Parafialny Zespół „CARITAS”

caritas_logo

Więcej o CARITAS na ogólnopolskiej stronie internetowej – www.caritas.pl oraz na diecezjalnej stronie internetowej www.caritas.zgora.pl

„Celem CARITAS jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.” (par. 5 Satutu)

Pierwsze wzmianki o działalności CARITAS w naszej parafii sięgają roku 1946, kiedy to ówczesny Proboszcz ks. Jan Wysocki otwiera pierwsze przedszkole w Zbąszynku pod nazwą Przedszkole CARITAS w Zbąszynku. Po długiej przerwie 16 marca 1999 roku reaktywowana została działalność Parafialnego Zespołu „CARITAS” Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku. Parafialny Zespół CARITAS działa w strukturze CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

30.01.2009r. członkowie Zarządu

Parafialnego CARITAS z przewodniczącym ks. kan. Jerzym Kordiakiem


Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas:

ks. kan. Jerzy Kordiak – przewodniczący
Jadwiga Decsekretarz
Dorota Szatkowska skarbnik

członkowie:

Alicja Olejniczak, Alicja Łukaszewska, Tatiana Zalewska, Elżbieta Kwiatek, Małgorzata Kleszka, Teresa Liman, Barbara Gaweł, Ewa Suchecka.
06.05.2019 r. Spotkanie członków Zarządu PZC z wspomagającymi z parafii działalność charytatywną. ( w pierwszym rzędzie od lewej: członkowie zarządu PZC – Dorota Szatkowska, Jadwiga Dec, Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak i Alicja Łukaszewska)

W naszej parafii niewielkie grono wiernych wspiera materialnie ubogich poprzez systematyczne i jednorazowe ofiary, które umożliwiają realizację działań charytatywnych. Chętni parafianie mogą dołączyć się to tego dzieła poprzez wpłaty na konto:

30 8367 0000 0072 1631 8000 0001

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS PARAFII PW. MACIERZYŃSTWA NMP
UL. DŁUGA 29, 66-210 ZBĄSZYNEK


Praca  Parafialnego  Caritas skupia się głównie na indywidualnej pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Organizowane są paczki żywnościowe dla rodzin i osób samotnych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Prowadzimy również wydawanie odzieży, obuwia itp.

Paczki swiateczne_small
Zbiorka zywnosci_small

W parafii organizowana jest pomoc w ramach programu żywnościowego PEAD Unii Europejskiej. Szczególną troską obejmujemy dzieci. Wspólnie z CARITAS Diecezji organizujemy letni wypoczynek w formie kolonii i obozów w górach i nad morzem.

Oboz 1_small
Oboz 2_small
Oboz 3_small

Bardzo dobrze układa nam się współpraca z władzami samorządowymi, miejscowymi zakładamy pracy i właścicielami sklepów.

W wielkim dziele wspomagają nas 16 osób zrzeszonych w Gronie Wspierających Ubogich, których systematyczne ofiary materialne umożliwiają realizację działań charytatywnych.

W Parafialnym Zespole CARITAS na co dzień pracuje charytatywnie 10 osób. W pracy zespołu pomaga również młodzież z miejscowych szkół.

WYDARZENIA

 31.12. 2021 r. Podsumowanie działalności PZC w 2021 r.

W Parafialnym Zespole Caritas pracuje 7 osób. Fundusze PZC powstają ze składek:

  • Grono Wspierających Ubogich liczy sobie 16 osób, które w bieżącym roku wpłaciło 3860,00 złotych;
  • ze zbiórki do skarbonki „Mój 1 złoty” zebrano 2400,00 złotych;
  • wpłaty gotówkowe to 230,00 złotych;
  • za świece Caritas – w grudniu 2020r. zebrano 850,00 złotych;

Fundusze w roku 2021r. zostały przeznaczone:

  • na paczki na Święta Wielkanocne, na święta Bożego Narodzenia i na pomoc doraźną – 2140,99 złotych,
  • na pomoc finansową dla potrzebujących rodzin, na rehabilitację, na leczenie – 3000,00 złotych,
  • pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu PZC, materiały biurowe, reklamówki, upominki – 565,25 złotych.
  • koszty transportu to – 450,00 złotych.

