Kalendarium wydarzeń

Kalendarium ważniejszych wydarzeń

z życia parafii od 1957 roku

DataWażniejsze wydarzenie
21. X. 1945r.Poświęcenie przez ks. Jana Pipusza ewangelickiego kościoła na katolicki kościół i nadanie mu tytułu Macierzyństwa NMP
28. VI. 1957r.Erygowanie przez ks. Biskupa Teodora Benscha Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku
20-28. VI. 1959r.„Misje Święte” w parafii i postawienie Krzyża dębowego przy wejściu do kościoła parafialnego
06. XII. 1959r.Uroczystość poświęcenia przez ks. Proboszcza Jana Palicę przebudowanego prezbiterium i nowego tabernakulum
01. VII. 1961r.Rozpoczęcie przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego pracy w parafii Zbąszynek
16. XII. 1962 r.Nawiedzenie parafii przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w ramach Peregrynacji Obrazu po Polsce przed Milenium Chrztu Polski
14-20 XII 1963r.Zarządzeniem ks. Bp Wilhelma Pluty, Wielkie Rekolekcje parafialne Intronizujące Najświętsze Serce Pana Jezusa w rocznicę peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
02. V. 1965 r.Uroczyste Nabożeństwo w parafii na rozpoczęcie 9- roku Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski
06. XI. 1966 r.Udział parafian wraz z Proboszczem ks. Janem Palicą w Diecezjalnych obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski w Gorzowie, w których uczestniczył ks. Prymas Stefan Wyszyński
07. VII. 1968 r.Oddanie do użytku nowo wybudowanej zakrystii w kościele parafialnym
29. XI. 1970 r.Wprowadzenie przez ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza nowego, posoborowego rytu Mszy św.
04. II. 1973 r.Poświęcenie przez ks. Bp Wilhelma Plutę wyremontowanego i przystosowanego do wymogów posoborowych ołtarza kościoła parafialnego
IX. 1978 r.Powstanie Ruchu Domowy Kościół– Oaza Rodzin
1979 r.Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
24. X. 1980 r.Poświęcenie przez ks. Biskupa Pawła Sochę nadstawy obrazowej nad głównym ołtarzem w kościele parafialnym
26. IV. 1981 r.Poświęcenie przez ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza sztandaru NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni w Zbąszynku i 13.X.1981 r. sztandaru Stacji PKP przez ks. Biskupa Pawła Sochę
07. XI. 1982 r.Oddanie do użytku wybudowanego Domu Parafialnego z salkami katechetycznymi i poświęcenie go przez ks. Biskupa Wilhelma Plutę
14. VIII. 1984 r.Wstąpienie naszej parafianki s. Beaty Bok (SJK) do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach
15. VI. 1985 r.Wyświęcenie pierwszego kapłana w historii parafii Zbąszynek w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie- o. Krzysztofa Białasika (SVD)
25. V. 1986 r.Wyświęcenie na kapłana w Katedrze Gorzowskiej naszego parafianina ks. Józefa Białasika
05. VI. 1988 r.Wyświęcenie na kapłana w Katedrze Gorzowskiej naszego parafianina ks. Jacka Woźnego
VI. 1990 r.I Parafialna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie prowadzona przez wikariusza ks. Piotra Pieniężnego
01. IX. 1990 r.Powrót nauki religii do szkół w roku szkolnym 1990/91
05. XI. 1990 r.Zlecenie przez ks. Proboszcza Kazimierza Dziedziaka zarządzania cmentarzem parafialnym powstałemu Zarządowi Cmentarnemu „Usługi”- Florian Wojciechowski; dynamiczny rozkwit cmentarza
01. XII. 1990 r.Dekretem Ks. Biskupa Gorzowskiego Józefa Michalika miejscowość Chlastawa wyłączona z parafii Kosieczyn i przyłączona do parafii Zbąszynek
17. V. 1992 r.Gruntowne wyremontowanie kościoła parafialnego z inicjatywy powstałego na ten czas Komitetu grupy parafian (położenie nowej posadzki, postawienie nowych ławek i malowanie świątyni)
11. X. 1992 r.Wstąpienie brata Piotra Cieślaka (OSPIE) do Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika
05. VI. 1993 r.Wyświęcenie na kapłana w Katedrze Gorzowskiej naszego parafianina ks. Dariusza Śmierzchalskiego Wachocza
01. II. 1994 r.Powstanie Wspólnoty Królowej Pokoju
