Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Paradyża z moderatorem i diakonami WSD w Paradyżu

01
gru

01.12.2022 r. na zaproszenie parafialnej Wspólnoty Przyjaciół Paradyża do naszej parafii przybył diecezjalny moderator WPP ks. dr Tadeusz Kuźmicki wraz z diakonami Rafałem Kierczukiem i Damianem Swiniarkiem.

01 grudnia 2022r. w pierwszy czwartek miesiąca, kiedy (jak w każdym miesiącu) w naszej parafii adorujemy Najświętszy Sakrament i szczególnie Wspólnota Przyjaciół Paradyża modli się za powołanych do służby Bożej oraz przez wstawiennictwo Matki Bożej Paradyskiej modlimy się o powołania kapłańskie w naszej diecezji, parafii i do naszego Seminarium Duchownego .
Na zakończenie adoracji
opiekun duchowy WPP Wikariusz ks. Sławomir Szocik poprzez Litanię do Matki Bożej Ozdoby Paradyża prosił o powołania i za członków parafialnej Wspólnoty Paradyża, by gorliwie trwali w codziennej modlitwie.

O godz. 17:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył diecezjalny moderator Wspólnot Przyjaciół Paradyża ks. Tadeusz Kuźmicki w koncelebrze z naszym Wikariuszem ks. Sławomirem Szocikiem oraz w asyście z diakonami Rafałem i Damianem.

Ks. Tadeusz wygłosił homilię, w której uwagę zwrócił na potrzebę modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i za już powołanych. Ludzie są powołani do kapłaństwa, ale i świeccy do różnej posługi w życiu: do małżeństwa, rodzicielstwa i różnych zawodów. Powołaniem jest również to, że z woli Bożej uczestniczymy w Eucharystii, nabożeństwach i sakramentach świętych.
Powinniśmy nieustannie modlić się za kapłanów, od tego też zależy siła kapłaństwa i wytrwanie w nim.
Ks. Tadeusz podziękował za Wspólnotę Przyjaciół Paradyża w naszej parafii liczącej dziś 65 osób i jej modlitwę oraz za zaproszenie w 5. rocznicę powstania Wspólnoty alumnów z naszego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

W Liturgii Słowa Ewangelię czytał ks. dk Jakub, a członkowie Wspólnoty czytali lekcję – Teresa Szulczewska i modlitwę powszechną zanosiła Elżbieta Kwiatek.

Na zakończenie ks. Sławomir podziękował naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i przybycie do naszej parafii, a ks. Tadeusz wszystkim zgromadzonym na Mszy św. udzielił błogosławieństwa.

Po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie naszych kapłanów i członków Wspólnoty wraz z parafialnym animatorem Cecylią Lisek z zaproszonymi gośćmi przy pysznym cieście i kawie. Diakoni oraz ks. Tadeusz i ks. Sławomir opowiadali o swej drodze powołania do Służby Bożej.

FOTO GALERIA

Foto: Jerzy Ganecki