Apostolat „MARGARETKA”


Apostolat „MARGARETKA” jest codzienną modlitwą za konkretnych kapłanów.

List otwarty ks. bp Tadeusza Lityńskiego do Wspólnot Żywego Różańca i Apostolatu „Margaretka” oraz wszystkich, którym bliska jest modlitwa różańcowa


Powstanie Apostolatu „Margaretka” w naszej parafii

Pierwsza „Margaretka” powstała nieoficjalnie w czerwcu 1999r. z potrzeby serca, którą założyła 7-osobowa grupa członków Wspólnoty Królowej Pokoju. Podjęła ona wieczystą modlitwę za ówczesnego Proboszcza parafii ks. Andrzeja Szewciwa. Inicjatorem założenia „Margaretki” był animator Wspólnoty Jerzy Ganecki, a wieczystą modlitwę w pierwszej powstałej „Margaretce” na terenie parafii podjęli: Czesława Kowalska, Elżbieta Owczarek, śp. Agata Kusior, Agnieszka Nowaczyk, śp. Zenon Nowaczyk, Danuta Ganecka i Jerzy Ganecki.

05.09.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca w ramach działalności w naszej parafii Wspólnoty Królowej Pokoju, założonej 01.02.1994r., oficjalnie powstaje Apostolat „Margaretka” czyli tzw. wieczysta modlitwa za kapłanów przy pełnej akceptacji Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka, opiekuna duchowego naszej Wspólnoty.
W tym dniu utworzono 12 „Margaretek”, czyli wieczystą modlitwą objęto wówczas 12 kapłanów, za których modlitwę podjęło 81 osób. Przyrzeczenie modlitwy przyjął Proboszcz ks. kan.  Jerzy Kordiak podczas Mszy Św.
Modlitwą objęto kapłanów z naszej parafii, miejscowości i tych, którzy niegdyś tu pracowali, a byli  to: ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, ks. Kazimierz Dziedziak, ks. Andrzej Szewciw, o. Krzysztof Białasik, ks. Józef Białasik, ks. Jacek Woźny, ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, o. Mateusz Fleiszerowicz, ks. Robert Nowak, ks. Zbigniew Nosal, ks. Krzysztof Dulny i ks. Piotr Pieniężny.

Od 1999 r. modlitwę wieczystą za kapłanów podjęło 266 osób, z czego zmarło 45 osób i wstawiają się one bezpośrednio u Pana Boga.
Aktualnie na terenie parafii objętych jest wieczystą modlitwą 40 kapłanów (6 kapłanów ma więcej niż jedną Margaretkę) w 46 Margaretkach.

Wszystkie powstałe „Margaretki” są wpisywane do Parafialnej Księgi Wieczystej Apostolatu.

Niech Nasza Matka Maryja Królowa Pokoju otoczy swoją szczególną macierzyńską opieką wszystkich kapłanów, którzy zostaną wpisani do tej Księgi Wieczystej oraz osoby, które podjęły to wielkie dzieło modlitwy za kapłanów.


KALEDARIUM  POWSTAŁYCH  MARGARETEK
W  PARAFII  pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU od 1999 roku.

1 MARGARETKA za ks. Andrzeja SZEWCIWA – proboszcza parafii w latach 1997-2001, założona nieoficjalnie w VI.1999 r. Wieczystą modlitwę podjęli: Elżbieta Owczarek, śp. Agata Kusior, Agnieszka Nowaczyk, za śp. Zenona Nowaczyka-Anna Pracuk, Danuta Ganecka, Jerzy Ganecki, Czesława Kowalska.

2 MARGARETKA za ks. Jerzego KORDIAKA – proboszcza naszej parafii od 2001 r. i opiekuna duchowego Wspólnoty Królowej Pokoju, założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Wieczystą modlitwę podjęli: za śp. Andrzeja Kostrzewskiego-Ludwik Szczepaniak,  Andrzej Łażewski, Zdzisław Szaj, Stanisław Paluch, za śp. Zenona Nowaczyka-Agnieszka Nowaczyk, za śp. Edmunda Łukaszyka-Marek Jasiński, Jerzy Ganecki.