Od marca 2021 r. 10 samotnych seniorów korzysta z kart podarunkowych do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka w Programie „Na codzienne zakupy”

W roku 2021 nie było zbiórki w ramach programu TAK POMAGAM, ale 18 rodzin przyniosło produkty żywnościowe do siedziby Parafialnego Caritasu. Było to około 95 kilogramów. Co wraz zakupionymi produktami pozwoliło zrobić 121 paczek, które otrzymały osoby potrzebujące na Święta Bożego Narodzenia.

Od września 2016 r. działamy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach Podprogramu 2020, w roku 2021 wydano 13 847,01 kg żywności, podzielone na 2153 paczki. Serdecznie dziękujemy za pomoc przy kwalifikacji rodzin Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
W chwili obecnej gromadzimy skierowania na Podprogram 2021, który zostanie zrealizowany w roku następnym.


06.05.2019 r.   Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas

06 maja 2019 r. w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu CARITAS Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku z osobami z Grona Wspierających Ubogich oraz innymi osobami wspierającymi codzienną działalność Caritasu. Spotkanie odbyło się przy udziale przewodniczącego Parafialnego Zespołu CARITAS Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka oraz naszych kapłanów ks. dr Dariusza Wołczeckiego i ks. Jakuba Świątka… czytaj dalej i foto


26.04.2017r.   Statuetka „Człowiek Człowiekowi” dla Krystyny Woźniak

Ks. Biskup Tadeusz Lityński wręcza wyróżnienie Krystynie Woźniak (foto:Krzysztof Król)

Ordynariusz naszej diecezji Biskup Tadeusz Lityński, 26 kwietnia, wręczył statuetki „Człowiek Człowiekowi”. To wyróżnienie biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ustanowione było w 1999 roku. W ten sposób po raz 18-ty nagradzane były osoby za szczególne osiągnięcia w działalności charytatywnej inspirowanej duchem ewangelicznym. Wśród wyróżnionych była zastępca przewodniczącego naszego Parafialnego Oddziału „Caritas” Krystyna Woźniak, której serdecznie gratulujemy!
Wnioskodawca – Parafialny Zespół Caritas tak uzasadnił przyznanie wyróżnienia:
„Pani Krystyna jest wolontariuszką od 2002r. Aktywna i zaangażowana w pracę na rzecz parafian w trudnej socjalnej, zdrowotnej i społecznej. Jest wiceprzewodniczącą PZC. Cechuje ją wrażliwość na krzywdę ludzi, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych. Inicjuje działania na rzecz dzieci, organizując wyjazdy na kolonie letnie. Jest przykładem dla młodszych wolontariuszy. Nadzoruje akcję dofinansowania podręczników szkolnych, zbiórki na rehalbilitację osób niepełnosprawnych i zakupy odzieży. Poza tym jest też koordynatorką programów pomocy żywnościowej w parafii i wielu innych akcji charytatywnych.”Ks. Biskup Tadeusz Lityński i Krystyna Woźniak po wręczeniu statuetki „Człowiek Człowiekowi” (foto: Krzysztof Król GN)


06.05.2016r.   Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 06.05.2016r. odbyło się w Domu Parafialnym przy współudziale Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka i Wikariusza ks. Norberta Lasoty spotkanie Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas i osób materialnie wspierających parafialny Caritas… galeria zdjęć06.05.2016 spotkanie w Domu Parafialnym ZPC i osób wspierających Caritas06.05.2016 spotkanie w Domu Parafialnym ZPC i osób wspierających Caritas


03.04.2016r.  Święto Bożego Miłosierdzia – patronalne święto Caritas

03.04.16 swieto Milos Bozego (7)

 03.04.2016r.  obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego ustanowione przez św. Jana  Pawła II w 2000 roku.
Jest to święto patronalne Caritas, podczas Sumy o godz. 11,00 Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak wygłosił kazanie i odprawił Mszę św. w intencji parafialnego Caritas, a po Mszach św. wierni mogli złożyć do puszek datki dla najuboższych.  Uroczystą Sumę poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu, a oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowały członkinie Parafialnego Caritas. Alicja Łukaszewska czytała modlitwę powszechną, a  Jadwiga Dec, Alicja Olejniczak i Dorota Szatkowska niosły dary ołtarza… więcej o Święcie Miłosierdzia na –internetowej stronie parafialnej

03.04.16 swieto Milos Bozego (6)
03.04.16 swieto Milos Bozego (5)

Galeria zdjęć:03.04.2016 Święto Miłosierdzia Bożego


31.12.2015r.   Podsumowanie działalności PZC w 2015r.

