Służba Kościoła

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.:

http://szafarze.kuria.zg.pl/

Jerzy GANECKI
Mariusz GRACZYK
Krzysztof KRZYWAK


Katecheci:

ks. Sławomir SZOCIK

Krystyna Antczak

Krystyna Antczak

Barbara Zaremba

Barbara Zaremba


Organista:

Rafal_Rzeszuto_organista

Rafał Rzeszuto         tel. 695 881 197


Kościelni:

Kościół parafialny pw. Macierzyństwa NMP:

Bogdan Maciejewski

Kościół filialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła:

Franciszek Bładyko

Franciszek Bładyko

Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chlastawie:

Irena Chłopek

Irena Chłopek

Stanisław Górski

Stanisław Górski


Zarządca Cmentarza Parafialnego:

Ireneusz Grzechowiak tel. 604 609 413