3 MARGARETKA za  o. Krzysztofa BIAŁASIKA (SVD) – kapłana z naszej parafii,  misjonarza w Boliwii , założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: za śp. Irenę Białasik-Katarzyna Łuka, śp. Irena Budych- Bożena Droszcz, za śp. Wandę Peczyńską i śp. Katarzynę Jędrzejczak- Krystyna Gołek i Teresa Kufel, za śp. Irenę Cegłowską-Łukasz Szewczyk,  śp. Emilia Szczepaniak

4 MARGARETKA za ks. Józefa BIAŁASIKA – kapłana z naszej parafii, misjonarza w Boliwii, założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: za śp. Mariannę Nowaczyk-Czesława Kowalska, Genowefa Tymorkiewicz, Gabriela Splisteser,  śp. Urszulę Antoniak-śp. Elżbieta Ciecierska, za śp. Irenę Januszewską-Lucyna Żurek, Danuta Śpiewak, Edmund Białasik.

5 MARGARETKA za ks. Jacka WOŹNEGO – kapłana z naszej parafii, założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: Czesława Bok, Marianna Przybylska, Janina Szymańska, Dorota Białas, za śp. Zofię Woźną i śp. Longinę Piechowiak-Teresa Płachta i Urszula Niewola, za śp. Ewę Zwiernik-Przemysław Zwiernik.

6 MARGARETKA za ks. Dariusza ŚMIERZCHALSKIEGO-WACHOCZ – kapłana z naszej parafii, założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: Stanisława Kratowicz, śp. Czesław Wachocz, Julianna Kubiak, Wiktoria Freyer, śp. Helena Chmielewska, Stefania Semczuk, śp. Kazimiera Śmierzchalska-Wachocz.

7 MARGARETKA za o. Mateusza FLEISZEROWICZA (OFM) – kapłana z naszej parafii, założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: śp. Franciszka Fleiszerowicz i śp. Antonina Kujawska, Dorota Janek, Elżbieta Kwiatek, Wojciech Kwiatek, Marta Fleiszerowicz, śp. Józef Fleiszerowicz.

8 MARGARETKA za ks. Roberta NOWAKA – kapłana z naszej parafii, założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: Jan Nowak, Aurelia Lemańska, śp. Helena Jarzyna, śp. Teodozja Sobańska, Longina Kojat, śp. Gertruda Wolny, Irena Nowak.

9 MARGARETKA za ks. Zbigniewa NOSALA – wikariusza parafii w latach 2001-2003 i opiekuna duchowego V pielgrzymki do Medjugorje, założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: Krystyna Balcer, za śp. Franciszka Dajczaka-Maria Papierska, za śp. Jacka Fajfera-Barbara Zaremba, Eugenia Angierska, za śp.  Felicję Chwałkowską-Eugeniusz Chwałkowski, za śp. Barbarę Poprawską-Gabriela Raczyńska, Elżbieta Galas.

10 MARGARETKA za  śp. ks. Prałata Kazimierza DZIEDZIAKA – proboszcza parafii w latach 1987-1997, założona 05.IX.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: Łucja Raczkowiak, Kazimiera Łażewska, śp. Regina Wlaźlak, Maria Łukaszyk, Anna Łukaszyk, śp. Maria Witkowska, śp. Janina Kubicka.

11 MARGARETKA za ks. Krzysztofa DULNEGO – wikariusza parafii w latach 2001-2006, założona 05.IX.2002r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: Marlena Kaczmarek, Magdalena Paczkowska, Anna Matysiak, Marzena Zuza, Justyna Drozd, Anna Białasik, Beata Lisek.

12 MARGARETKA za ks. Piotra PIENIĘŻNEGO – wikariusza parafii w latach 1989-1991, założona 05.IX.2002r. w pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: Urszula Greczycho, Halina Grina, Elżbieta Mazurek, Gabriela Raczyńska, Barbara Starystach, Teresa Szulczewska, Danuta Ganecka.

13 MARGARETKA za ks. Pawła PTAKA – wikariusza parafii w latach 2003 -2006 , założona 07.X.2003r. w święto Matki Bożej Różańcowej. Modlitwę wieczystą podjęli: Katarzyna Łukaszyk, Dominik Łukaszyk, Felicja Lalik, śp. Władysława Piotr-Jerzy Ganecki, Irena Kochanek, Małgorzata Lisek, śp. Joanna Jokiel.07.10.2003r. – 13 Margaretka za ks. Pawła Ptaka

14 MARGARETKA za ks. Pawła PTAKA – opiekuna duchowego VI pielgrzymki do Medjugorje, założona 08.VII.2004r. podczas radosnego powrotu z pielgrzymki w Medjugorje. Modlitwę wieczystą podjęli: Danuta Chliszcz, Aniela Niemiec, Mirosława Szott, Lidia Lawenda, s. Laura-Marlena Kaczmarek, s. Barbara Plizga, Jadwiga Górka.

