiecznego, nie gardź słowami moimi, ale je łaskawie wysłucha
j. Amen

LITANIA  DO  MATKI  BOŻEJ  KRÓLOWEJ  POWOŁAŃ  KAPŁAŃSKICH… czytaj


AKTUALNOŚCI

16.10.2021 r. Akatyst ku czci Bogurodzicy

16.10.2021 r. w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich w Gościkowie-Paradyżu odbył się “AKATYST KU CZCI BOGURODZICY”. Wieczór modlitewny rozpoczął się Mszą św. o godz. 17:00, po której ks. dr Paweł Marciniak z udziałem kleryków prowadził Różaniec św. Po modlitwie różańcowej przybyli pielgrzymi w refektarzu mogli posilić się i wypić herbatę. O godz. 20:00 wyśpiewano Akatyst ku czci Bogurodzicy, któremu przewodniczył opiekun Kół Przyjaciół Paradyża ks. Tadeusz Kuźmicki… czytaj więcej i galeria zdjęć

14.12.2020 r. Trzecia rocznica powstania Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

W grudniu 2020 roku przypadała 3 rocznica powstania w naszej parafii Wspólnoty Przyjaciół Paradyża.
14 grudnia ks. Proboszcz Jerzy Kordiak w koncelebrze Wikariusza ks. Dawida Klepusewicza odprawił Mszę św. w intencji wiernych – członków Przyjaciół Paradyża, którzy w pierwszy czwartek i codziennie modlą się w intencji powołanych i o nowe powołania do służby kapłańskiej. Na wstępie ks. Proboszcz podziękował za zaangażowanie wiernych i wsponiał kleryka Mateusza, który zainicjował powstanie Wspólnoty. Homilię na temat kapłaństwa i szczególnej roli modlitwy w intencji powołanych i o nowe powołania do stanu kapłańskiego… czytaj więcej i galeria zdjęć


04.06.2020 r.    Modlitwa Wspólnoty Przyjaciół Paradyża o powołania

Z powodu zniesienia od marca 2020 r. niektórych ograniczeń wynikacjących z trwającej nadal pandemii koronawirusa i niemożliwości adoracji Pana Jezusa w świątyni, 04.06.2020 w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17:30 do nabożeństwa czerwcowego wierni i Wspólnota Przyjaciół Paradyża ponownie mogła wspólnie modlić się o powołania do naszego diecezjalnego Seminarium Duchownego w Paradyżuczytaj dalej i foto

05.05.2019 r.   Pielgrzymka Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

05 maja 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu odbywała się coroczna Pielgrzymka Wspólnot Przyjaciół Paradyża. Przedstawiciele zbąszyneckiej Wspólnoty brali w niej udział po raz drugi. Do Paradyża autokarem pojechało 18 osób. Wśród opiekunów Wspólnot był także parafialny opiekun duchowy ks. Jakub Świątek. Modlitwy w paradyskim kościele rozpoczęły się nabożeństwem Godzinek ku czci NMP, które prowadził kleryk I roku seminarium. Następnie diecezjalny moderator Wspólnot Przyjaciół Paradyża – ks. Grzegorz Słapek powitał pielgrzymów i przedstawił program spotkania… czytaj dalej i galeria zdjęć05.05.2019 Pielgrzymi w Paradyżu z opiekunem duchowym WPP ks. Jakubem Świątkiem Galeria zdjęć:05.05.2019 r. Pielgrzymka Wspólnoty Przyjaciół Paradyża


20.01.2019r.   Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

20.01.2019 r. o godz. 15:00 rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd przez Parafialną Wspólnotę Przyjaciół Paradyża. Spotkanie rozpoczął ks. dr Dariusz Wołczecki, który odczytał  fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie ks. Jakub Świątek – opiekun duchowy Wspólnoty powitał zebranych, dziękując za zaangażowanie modlitewne w intencji powołań do służby kapłańskiej.
Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak również wyraził swoją radość z troski wiernych o nowych kapłanów… czytaj dalej i foto


14.12.2018r.   I rocznica Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

14.02.2018r. w 1 rocznicę powstania Parafialnej Wspólnoty Przyjaciół Paradyża z tej okazji przed Mszą św. moderator diecezjalny ks. Grzegorz Słapek poświęcił obraz Matki Bożej Ozdoby Paradyża – Matki Słowa Przedwiecznego. Następnie dzieci z lampionami rozświetliły świątynię, a przedstawicielki Wspólnoty Teresa Kanduła i Danuta Ganecka zapaliły świecę roratnią. Mszę św. w koncelebrze Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka i Wikariusza ks. Jakuba Świątka oraz w asyście diakonów Mateusza Topolskiego i Wojciecha Przyborowskiego sprawował ks. moderator Grzegorz Słapek, który wygłosił słowo do zgromadzonych wiernych… czytaj dalej i galeria zdjęć  Galeria zdjęć:14.12.2018 I-rocznica powstania Wspólnoty Przyjaciół Paradyża


