Poradnictwo Rodzinne

duszpast_rodzin

więcej o Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej:

– www: dlarodziny.zg.pl/

Terminy kursów przedmałżeńskich w Diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w roku 2022


Poradnictwo Rodzinne w parafii rozpoczyna swoją działalność w latach 60-tych,  które przez wiele lat prowadziła niezapomniana położna Łucja Dąbrowska. Była ona prekursorką w naszej parafii w przygotowaniu par, które pragnęły zawrzeć związek małżeński.

Kolejno w Poradnictwie Rodzinnym na przestrzeni lat pracowały Ryszarda Szczerban i Irena Budych.

Od roku 1982 r. w Parafialnym Poradnictwie Rodzinnym pracę podejmuje, która tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego:

Elżbieta Mazurek

Elżbieta Mazurek prowadząca
w parafii Poradnictwo Rodzinne od 1982 roku

Główne cele poradnictwa rodzinnego:

– przygotowywanie poprzez nauki i porady przyszłych małżonków do właściwego życia w małżeństwie zgodnie z nauką Kościoła

– przekazanie wiedzy z zakresu planowania rodziny i regulacji poczęć

jeden z nas

Spotkania przedstawicieli Poradnictwa z poszczególnych parafii Dekanatu Babimost odbywały się raz w miesiącu w Zbąszynku, a diecezjalne spotkania w Paradyżu i Rokitnie. Opiekunami diecezjalnymi Poradnictwa Rodzinnego byli: ks. Edward Welzandt i ks. Jan Pawlak oraz Maria Szotowska.


Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin jest częścią posługi duszpasterskiej Kościoła Katolickiego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wydział Duszpasterstwa Rodzin mieści się w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

Opiekunowie diecezjalni Poradnictwa Rodzinnego:

ks. dr Mariusz Dudka – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

mgr inż. Iwona Nowak – Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego.

Elżbieta Mazurek z narzeczonymi Justyną Greczycho i Sławomirem Szulcem Elżbieta Mazurek z narzeczonymi Justyną Greczycho i Sławomirem Szulcem


rodzina