Rada Parafialna

5 marca 2006 r. została powołana Parafialna Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna, której członkowie podczas Sumy złożyli uroczystą przysięgę na Biblię.

Na czele Rady stoją kapłani:

Proboszcz: ks. kan. Jerzy Kordiak

      Wikariusz: ks. Sławomir Szocik – od 01.09.2021 r.

Rada Duszpasterska:

Ryszard Andrys, Edmund Białasik, Jerzy Ganecki, Mariusz Graczyk, Jan Greczycho, Barbara Czapska-Klekot, Krzysztof Krzywak, Grażyna Matysiak, Dorota Szatkowska, Piotr Szczepaniak, Irena Trypucka, Barbara Zaremba, Małgorzata Gaudyn-Kaczmarek i Andrzej Chromiński.

Rada Ekonomiczna:

Jerzy Ganecki, Piotr Rychter, Ireneusz Spychała, Ryszard Stachowiak, Edmund Szulc i Jerzy Wolny

Rada Parafialna (2010 r.)Rada Parafialna (2010 r.)


05.10.2017  POWSTANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO

W związku z odbywającym się I Synodem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 05.10.2017r. Duszpasterska Rada Parafialna została przemianowana na Parafialny Zespół Synodalny (PZS). Jest to grupa doradcza poszerzona o wszystkich katechetów, nadzwyczajnych szafarzy oraz innych wiernych zaangażowanych w życie parafii. Podczas zebrań prowadzone są rozmowy na wskazane tematy, odpowiadające tematyce poszczególnych niedziel synodalnych. Każda Niedziela Synodalna ma poprzedzać spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego Synodalnej. W jego trakcie członkowie grupy będą dyskutować nad pytaniami przesłanymi do parafii, a wnioski wypracowane na spotkaniu będzie przekazywać do Diecezjalnego Sekretariatu Synodu Sekretarz PZS Jerzy Ganecki.

W skład Parafialnego Zespołu Synodalnego wchodzą:

Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak – Przewodniczący, Dorota Szatkowska – Protokolant, Wikariusz ks. Sławomir Szocik, Ryszard Andrys, Edmund Białasik, Jerzy Ganecki – Sekretarz, Mariusz Graczyk, Jan Greczycho, Barbara Czapska-Klekot, Krzysztof Krzywak, Grażyna Matysiak, Piotr Szczepaniak, Irena Trypucka, Barbara Zaremba, Małgorzata Gaudyn-Kaczmarek, Andrzej Chromiński, Elżbieta Krzywak, Krystyna Antczak, Elżbieta Mazurek, Jan Mazur i Daniel Hoffmann.

członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego, foto: 07.12.2017r.

o pracach Parafialnego Zespołu Synodlanego … czytaj dalej


20.10.2014 r. – Spotkanie Rady Parafialnej z ks. Biskupem Pawłem Sochą podczas wizytacji kanonicznej parafii.

SONY DSC