01.12.2022 Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Paradyża z moderatorem i diakonami WSD w Paradyżu