Spotkanie członków Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

06
paź

06.10.2022 w pierwszy czwartek miesiąca odbyło się spotkanie członków Wspólnoty Przyjaciół Paradyża działającej w naszej parafii, która powstała 14.12.2017 roku.

Przed spotkaniem uczestnicy WPP uczestniczyli o godz. 18:00 w nabożeństwie różańcowym, podczas którego czytali rozważania tajemnic światła i odmawiali dziesiątki Różańca.

Mszy św. przewodniczył opiekun duchowy Wspólnoty Przyjaciół Paradyża Wikariusz ks. Sławomir Szocik w koncelebrze z ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem.

Przedstawiciele Wspólnoty animowali liturgię Słowa – czytanie lekcji -Teresa Płachta, a modlitwę powszechną zanosił Jerzy Ganecki.

Po Mszy świętej w salce katechetycznej odbyło się przy kawie i smakowitym cieście spotkanie członków Wspólnoty, w którym udział wziął opiekun duchowy ks. Sławomir. Animatorka Wspólnoty Cecylia Lisek omówiła realizację wykonanych zadań w minionym okresie, a ks. Sławomir nakreślił zadania Wspólnoty Przyjaciół Paradyża i zachęcał do bardzo gorliwej modlitwy o powołania do naszego seminarium, które stały się wielkim wezwaniem współczesnego czasu. Od października 2022 r. w naszym Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczęło formację na I roku zaledwie 2 kleryków, a ze wszystkich roczników studiuje tylko 10 osób.

opiekun duchowy parafialnej Wspólnoty Przyjaciół Paradyża ks. Sławomir Szocik

Następnie uczestnicy spotkania losowali, spośród 10 kleryków, osobę, za którą będą się codziennie modlić wyznaczoną modlitwą i dziesiątką różańca.

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Foto: Jerzy Ganecki