15 MARGARETKA za ks. Andrzeja JĘDRZEJOWSKIEGO – opiekuna duchowego Wspólnoty Królowej Pokoju od chwili jej powstania tj. 1994r.,założona 25.02.2005r. w Wieczór Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju. Modlitwę wieczystą podjęli: Danuta Paluch, Bogumiła Wróblewska, Renata Jundziłł, Irena Kwaśniewska, Estera Radkiewicz, Krystyna Wróbel, za śp. Emilię Nosal-Janina Szymkowiak.

16 MARGARETKA za Biskupa ks. Biskupa Krzysztofa BIAŁASIKA (SVD) – naszego parafianina, Ordynariusza Diecezji Oruro w Boliwii, założona 25.07.2005r. w święto Jego patrona św. Krzysztofa i w Wieczór Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju . Modlitwę wieczystą podjęli: Karol Białasik, za śp. Gerarda Górkę -Maria Cybal, Ewa Kusior-Coica, Stefania Białasik, Bernadetta Bordych, Jerzy Ganecki,  Zofia Rejment

17 MARGARETKA za ks. Pawła PTAKA – opiekuna VII pielgrzymki do Medjugorje, założona 25.VII.2005r. podczas pielgrzymki w Medjugorje. Modlitwę wieczystą podjęli: Tadeusz Maria Ptak, Krystyna Gmiąt, Małgorzata Ptak, Katarzyna Byk, Helena Gielo, Mieczysława Karczewicz, Barbara Zbirska.

18 MARGARETKA za o. Mateusza SZCZEPANIAKA (OSPPE) – kapłana z naszej parafii, założona 11.VI.2006r. podczas Mszy Prymicyjnej o. Mateusza w parafii. Modlitwę wieczystą podjęli: Ludwik Szczepaniak, Maria Mazurek, Małgorzata Szlegiel, śp. Maria Dobak, Irena Szlegiel, śp. Maria Witkowska, za śp. Emilii Szczepaniak-Ludwik Szczepaniak.

19 MARGARETKA za ks. Mariusza ŻURAWICZA wikariusza parafii w latach 2006-2011 od VIII.2006r. założona 1.IX.2006r. podczas Mszy św. pierwszopiątkowej. Modlitwę wieczystą podjęli: Marlena Kaźmierczak, Krystyna Tomiak, Agnieszka Szaj, Beata Mielniczuk, Benedykt Lankiewicz, Janina Szymańska, Wioleta Kaźmierczak.01.09.2005 r. – 19 Margaretka za ks. Mariusza Żurawicza

20 MARGARETKA za śp. ks. Benedykta PACYGĘ – opiekuna duchowego I i VIII pielgrzymki do Medjugorje, założona 26.IX.2006r. podczas Mszy św. wieczornej, wspomnienie św. Damiana.  Modlitwę wieczystą podjęli: Alicja Łukaszewska, Andrzej Ginter, Maciej Jundziłł, Zofia Winiarczyk, śp. Janina Łotecka, Halina Grina, Zuzanna Przeworska.

21 MARGARETKA za ks. Janusza SZCZEPKOWICZA – opiekuna Rodzin Nazaretańskich w parafii, założona 25.III.2007r. podczas Wieczoru Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju. Modlitwę wieczystą podjęli: Magdalena Walkowska, Elżbieta Chromińska, Andrzej Chromiński, Barbara Baranowska, Anna Matysiak, Janina Szymańska, Urszula Szymkowiak.

22 MARGARETKA za ks. Dariusza WOŁCZECKIEGO – opiekuna duchowego I pielgrzymki do Włoch, założona 06.V.2007r. podczas pielgrzymki. Modlitwę wieczystą podjęli: Stefania Gmiąt, Danuta Szczęśniak, Lilianna Fabiś, Ewa Spichalska, Bogumiła Moskaluk, Grażyna Dobrzyńska, Stefania Wajman.06.05.2007 r. – 22 Margaretka za ks. Dariusza Wołczeckiego

23 MARGARETKA za ks. Krzysztofa HOJZERA -kapłana z naszej parafii, założona 27.V.2007r. podczas Mszy św. Prymicyjnej i w Uroczystość Zesłania Ducha św. Modlitwę wieczystą podjęli: Bogusława Hojzer, Magdalena Walkowska, Agnieszka Chwałkowska, Marzena Hojzer, Ilona Hojzer, Anna Matysiak, Karol Prządka.