03. V. 1994 r.Poświecenie, w parku między ul. PCK a Wojska Polskiego, Krzyża postawionego z inicjatywy emerytów i rencistów parafii
07. VI. 1996 r.Przybycie do naszej parafii Matki Bożej Fatimskiej w znaku Jej figury, pielgrzymującej po naszej Ojczyźnie
02. VI. 1997 r.Udział parafian wraz z ks. Proboszczem Kazimierzem Dziedziakiem w Liturgii Słowa na placu przed Kościołem Pierwszych Męczenników Polskich w Gorzowie z udziałem Ojca Św. Jana Pawła II
VII- VIII. 1997 r.Szeroki wachlarz prac zorganizowanych przez ks. Proboszcza Andrzeja Szewciwa wokół terenu kościoła parafialnego i kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
30. V. 1998 r.Wyświęcenie we Wrocławiu na kapłana naszego parafianina franciszkanina o. Mateusza Fleiszerowicza (OFM)
29. VI. 1998 r.Poświęcenie przez ks. Bp Edwarda Dajaczka obrazów i zmodernizowanego prezbiterium w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła
16. III. 1999 r.Reaktywowanie Parafialnego Zespołu CARITAS
29. V. 1999 r.Wyświęcenie na kapłana w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi naszego parafianina ks. Roberta Nowaka
4- 28. X. 1999 r.Poszerzenie ołtarza głównego oraz wyłożenie go i ścian wokół ołtarza płytkami marmurowymi, urządzenie kaplicy chrztu po prawej stronie w bocznej części kościoła
1999 r.Sprowadzenie do parafii przez Proboszcza Parafii ks. kan. Andrzeja Szewciwa Relikwii Błogosławionego Ojca Pio
III. 2001 r.Ufundowanie przez parafian i grupy parafialne do kościoła parafialnego nowych Stacji Drogi Krzyżowej
26. IV. 2001 r.Uroczyste poświęcenie przez ks. Biskupa Pawła Sochę wybudowanego pomnika Chrystusa Odkupiciela z racji Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa
11. XI. 2001 r.Udział parafian w Międzyrzeczu w uroczystości Intronizacji Relikwii Pierwszych Męczenników Polskich, patronów naszej Diecezji
III. 2002 r.Reaktywowanie Domowego Kościoła (Oazy Rodzin)
VII- VIII. 2002 r.Gruntowny remont i malowanie kościoła parafialnego z zawieszeniem na ścianie nad głównym ołtarzem krzyża
05. IX. 2002 r.Powstanie w ramach Wspólnoty Królowej Pokoju Apostolatu „Margaretka” tj. zobowiązania chętnych wiernych do wieczystej modlitwy za kapłanów (ogółem powstało 20 „Margaretek”)
01. X. 2002 r.Rozpoczęcie działalności w parafii Oratorium dla dzieci i młodzieży
11- 12. XI. 2003 r.Nawiedzenie parafii przez Relikwie Pierwszych Męczenników Polskich – patronów naszej Diecezji oraz udział parafian w nabożeństwach
III. 2003 r.Powstanie w parafii Akcji Katolickiej
26. IV. 2003 r.Zamontowanie na wieży kościoła nowego Krzyża z uwagi na zniszczenie przez wichurę starego Krzyża
20. IV. 2004 r.Przyjazd do parafii s. Clair z Oazy Pokoju w Medjugorje i udział jej w nabożeństwie różańcowym, Mszy św. i wygłoszenie przez siostrę konferencji
19. III. 2005 r.Promocja w Zielonej Górze przez ks. Bp Pawła Sochę trzech nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: Jerzego Ganeckiego, Mariusza Graczyka i Krzysztofa Krzywaka
02. IV. 2005 r.Śmierć Ojca Św. Jana Pawła II– uroczyste nabożeństwa żałobne w parafii
09. VI. 2005 r.Uroczyste obchody w parafii Dekanalnego Dnia Eucharystii pod przewodnictwem ks. Bp Pawła Sochy
30. VI. 2005 r.Mianowanie przez Ojca Św. Benedykta XVI naszego parafianina o. Krzysztofa Białasika na Ordynariusza Diecezji Oruro w Boliwii
11. IX. 2005 r.Poświęcenie przez Ordynariusza Diecezji ks. Bp Adama Dyczkowskiego nowego Krzyża Misyjnego w kościele filialnym w Chlastawie (fundator: Strzeleckie Bractwo Kurkowe)
05. III. 2006 r.Powołanie przez ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej
30. V. 2006 r.Udzielenie Sakramentu Bierzmowania 78 osobom z naszej parafii przez naszego Biskupa o. Krzysztofa Białasika, Ordynariusza Diecezji Oruro w Boliwii
03. VI. 2006 r.Wyświęcenie na kapłana w Bazylice Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w Częstochowie naszego parafianina z Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika o. Mateusza Szczepaniaka (OSPPE)
