Parafialne Rekolekcje Adwentowe

30
lis

26.11.2022 r. w przeddzień Pierwszej Niedzieli Adwentu, tradycyjnie w naszej parafii, rozpoczęły się Święte Rekolekcje Adwentowe trwające do środy 30.11.2022r. Wierni podczas Mszy św. mogli wysłuchać bardzo bogatych w treści nauk głoszonych przez Salezjanina ks. Leszka Twardowskiego SDB z Konina.

Msze święte w czasie rekolekcji były odprawiane w kościele parafialnym o godz. 11:00 i 18:00, a w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła: o godz. 8:15.

Głosząc nauki rekolekcyjne w kolejne dni ks. Leszek w pierwszym dniu nawiązał do postaci ś. Jana Chrzciciela, który pomaga nam zrozumieć czas Adwentu jako oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa na ziemię.
W następnych dniach ks. rekolekcjonista naszą uwagę skupił na Mszy św., omawiając części Liturgii Słowa i Eucharystii – co znaczą gesty kapłana, wypowiadane modlitwy i jak mamy zachowywać się podczas celebry. Mocny nacisk położył na to, byśmy byli świadkami wiary nie tylko słowem, ale przed wszystkim czynem.

W środę 04.12. parafianie mogli przystąpić do Sakramentu Spowiedzi św., by godnie przygotować się do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. W kościele św. Apostołów Piotra i Pawła Spowiedź trwała od godz. 7:45 do 9:00, a w kościele parafialnym od 9:30 – 11:00 i po południu w godz. 16:00 – 18:00.

Na zakończenie rekolekcji ks. Leszek udzielił rekolekcyjnego błogosławieństwa, a ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował za głoszenie nauk.


Zgodnie z tradycją parafialną ks. Leszek Twardowski SDB dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki parafialnej:

„W duchu wdzięczności staję przed Bogiem za wszelkie doświadczenia, jakie mogłem przeżyć podczas rekolekcji w tej parafii.
Braciom Kapłanom dziękuję za wspólnie przeżyty czas, a wiernym za słuchanie Słowa Bożego i modlitwę.
Z darem modlitwy i pamięci ks. Leszek Twardowski SDB”

FOTO GALERIA Z PRZEBIEGU REKOLEKCJI

Foto: Jerzy Ganecki