24 MARGARETKA za ks. Piotra PIEPRZA – opiekuna duchowego IX Pielgrzymki do Medjugorje w 2007r., założona 23.VIII.2007r. podczas pielgrzymki. Modlitwę wieczystą podjęli: Ewa Górka, Halina Kokotko, Jolanta Wojciechowska, Eugenia Orchowska, Maria Zimna, Kazimiera Pawlicka, Irena Dymerska.23.08.2007 r. – 24 Margaretka za ks. Piotra Pieprza

25 MARGARETKA za ks. KRZYSZTOFA (prośba z internetu)- założona 08.09.2009r. w święto Narodzenia NMP. Modlitwę wieczystą podjęli: Izabela Korbanek, Irena Panczocha, Teresa Kanduła, Janina Przepiórka, Bożena Droszcz, Aniela Przepiórka, Alicja Łukaszewska.

26 MARGARETKA za ks. Zbigniewa KARDASZA – założona 08.11.2009r. Modlitwę wieczystą podjęli: Gabriela Raczyńska, Teresa Szulczewska, Anna Matysiak, Grażyna Matysiak, Maria Szott, Jadwiga Drzymała, Julita Kisielow.

27 MARGARETKA za ks. Daniela  PIEJKO – założona 16.06.2010r. podczas odprawiania swojej Mszy św. Prymicyjnej. Modlitwę wieczystą podjęli: Ilona Małycha, Anna Matysiak, Małgorzata Szlegiel, Artur Gołek, Paulina Skakuj, Krzysztofa Paukszta, Urszula Osmulska.16.06.2010 r. – 27 Margaretka za ks. Daniela Piejko

28 MARGARETKA za ks. Krzysztofa MARCINKOWSKIEGO – założona 16.06.2010r. podczas odprawiania swojej Mszy św. Prymicyjnej. Modlitwę wieczystą podjęli: Anna Matysiak, Barbara Ciółko, Karol Prządka, Monika Graczyk, Krzysztof Gajewski, Małgorzata Gaudyn, Kasper Ciółko.16.06.2010 r. 28 – Margaretka za ks. Krzysztofa Marcinkowskiego

29 MARGARETKA za ks. Przemysława KOTA – założona 08.06.2011r. podczas odprawiania swojej Mszy św. Prymicyjnej. Modlitwę wieczystą podjęli: śp. Helena Jarzyna, Renata Jundziłł, Irena Trypucka, Maciej Jundziłł, Bartosz Szewczyk, Kazimiera Pawlicka , Anna Matysiak.08.06.2011 r. – 29 Margaretka za ks. Przemysława Kota

30 MARGARETKA za ks. Przemysława KOTA, – założona 04.09.2011 r. w 23 Niedzielę Zwykłą jako owoc duchowy XIII Pielgrzymki do Medjugorje w dn. 20.06.-05.07. 2011r., na 30-rocznicę objawień Królowej Pokoju. Modlitwę wieczystą podjęli: Danuta Szczęśniak, Teresa Jas, Ewa Górka, Maria Przymuszała, Jolanta Wojciechowska, Maria Markowska, Teresa Płachta.04.09.2011 r. – 30 Margaretka za ks. Przemysława Kota

31 MARGARETKA za ks. Damiana KOŁODZIEJA, wikariusza parafii od 2011r., założona 08.09.2011r. w święto Narodzenia NMP. Modlitwę wieczystą podjęli: Krystyna Paukszta, Barbara Świtała-Furman, Mikołaj Jundziłł, Danuta Maciejewska, Bogdan Maciejewski, Danuta Szafrańska, Małgorzata Szafrańska.31.08.2011 r. – 31 Margaretka za ks. Damiana Kołodzieja

32 MARGARETKA za ks. Roberta KUKUCZKĘ (SDB), misjonarza na Węgrzech – założona 02.02.2012r. w święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej i w 1-szy czwartek miesiąca. Modlitwę wieczystą podjęli: śp. Teodozja Sobańska, Danuta Maciejewska, Czesława Kowalska, śp. Agata Kusior, Gabriela Splisteser, Gabriela Raczyńska, Danuta Ganecka.02.02.2012 r. – 32 Margaretka za ks. Roberta Kukuczkę SDB

33 MARGARETKA za ks. Luca D’ AGNANO, kapłana z Włoch – założona 25.02.2013r. w Wieczór Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju i w 19-rocznicę powstania Wspólnoty. Modlitwę wieczystą podjęli: Aniela Niemiec, za śp. Emilię Szczepaniak- Wojciech Tomys, Maria Tomys, Wojciech Tomys, Elżbieta Mazurek, Lucyna Witkowska, Maria Springer.25.02.2013 r. – 33 Margaretka za ks. Luca D’Agnano