04.10.2018r.    Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

04.10.2018r. po adoracji i modlitwie różańcowej w intencji powołań kapłańskich i kapłanów oraz Mszy św. ok. godz. 19:15 odbyło się spotkanie członków Parafialnej Wspólnoty Przyjaciół Paradyża. Ks. Jakub Świątek – opiekun Wspólnoty – po powitaniu przedstawił nową animatorkę Wspólnoty Cecylię Lisek, która przeprowadziła losowanie kartek z nazwiskami kleryków naszego Seminarium Duchownego w Paradyżu, za których w tym roku będziemy się indywidualnie modlić… czytaj dalej i fotoKs. Jakub Świątek przedstawia nową animatorkę WPP Cecylię Lisek


31.08.-02.09.2018r.   Rekolekcje Wspólnot Przyjaciół Paradyża

W dniach 31.08.-02.09.2018r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu odbyły się diecezjalne rekolekcje liderów Przyjaciół Paradyża.  Z naszej wspólnoty, najliczniejszej w całej diecezji (64 członków), udział wzięły 3 osoby: Cecylia Lisek, Grażyna Koralewska i Kazimiera Pawlicka. Rekolekcje przebiegały pod hasłem „Modlitwa”, które prowadził diecezjalny moderator Wspólnot Przyjaciół Paradyża ks. Grzegorz Słapekczytaj dalej i galeria zdjęć od lewej: Cecylia Lisek, Kazimiera Pawlicka, Grażyna Koralewska


14.06.2018r.   Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

14.12. 2017 r. w naszej parafii swoje Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom rozpoczęła Wspólnota Przyjaciół Paradyża. Dokładnie pół roku później – w czwartek 14 czerwca 2018 r.- odbyło się spotkanie z moderatorem diecezjalnym ks. Grzegorzem Słapkiem. Nie mogło oczywiście zabraknąć także przedstawicieli kleryków z paradyskiego seminarium. Byli to ks. kleryk Mateusz Topolski oraz ks. kleryk Mateusz Dąbrowski, którzy poprowadzili adorację Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą całe spotkanie.  Następnie Wspólnota uczestniczyła w Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa i we Mszy Świętej, którą w koncelebrze z Wikariuszem ks. Jakubem Świątkiem – opiekunem duchowym parafialnej Wspólnoty Przyjaciół Paradyża oraz w asyście przybyłych kleryków, sprawował ks. Grzegorz Słapek i wygłosił homilię nawiązującą do istoty kapłaństwa… czytaj dalej i galeria zdjęć

Galeria zdjęć:14.06.2018r. Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Paradyża


06.05.2018r.   Pielgrzymka Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

6 maja 2018 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, odbywała się coroczna Pielgrzymka Wspólnot Przyjaciół Paradyża. Przedstawiciele zbąszyneckiej Wspólnoty brali w niej udział po raz pierwszy. W drogę do Paradyża wyruszyło 19 osób. Modlitwy w paradyskim kościele rozpoczęły się nabożeństwem godzinek ku czci NMP. Następnie pielgrzymi wysłuchali konferencji ascetycznej, wygłoszonej przez nowego moderatora Wspólnot Przyjaciół Paradyża – ks. Grzegorza Słapka. Po konferencji odbyła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył J. E. ks. Bp Tadeusz Lityńskiczytaj dalej i galeria zdjęć

Galeria zdjęć:06.05.2016 Pielgrzymka Wspólnoty Przyjaciół Paradyża


18.02.2018r.  Obłóczyny w Paradyskiej Wspólnocie Seminaryjnej

18.02.2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 3 braci z trzeciego roku: Mateusz Dąbrowski, Konrad Jasiewicz, Seweryn Szczotko z rąk ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego przyjęło strój duchowny oraz posługę lektoratu. Mogą oni od tego czasu nosić sutannę i proklamować Słowo Boże podczas Mszy Świętej. Od tego momentu są oni widzialnym znakiem przynależności do Kościoła. Jest to jeden z ważnych kroków do kapłaństwa… czytaj dalej i galeria zdjęć


21.12.2017r.     Legitymacje dla Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

21.12.2017r. podczas roratniej Mszy św. o godz. 17:00, którą sprawował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak, Wikariusz ks. Jakub Świątek oraz w asyście ks. kleryk Mateusz Topolski  zostały poświęcone legitymacje przynależności wiernych do Wspólnoty Przyjaciół Paradyża. Ks. Proboszcz podziękował ks. klerykowi Mateuszowi, organizatorowi Wspólnoty i ks. Jakubowi – opiekunowi duchowemu  Wspólnoty oraz wiernym, którzy podjęli modlitwę za kleryków z naszego diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownemu w Paradyżu i o nowe powołania kapłańskie. Następnie ks. Proboszcz poświęcił i wręczył 60parafianom legitymacje… czytaj więcej i galeria zdjęć