VII- VIII. 2006 r.Gruntowny remont i malowanie Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
10. IX. 2006 r.Dożynkowe uroczystości powiatu świebodzińskiego w naszej parafii
08. XII. 2006 r.  Wieczorne nabożeństwo z odśpiewaniem Akatystu ku czci Bogurodzicy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
26. V. 2007 r.  Wyświęcenie na kapłana w Katedrze Gorzowskiej naszego parafianina ks. Krzysztofa Hojzera
28. VI. 2007r.  Uroczystość Jubileuszu 50-lecia Parafii p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku
19.I.2008 r.  Kanoniczne objęcie Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przez Biskupa Stefana Regmunta, po przejściu na emeryturę Bp Adama Dyczkowskiego
02.IV.2008 r.  Uroczyste nadanie imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół Technicznych w Zbąszynku
15-16.III.2009r.  Wizytacja kanoniczna parafii przez Ordynariusza Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Bp Stefana Regmunta
09.IV.2009r.  Nadanie  tytułu kanonika Proboszczowi naszej parafii ks. Jerzemu Kordiakowi przez Ordynariusza Diecezji ks. Bp Stefana Regmunta
03 – 04.V.2009r.  Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej Cierpliwie Słuchającej w Dekanacie Babimost – w parafii Zbąszynek
12.VI.2009r.  Jubileuszowa XX piesza Pielgrzymka ze Zbąszynka do Rokitna w 20-rocznićę koronacji Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej
13.VI.2009r.  Udział parafian w 20-rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej Cierpliwie Słuchającej w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie
23.IX.2009r.  Uroczyste wniesienie do świątyni parafialnej relikwii św. Ojca Pio jako dar Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka dla naszej parafii z okazji     25-lecia jego kapłaństwa
26.IX.2009r.  Uroczystości parafialne  z okazji 25-lecia kapłaństwa Proboszcza Parafii ks. kan. Jerzego Kordiaka z udziałem Ordynariusza Diecezji Oruro w Boliwii ks. Bp Krzysztofa Białasika – naszego parafianina
19.VI.2010r.  Uroczystości parafialne z okazji 25-lecia kapłaństwa i 5-lecia sakry biskupiej naszego parafianina ks. Bp Krzysztofa Białasika, Ordynariusza Diecezji Oruro w Boliwii
27.VI.2010r.  II Festyn Parafialny połączony ze świętem ulicy Kościelnej i zbiórką funduszy na odnowienie i konserwację figury Chrystusa Odkupiciela. Festyn zorganizowała Rada Parafialna
02 – 09.IV.2011r.  Parafialne Misje Święte pod hasłem „W Komunii z Bogiem” prowadzone przez kapłanów ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo – ks. Piotra Kwiecień i ks. Antoniego Maciaka
01.V.2011r.  Beatyfikacja  Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie przez Papieża Benedykta XVI
29.V.2011r.  Uroczystość parafialna z okazji 25-lecia kapłaństwa naszego parafianina ks. Józefa Białasika przebywającego na misjach w Boliwii
13.03.2013r.Wybór argentyńskiego Kardynała Jorge Mario Bergoglio na Papieża, który przyjął imię FRANCISZEK
09.06.2013r.Uroczystość parafialna z okazji 25-lecia Kapłaństwa naszego parafianina ks. Jacka Woźnego
23-27.10.2013r.Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Rekolekcje podczas peregrynacji głosili księża Pallotyni – ks. Piotr Zawada i ks. Ireneusz Najdek
27.IV.2014r.Kanonizacja bł. Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie przez Ojca św. Franciszka
VII.2014 r.Gruntowne malowanie Kościoła Parafialnego
VI-IX.2014r.Przebudowa ul. Krótkiej, drogi wiodącej do Kościoła Parafialnego z ul. Wojska Polskiego
V-X.2014.Całkowita wymiana zdegradowanego pokrycia dachowego z klepki na łupany gont na Kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Chlastawie
18-20.X.2014Wizytacja kanoniczna parafii przez ks. Biskupa Pawła Sochę
11.07.2015r.Złożenie ślubów wieczystych s. Laury Kaczmarek ZSJM w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie śłuchającej w Rokitnie.
