Zakończenie Starego 2021 Roku

31
gru
31.12.2021 r. o godz. 17:00 Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak celebrował uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną na zakończenie starego roku 2021 roku. W trakcie Mszy św. ks. Proboszcz tradycyjnie dokonał podsumowania wydarzeń w parafii w mijającym roku w zakresie działalności duszpasterskiej, Caritasu, przeprowadzonych remontów i zakupów (informacje poniżej)

FOTO Z PRZEBIEGU EUCHARYSTII

Na zakończenie Mszy św. odbyło się Nabożeństwo dziękczynno – błagalne, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji podziękowania Panu Bogu za otrzymane łaski w 2021r., z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na nadchodzący 2022r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFII W 2021 ROKU

1. Działalność Sakramentalna w 2021 r.

chrzty – 29,

śluby – 8,

pogrzeby – 73,

I-Komunia św. – 58,

Bierzmowanie – 53,

rozdano 33 152 Komunii św.

2. Ks. Proboszcz podziękował kapłanom: ks. Dawidowi Klepusewiczowi, ks. Sławomirowi Szocik i ks. prof. Dariuszowi Śmierzchalskiemu-Wachocz.

3. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy czynnie się angażowali w tym roku w życie parafii w wymiarze duchowym, katechetycznym, apostolskim, liturgicznym, muzycznym i posług związanych z codziennym życiem parafii i plebanii, kościołów filialnych i cmentarza parafialnego.

4. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim parafianom, którzy przez swoją ofiarność pomagali w utrzymaniu i funkcjonowaniu parafii i dzięki którym parafia mogła wypełnić swoje zobowiązania pieniężne wobec Kurii i seminarium jak i tym, którzy czynnie brali udział we wszystkich zbiórkach ogólnopolskich i diecezjalnych.

5.
W 2021 roku zakupiono:

– nagłośnienie do organów w kościele Apostołów Piotra i Pawła,
– trzy ornaty; palki- 4 sztuki,
– 2 komplety bielizny kielichowej na Boże Narodzenie; sukienka na puszkę.

6.

W 2021 roku wykonano następujące prace:

– naprawa pieca CO w kościele parafialnym,

– rozpoczęcie wymiany odeskowania na dzwonnicy,

– smołowanie dachu na salce parafialnej,

– malowanie mieszkania ks. Wikariusza,

– odnowienie figur Apostołów Piotra i Pawła nad wejściem do kościoła.


Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu CARITAS za rok 2021

W Parafialnym Zespole Caritas pracuje 7 osób. Fundusze PZC powstają ze składek:

  • Grono Wspierających Ubogich liczy 16 osób, które w bieżącym roku wpłaciło 3860,00 złotych;
  • ze zbiórki do skarbonki „Mój 1 złoty” zebrano 2400,00 złotych;
  • wpłaty gotówkowe to 230,00 złotych;
  • za świece Caritas – w grudniu 2020 r. zebrano 850,00 złotych;

Fundusze w roku 2021r. zostały przeznaczone:

  • na paczki na Święta Wielkanocne, na święta Bożego Narodzenia i na pomoc doraźną – 2140,99 złotych,
  • na pomoc finansową dla potrzebujących rodzin, na rehabilitację, na leczenie – 3000,00 złotych,
  • pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu PZC, materiały biurowe, reklamówki, upominki – 565,25 złotych.
  • koszty transportu to – 450,00 złotych.

Od marca 2021 r. 10 samotnych seniorów korzysta z kart podarunkowych do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka w Programie „Na codzienne zakupy”

W roku 2021 nie było zbiórki w ramach programu TAK POMAGAM, ale 18 rodzin przyniosło produkty żywnościowe (95 kg) do siedziby Parafialnego Caritasu. To wraz z zakupionymi produktami pozwoliło zrobić 121 paczek, które otrzymały osoby potrzebujące na Święta Bożego Narodzenia.

Od września 2016 r. działamy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach Podprogramu 2020, w roku 2021 wydano 13 847,01 kg żywności, podzielone na 2153 paczki. Serdecznie dziękujemy za pomoc przy kwalifikacji rodzin Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
W chwili obecnej gromadzimy skierowania na Podprogram 2021, który zostanie zrealizowany w roku następnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i zaangażowanym w pracę, za całoroczną pomoc, wsparcie, życzliwość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.

Z Chrystusowym pozdrowieniem Zarząd PZC w Zbąszynku – Dorota Szatkowska.


FOTO: Jan Greczycho