34 MARGARETKA za ks. Mateusza KUBIAKA – opiekuna duchowego XV Pielgrzymki do Medjugorje w 2013 r., założona 21.IX.2013r. podczas Mszy św. po pielgrzymkowej. Modlitwę wieczystą podjęli: Małgorzata Drosik, Ilona Małycha, Teresa Płachta, Ewa Górka, Sylwia Wróblewska, Iwona Przybyła, Katarzyna Durka.21.09.2013 r. – 34 Margaretka za ks. Mateusza Kubiaka

35 MARGARETKA za ks. Norberta LASOTĘ, wikariusza parafii od sierpnia 2014r., założona 15.09.2014r. w wspomnienie NMP Bolesnej. Modlitwę wieczystą podjęli: Barbara Baranowska, Elżbieta Baranowska, Dorota Jundziłł, Grażyna Michalak, Anna Pigla, Marzena Przepiórka, Zofia Zduńska.15.09.2014 r. – 35 Margaretka za ks. Norberta Lasotę

36 MARGARETKA za o. Łukasza KALISZA CSsR, opiekuna duchowego XVI Pielgrzymki do Medjugorje w 2014r., założona 11.10.2014r. w święto Macierzyństwa NMP-Odpustu Parafialnego w Zbąszynku. Modlitwę wieczystą podjęli: Maria Brzozowska, Maria Buda-Szulc, Ewa Górka, Ilona Małycha, Grzegorz Małycha, Iwona Przybyła, Alicja Wesołowska.11.10.2014 r. – 36 Margaretka za o. Łukasza Kalisza CSsR

37 MARGARETKA za ks. Michała PŁOŃCZAKA, Prymicjanta, który odbywał w 2013 r. w naszej parafii praktykę duszpasterską , założona 12.06.2015r. podczas Mszy św. Prymicyjnej w Zbąszynku, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitwę wieczystą podjęli: Karolina Białasik, Irena Trypucka, Maria Krzywak, Anna Kubiak, Grażyna Matysiak, Adrianna Wachowska, Natalia Budnik.12.06.2015 r. – 37 Margaretka za ks. Michała Płończaka

38 MARGARETKA za ks. Krzysztofa DULNEGO, wikariusza parafii w latach 2001-2006, założona 25.IX.2015r. w Wieczór Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju. Modlitwę wieczystą podjęli: Aniela Przepiórka, Teresa Kanduła, Irena Panczocha, Anna Sieradzan, Janina Przepiórka, Alicja Łukaszewska, Izabela Korbanek.25.09.2015 r. – 38 Margaretka za ks. Krzysztofa Dulnego

39 MARGARETKA za Ojca Świętego FRANCISZKA, założona 25.06.2016r. podczas Wieczoru Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju w 35-rocznicę Objawień Królowej Pokoju. Modlitwę wieczystą podjęli: Bernadetta Bordych, Teresa Płachta, Grażyna Koralewska, Zofia Rejment, Aniela Niemiec, Barbara Ciółko, Teresa Liman.25.06.2016 r. – 39 Margaretka za Ojca Świętego Franciszka

40 MARGARETKA za Ojca Świętego FRANCISZKA, założona 25.06.2016r. podczas Wieczoru Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju w 35-rocznicę Objawień Królowej Pokoju. Modlitwę wieczystą podjęli: Teresa Szulczewska, Mirosława Skrzypczak, Gabriela Raczyńska, Teresa Kanduła, Irena Panczocha, Gabriela Splisteser, Longina Kojat.25.06.2016 r. – 40 Margaretka za Ojca Świętego Franciszka

41 MARGARETKA za Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. Biskupa Tadeusza LITYŃSKIEGO, założona 25.10.2016r. podczas Wieczoru Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju. Modlitwę wieczystą podjęli: Halina Kukotko, Alicja Łukaszewska, Zofia Rejment, Gabriela Raczyńska, śp. Czesław Płachta, Bernadetta Bordych, Halina Szewczyk.25.10.2016 r. – 41 Margaretka za ks. Bp Tadeusza Lityńskiego, Ordynariusza naszej diecezji