27.07.2015r.Koncert Ewangelizacyjny „Claret Gospel” z Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce.
VIII-X.2015r.Gruntowny remont wieży kościelnej, wymiana tynków wewnątrz świątyni i wzmocnienie fundamentów w kościele w Chlastawie.
23.11.2015r.Mianowanie przez Ojca św. Franciszka Biskupa pomocniczego Tadeusza Lityńskiego na Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, po rezygnacji z Urzędu Bp Stefana Regmunta na stan zdrowia.
02.12.2015r.Promocja habilitacyjna naszego parafianina ks. dr. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza na Uniwersytecie Zielonogórskim.
06.12.2015r.Poświęcenie przez ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka nowej figury Matki Bożej postawionej przy kościele w Chlastawie.
od 08.12.2015
do 20.11.2016
Nadzwyczajny Rok Jubileuszowego Miłosierdzia ogłoszony przez Ojca św. Franciszka.
05.01.2016Ingres nowego Ordynariusza Diecezji ks. Bp Tadeusza Lityńskiego do kościoła katedralnego w Gorzowie.
25.02.2016Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w Zespole Szkół Technicznych im. Św.Jana Pawła II w Zbąszynku.
05.03.2016Postawienie nowego krzyża na cmentarzu parafialnym.
16.04.2016Udział parafian w centralnych obchodach 1050-rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu.
18.06.2016Udział parafian w diecezjalnych obchodach 1050-rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzeczu.
30.06.201615-lecie Probostwa ks. kan. Jerzego Kordiaka w naszej parafii w Zbąszynku.
od 29.07.2016
do 01.08.2016
Udział parafialnej młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie z Wikariuszem ks. Norbertem Lasotą.
20.11.2016Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa na Króla i Pana w parafii.
25.11.2016Uroczystość poświecenia na Placu Dworcowym Pomnika św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy.
od 01.03.2017
do 31.05.2017
Rozbudowa cmentarza parafialnego w kierunku Bronikowa, powstanie nowego sektora i kolumbarium.
18.09.2017Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w dekanacie w 100-rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie.
05.10.2017Powołanie Parafialnego Zespołu Synodalnego i rozpoczęcie prac w ramach I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
14.12.2017Powstanie w parafii Wspólnoty Przyjaciół Paradyża założonej przez ks. kleryka Mateusza Topolskiego
28.04.2018Ofiarowanie parafii, jako daru, kopii obrazu Matki Bożej Królowej Polski, której oryginał w 1945r. przywiózł z kresów wschodnich do Gryfina ks. Prałat Jan Palica.
30.08.2018Proboszczowi naszej parafii ks. kan. Jerzemu Kordiakowi uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek.
14.09.2018Sprowadzenie do parafii z Rzymu relikwii św. Krzyża przez naszego parafianina Ojca Rafała Szczepaniaka, Paulina.
11.11.2018100-rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – z tej okazji dokonano rozbudowy Pomnika Chrystusa Odkupiciela „POKOLENIA-POKOLENIOM” o tablice pamiątkowe na dwóch bocznych kolumnach.
06-07.04.2019Peregrynacja obrazu św. Józefa z Narodowego Sanktuarium w Kaliszu w naszej parafii.
21.09.201935 lat kapłaństwa Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka
22.10.2019Sprawdzenie do parafii z Rzymu relikwi w. Jana Pawłą II przez naszego parafianina Ojca Rafała Szczepaniaka, Paulina.
27.03.2020Modlitwa Papieża Franciszka na Placu św. Piotra w Watykanie o zatrzymanie pandemii koronawirusa na świecie.
26.10.2020Śmierć naszego parafianina na COVID-19, misjonarza w Boliwii śp. ks. Józefa Białasika.
01.07.202120 lecie probostwa w parafii ks. kan. Jerzego Kordiaka.