Ofiarowanie Pańskie, Matki Bożej Gromnicznej

02
lut

02.02.2020r. w Święto Ofiarowania Pańskiego wierni uczestniczyli we Mszach św.: o godz. 8:15 i 12:15 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, o godz. 12:15 w Chlastawie, a o godz. 7:00, 9:30, 11:00 i 18:30 w kościele parafialnym.


Mszę św. o godz. 9:30 odprawił i list Episkopatu Polski na temat życia konsekrowanego odczytał Rezydent ks. Dariusz Wołczecki. Na początku Eucharystii ks. Dariusz poświęcił przyniesione przez parafian świece gromniczne.

Po Mszach św. wierni składali do puszek ofiary na pomoc Zakonom Kontemplacyjnym.

02 lutego, Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim. W Jerozolimie odbywały się – zazwyczaj nocą – uroczyste procesje ze świecami.
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny – stąd nazywane jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa pochodzi od gromów, przed którymi strzec miały stawiane podczas burzy w oknach zapalone świece.

Foto:  Małgorzata Szafrańska