42 MARGARETKA za ks. Jakuba ŚWIĄTKA, Wikariusza parafii założona 08.09.2017r. podczas Mszy św. w Uroczystość Narodzenia NMP. Modlitwę wieczystą podjęli: Aleksandra Strugała, Natalia Zacharska, Milena Ratajczak, Maria Tomys, Aleksandra Górka, Grażyna Koralewska, Marta Graczyk.08.09.2017 r. – 42 Margaretka za ks. Jakuba Świątka

43  MARGARETKA za ks. dr Dariusza  WOŁCZECKIEGO, Rezydenta parafii założona 08.12.2018r. podczas Mszy św. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  NMP. Modlitwę wieczystą podjęli: Ryszard Andrys, Elżbieta Andrys, Jarosław Bryza, Magdalena Kusior, Marek Kusior, Danuta Zachariasz, Cecylia Lisek.08.12.2018r.  43 Margaretka za ks. Dariusza Wołczeckiego 

44  MARGARETKA za ks. Mariusza WYSAKOWSKIEGO, opiekuna duchowego XX Pielgrzymki do Medjugorje w 2019r.,  założona 20.10.2019r. podczas Mszy św. w XXIX Niedzielę zwykłą i spotkania popielgrzymkowego. Modlitwę wieczystą podjęli: Teresa Twardowska, Aleksandra Chłopowiec, Grażyna Matysiak, Maria Kęsa, Stanisława Junik, Irena Kwaśniewska i Maria Szukalska.20.10.2019 r. – 44  Margaretka za ks. Mariusza Wysakowskiego

45  MARGARETKA za ks. Dawida  KLEPUSEWICZA , Wikariusza parafii założona 25.09.2020r. podczas Mszy św. w Wieczór Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju.  Modlitwę wieczystą podjęli: Karolina Chybin, Urszula Grzechowiak, Karolina Górka, Dorota Chybin, Sławomir Korbanek, Ryszard Białas, Alina Waszak.25.09.2020 r. – 45 Margaretka za ks. Dawida Klepusewicza

46  MARGARETKA za ks. Sławomira  SZOCIKA , Wikariusza parafii założona 07.10.2021r. podczas Mszy św. w Wspomnienie NMP Różańcowej.  Modlitwę wieczystą podjęli: Iwona Wiemann, Janina Garczarek, Barbara Napierała, Agata Cichowlas, Anna Stącel, Krystyna Kowalska, Agnieszka Biesiadka.

07.10.2021 r. – 46 Margaretka za ks. Sławomira Szocika


CENTRUM APOSTOLATU MARGARETKA

strona internetowa: http://www.apostolatmargaretka.pl/utworz-margaretke/


O  APOSTOLACIE  MARGARETKA….

„Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom,
że muszą mocniej wierzyć !
Muszą chronić wiarę Kościoła”.
„Powiedzcie moim drogim kapłanom,
aby modlili się na różańcu !
Aby każdego dnia modlili się na różańcu !” (Orędzie Matki Bożej z Medziugorje)

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Ojcu Jozo Zovko, byłemu proboszczowi parafii w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina), objawiła się Matka Boża i płakała przed nim z powodu kapłanów. Ojciec Jozo wspomina słowa Maryi: Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu każdego dnia. Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich przestało wpatrywać się w Tajemnicę Kapłaństwa z pokorą pełną podziwu i dziękczynienia, a wiele tysięcy kapłanów po prostu zdradziło otrzymane od Boga powołanie, porzuciło tę najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną służbę w Kościele i odeszło bezpowrotnie ze stanu duchownego, dając przy tym niemałe zgorszenie dla wiernych. Byli zdolni, utalentowani, ale upadli z powodu braku dostatecznej pomocy modlitewnej Kościoła.

Matka Boża bardzo pragnie, aby wszyscy wierni gorąco kochali swych kapłanów, gdyż każdy kapłan jest jak Mojżesz, aby prowadzić Kościół bezpieczną drogą do Ziemi Obiecanej, tj. nieba. Bez wiernych i roztropnych kapłanów Kościół nie wie dokąd iść, brakuje mu nadprzyrodzonych źródeł uświęcenia (słowa Bożego, Eucharystii, odpuszczenia grzechów, uzdrowienia, wyzwolenia spod władzy szatana), a wierni są jak latorośle oddzielone od winnego krzewu. Dlatego Matka Boża pragnie, aby każdy kapłan ponownie znalazł właściwe mu miejsce w twoim sercu, w twojej modlitwie, w twojej rodzinie, i uzyskał potrzebną mu duchową ochronę i materialne wsparcie.