Podczas Mszy św. dziękczynno-błagalnej 31.12.2015r. o godz. 17,00, na zakończenie Starego 2015 Roku, ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował PZC za pracę na rzecz najuboższych  oraz za opiekę nad ludźmi starszymi i bezrobotnymi. Przedstawił także informację na temat działalności Caritasu przy naszej parafii w 2015 roku. W PZC pracuje 8 osób. Fundusze, którymi dysponuje PZC pochodzą ze składek i darowizn.

Przychody w 2015 roku przedstawiają się następująco:
– Grono Wspierających Ubogich liczy 23 osoby, które w bieżącym roku wpłaciły 5490 zł,
– ze zbiórki w skarbonki „Mój 1 złoty” zebrano 500 zł,
– za świece Caritas- grudzień 2014 r. zebrano 1330 zł,
– za paschaliki wielkanocne zebrano 525 zł,
– ofiary w Tygodniu Miłosierdzia wyniosły 1010 zł.

Fundusze w roku 2015 zostały przeznaczone na:
– wpłata dla Caritas Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 1190 zł,
– paczki mikołajkowe 358,40 zł,
– paczki świąteczne na święta Bożego Narodzenia 1491,31 zł,
– pomoc finansowa dla dwóch potrzebujących rodzin 4800 zł,
– koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem PZC 366,55 zł.

W ramach VII Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności CARITAS „TAK-POMAGAM” grudzień 2015, zorganizowano zbiórkę w 5 sklepach naszego miasta.Pomagało nam 46 wolontariuszy uczniów naszych szkół. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za okazaną życzliwość. Zebrano 429 kg żywności, która została przeznaczona dla rodzin na święta. Ogółem na święta Bożego Narodzenia wydano 87 paczek dla 167 osób.
W grudniu 2015r. w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Fundacją ” Spieszmy się” Caritas parafii pomagał w dystrybucji żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015 Unii Europejskiej. Rozdano ogółem 6597,52 kg żywności dla 103 rodzin – 325 osób z Miasta i Gminy Zbąszynek. Serdecznie dziękujemy za caroczną pomoc, wsparcie, życzliwość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.
Zarząd PZC w Zbąszynku.


  31.12. 2013 r. Podsumowanie działalności PZC w 2013 r.

Podczas Mszy św. dziękczynno-błagalnej 31.12.2013r. o godz. 17,00, na zakończenie Starego 2013 Roku, ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował PZC za pracę rzecz najuboższych oraz za opiekę nad ludźmi starszymi i bezrobotnymi. Przedstawił także informację na temat działalności Caritasu przy naszej parafii w 2013 roku.
W pracach Zespołu bierze udział 9 wolontariuszy dorosłych oraz ok. 20 os. młodzieży. Dochody pochodziły z systematycznych wpłat 27 członków Grona Wspierających Ubogich oraz ze zbiórki w kościele „Mój 1 złoty”, z darowizn indywidualnych, ze świec wigilijnych, paschalików. Fundusze PZC zostały przeznaczone na:
– pomoc finansową na rehabilitację dla osoby sparaliżowanej w wypadku,
– wpłatę dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
– zakup produktów żywnościowych na paczki wielkanocne – 153 rodzin,
– zakup produktów żywnościowych na paczki na Boże Narodzenie – 201 rodzin,
– paczki mikołajkowe,
– zakup podręczników dla potrzebujących uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
– dofinansowanie wyjazdu uczniów gimnazjum do Niemiec oraz wizyty lekarskiej w klinice w Poznaniu.
Przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia zorganzizowano zbiórkę produktów żywnościowych w sklepach podczas, której zebrano 431,5 kg żywności. Zorganizowano także przywóz żywności z magazynów Caritas naszej diecezji, przyznanej podopiecznym naszego Caritas w ramach programu UE PEAD.
W 2013 r. objętych pomocą było ok. 660 osób, wśród których rozdysponowano ok. 14 ton produktów żywnościowych.