MARGARETKA  jest wspaniałym Bożym dziełem. Nazwa pochodzi od imienia niezwykłej osoby, którą była Margaret O’Donnell  z Kanady. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się choroba Heine-Medina podczas spotkania rodzinnego. Zawieziono ją do szpitala w Ottawie, potem do Montrealu. Po trzech miesiącach leczenia, wróciła do domu, ale była całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie modląc się za swoją parafię, proboszcza, Kapłanów, we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, zwiększała się liczba Kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o tę formę modlitwy. Przyjmowała czasem 20 osób dziennie. Wielu Kapłanów podnosiła na duchu swoją modlitwą, wielu pomogła swoim cierpieniem. Margaret zmarła w Wielki Piątek 1978 roku, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w bezruchu, cierpienia i modlitwy.

Pani prof. Louise Ward, która znała osobiście Margaret O’Donnell, 1 sierpnia 1981 r. w Aylmer, Quebec w Kanadzie założyła Ruch MARGARETEK, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret, i dlatego nazwała go jej imieniem. Imię to z francuskiego marguerite, oznacza polny kwiatek w Polsce nazywany margaretką.prof. Louise Ward – Kanadyjka, założycielka Apostolatu „Margaretka”

Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się więc mały biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy – każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. ojciec Jozo Zovko

Ojciec Jozo Zovko,  były Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba w Medjugorje w latach 1980-1985, wspomina : „Pewnego dnia przybyła pielgrzymka z Kanady. W Tihaljinie, czekając na mnie aż wrócę z pogrzebu, pani profesor Louise Ward dogłębnie poruszona nauką o kapłaństwie oraz orędziami Matki Bożej utworzyła za mnie pierwszą MARGARETKĘ. W centrum pierwszej MARGARETKI wpisała moje imię. Wtedy oni złożyli przed Bogiem przysięgę, że będą się modlić za mnie przez całe swe życie! Teraz czuję się jak mała rybka w wodzie. Codziennie Kościół modli się za mnie! Zachowuje mnie w swoim sercu, myśli o mnie! (…) Matka Boża właśnie tego chce, żeby chrześcijanie umieszczali kapłanów w centrum swej modlitwy, swoich serc, swoich myśli. Wracając do domu utwórzcie MARGARETKĘ swoim kapłanom. Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak na spowiedzi. Módlcie się za nas kapłanów każdego dnia, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy wam skutecznie głosić Ewangelii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie tego, czym jest Kościół.”

Wielu wiernych odczuwa wezwanie do modlitwy i z miłością podejmuje się tego zadania, ofiarowując także swoje osobiste wyrzeczenia. Od 1 sierpnia 1981 roku powstało na świecie wiele Ruchów na wzór pierwszego Apostolatu. Święte życie Margaret O’Donnell stało się zaczątkiem, nasieniem dla wielu MARGARETEK, zakwitających w ogrodach Kościoła modlitwą za Kapłanów składanych u stóp Maryi.

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (…) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 19-21).

„Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie” (Jr 3,15).

JAK STWORZYĆ „MARGARETKĘ”…

1. GRUPA MODLĄCYCH SIĘ OSÓB

MARGARETKĘ mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny. Ważne jest to, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem Apostolatu MARGARETKA jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy – każda osoba (lub rodzina) modli się w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana.

2. MODLITWA

Siedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana, odmawia modlitwę, którą kontynuuje przez całe swoje życie, także po jego śmierci.
Poniżej odmawia się Modlitwę za Kapłanów opracowaną na podstawie modlitwy papieża Pawła VI, zaczerpniętą z Agendy Liturgicznej Diecezji Opolskiej (Opole 1981 r. s. 215) + koronkę z Medziugorja – „Wierzę” oraz 7 razy („Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”).
„O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …(imię kapłana)…. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty …(imię patrona) , którego imię nosi ks. …(imię kapłana)… Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.”

Radzi się, aby zobowiązania modlitewne nie były zbyt absorbujące, gdyż może to doprowadzić do zniechęcenia i porzucenia Apostolatu. Liczy się wytrwałość i wierność złożonemu przyrzeczeniu. Oczywiście zamiast w/w modlitw można np. ofiarować dziesiątkę Różańca św., litanię lub inną dowolną modlitwę uzgodnioną i odmawianą przez całą siódemkę. Rekomenduje się jednak Koronkę z Medziugorja, gdyż tam właśnie rozwinął się omawiany Apostolat. Koronka ta jest starą franciszkańską modlitwą na cześć 7 radości lub boleści Matki Bożej. Matka Najświętsza prosi o odmawianie tej starej modlitwy używanej przez Chorwatów, gdyż byli wychowywani przez oo. Franciszkanów i dzięki nim wiara się na tych terenach zachowała pod okupacją turecką. Koronkę można odmawiać także w sposób, którego wprowadzili Amerykanie czyli: Trzy pierwsze trójki odmawia się w intencji zwycięstwa Maryi w posłudze danego kapłana, trzy kolejne – o pokonanie szatana, siódmą trójkę za tryumf Niepokalanego Serca Maryi i pokój na świecie. Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego (mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej), gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego. W niektórych Grupach poszczególne dni tygodnia związane są z określonymi darami Ducha Świętego. W tym przypadku każda osoba z „siódemki” uprasza dla kapłana konkretny dar Ducha Świętego – przypisany do danego dnia tygodnia.

Uwagi:

A) Ta sama osoba, jeżeli rozszerzy swoje serce dla Bożej miłości, może należeć do wielu MARGARETEK, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia. Jest również możliwość zwielokrotnienia liczby kapłanów i objęcia modlitewnym wstawiennictwem w tym samym dniu tygodnia kilku kapłanów, lecz w tym przypadku należy odmówić przepisaną modlitwę oddzielnie za każdego z nich.
B) Po złożeniu przyrzeczenia „siódemka” nie ma oczywiście obowiązku zbierania się wspólnie na modlitwę. Każdy modli się w tym miejscu, w którym żyje lub obecnie przebywa.

3. PRZYRZECZENIE

Grupa siedmiu osób składa dożywotnie przyrzeczenie modlitwy, tzn. do końca życia. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną, to można to uczynić. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci (w niebie lub w czyśćcu – na zasadzie świętych obcowania), aby wszyscy szczęśliwie dotarli do bram nieba. Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić, gdyż nie wiemy, czy jest on w niebie, czy też w czyśćcu, gdzie będzie potrzebował naszego wstawiennictwa. Wierzymy, że Bóg w swoim miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy „siódemką” a jej kapłanem.
Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie, niemniej wskazane jest uczynić to w niedzielę lub w jakieś święto kościelne, lub z okazji jakiegoś innego spotkania, np. z racji rekolekcji. Jeśli to możliwe grupa siedmiu osób uczestniczy we Mszy świętej i po Komunii św. składa przyrzeczenie, posługując się np. taką oto formułą:
„W dniu dzisiejszym ja ……………………………., jako członek Apostolatu MARGARETKA, uroczyście przyrzekam dożywotnio modlić się w intencji ks…………………………………. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Królowo Pokoju i wszyscy święci. Amen.”
W niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zorganizowania wspólnego składania przyrzeczeń przez „siódemkę”, gdy np. Grupa rozproszona jest w różnych rejonach Polski czy świata. W takim przypadku osoba, która organizuje MARGARETKĘ umawia wszystkich zainteresowanych, aby w określony dzień osobiście złożyły Bogu i Maryi przyrzeczenia w miejscu swojego przebywania i rozpoczęły modlitwę. Gdyby zaistniała możliwość spotkania „siódemki”, wtedy można wspólnie odnowić przyrzeczenie.

4. DAR PRZEKAZYWANY INNYM

Bóg pobudza niektóre osoby do aktywnego włączenia się w rozszerzanie tego rodzaju apostolatu. Osoba, która pragnie utworzyć MARGARETKĘ zbiera grupę siedmiu osób, jako symboliczny kwiat wokół kapłana objętego modlitwą (np. ks. Proboszcza, księdza Wikariusza, kapłanów ze swojej parafii, misjonarzy, kapłana, który przeżywa jakieś trudności, który prosił nas o modlitwę, lub któremu jesteśmy winni szczególną wdzięczność). Wskazane jest, by zaprosić Maryję do pokierowania nie tylko doborem osób, ale też całą tą działalnością apostolską, gdyż jest to Jej dzieło.
Własnym przykładem należy zachęcać do włączenia się w ten apostolat, informując krewnych i znajomych o wyżej przedstawionych zasadach, wręczając im najlepiej kserokopie tego tekstu. Małodusznych, zalęknionych i wątpiących w swoje możliwości należy pobudzać do złożenia ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.
Zewnętrznym znakiem przynależności do tego Apostolstwa jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana.

Na Chwałę Bożą!

Animator Apostolatu „Margaretka”  i Wspólnoty Królowej Pokoju
przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku

Jerzy Ganecki