07.04.2013 r.  Święto Bożego Miłosierdzia – patronalne  Święto Caritas

SONY DSC

W to Święto rozpoczął się po raz 69 Tydzień Miłosierdzia Bożego, w tym roku przebiegający po hasłem „Wiara żywa uczynkami”.
Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas przygotowali animację Mszy św.  czytając Słowo Boże, modlitwę powszechną oraz nieśli dary ołtarza. Mszę św. celebrował  Proboszcza parafii ks. kan.  Jerzy Kordiak, przewodniczący PZC.  Ks. kleryk Michał Płończak odczytał list pasterski Episkopatu Polski na Święto Bożego Miłosierdzia – patronalnego Święta Caritas. „Do postawy miłosierdzia musimy ciągle dorastać przy Sercu Jezusa Miłosiernego” – piszą biskupi w liście. Po Mszy św. wykonano pamiątkowe zdjęcie członków PZC, którzy brali udział w animacji Mszy św.  Zdjęcia  ze Święta Bożego Miłosierdzia… w galerii

SONY DSC

04.04.2013 r.  Spotkanie  Parafialnego Zespołu Caritas

SONY DSC

W salce parafialnej spotkała się grupa systematycznie wspierająca działalność Parafialnego Zespołu Caritas. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, który powitał zebranych i gorąco podziękował Zarządowi Caritas za ofiarną pracę na rzecz ubogich.
Zastępca przewodniczącego PZC Krystyna Woźniak przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku 2012, poinformowała o źródłach pomocy materialnej i jej rozdysponowaniu. Pomoc przejawia się w różnych formach: stała pomoc żywnościowa, paczki świąteczne, dofinansowanie do wykupu leków i do rehabilitacji oraz pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Poinformowała również, że o pomoc naszego Caritasu proszą mieszkańcy sąsiednich parafii: Kosieczyna i Dąbrówki Wlkp., którzy w myśl zasady „niesiemy pomoc potrzebującym” też ją otrzymują. Foto ze spotkania … w galerii 

SONY DSC

15.04.2012 r. Święto Miłosierdzia Bożego – patronalne święto Caritas

W pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przypada ustanowione w 2000 roku przez bł. Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego. W tym dniu o godz. 11,00 odbyła się uroczysta Msza św. celebrowana przez Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka, a animację przygotowali członkowie naszego Parafialnego Zespołu  Caritas. To święto jest też świętem patronalnym zespołów Caritas.SONY DSC 15.04.2012 r. przedstawicielki Caritas animujące Mszę św.


17.02.2012 r.   Świąteczne spotkanie przedstawicieli Caritas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Domu Parafialnym spotkał się Zarząd Parafialnego Zespołu „CARITAS” Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku z osobami wspierającymi działalność Caritasu. Spotkanie odbyło się przy udziale przewodniczącego Parafialnego Zarządu  „CARITAS” ks. kan. Jerzego Kordiaka i z-cy przewodniczącego Krystyny Woźniak, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Caritas w roku 2011. OLYMPUS DIGITAL CAMERA17.02.2012 r. pamiątkowa fotografia uczestników spotkania


03.02.2011 r.  Coroczne spotkanie Caritas

03.02.2011 r.  Jak co roku, Proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Kordiak i osoby wspierające materialnie Parafialny Caritas spotkali się w Domu Parafialnym. Spotkanie przygotował Zarząd Caritas podczas którego prezes Krystyna Woźniak przedstawiła zakres działalności Zespołu Caritas. Z pomocy skorzystało ponad 300 osób z naszej parafii.SONY DSC03.02.2011 r. uczestnicy spotkania: przedstawiciele zarządu i osoby wspierające Caritas


 


26.01.2010r. –  Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas i członków wspierających działalność pomocy potrzebującym w naszej parafii.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 26.01.2010 r.

 


30.01.2009 r. –  Noworoczne spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas z parafianami wspierającymi jego działalność.

SONY DSC30.01.2009 r. uczestnicy noworocznego spotkania Caritas


FOTO ARCHIWUM :

03.04.2016r. Święto Bożego Miłosierdzia, pamiatkowa fotografia po Sumie (od lewej): Jadwiga Dec, Alicja Olejniczak, Ewa Zwiernik, Dorota Szatkowska i Alicja Łukaszewska03.04.2016r. Święto Bożego Miłosierdzia, pamiątkowa  fotografia po Sumie (od lewej): Jadwiga Dec, Alicja Olejniczak, Ewa Zwiernik, Dorota Szatkowska i Alicja ŁukaszewskaPar Caritas I.2007 styczeń 2007 r. Parafialne Caritas 2.XII.05 Nr 25 02.12.2005 r.