Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Zapraszamy wszystkich Parafian na uroczystą Eucharystię w intencji Ojczyzny 11.11.2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 po której odbędzie się przejście pod Pomnik Chrystusa Odkupiciela.

 

11 listopada 1918 roku, po wielu latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość.
W tym roku 2021 w czwartek będziemy obchodzić 103. rocznicę uzyskanie niepodległości.
Będziemy gromadzić się w naszym kościele parafialnym w tym dniu na uroczystej Mszy św. w 103. rocznicę, aby podziękować Panu Bogu za naszą Ojczyznę, za dar wiary i wolności, aby poprosić Go o szczególne błogosławieństwo dla naszego kraju i wszystkich Polaków.

 

Prymas Tysiąclecia, bł. Stefan kardynał Wyszyński, wołał: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska!” (Stefan  Wyszyński, Prosimy – wymagamy – żądamy, Kraków, 12 maja 1974),

a św. Jan Paweł II dodawał: „Miłość ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice” (Rzym, 23.10.1978 r.) 

 

Wideo: św. Jan Paweł II – Papież mówi o Ojczyźnie jako o matce , Kielce 1991 r.

 

 


W 103. rocznicę odzyskania wolności, wdzięczni za wymodlone przez pokolenia odrodzenie naszej Ojczyzny powierzamy sprawy Polski Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Maryi-Królowej Polski.  Niech nasze państwo będzie zawsze wspólnym dobrem obywateli, każdego i każdej z nas, niech będzie szczególnym dobrem przyszłych pokoleń i niech obecnie znikną wszelkie podziały a zapanuje pokój między Polakami.
Módlmy się gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

 

Módlmy się:

Wszechmocny, wieczny Boże, który przez wieki naród polski otaczałeś swą przemożną opieką i ożywiałeś łaską swoją – Wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw, które przeżywamy, stajemy dziś przed Tobą, świadomi powagi chwili, i prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Obdarz pokojem i jednością, udziel ducha miłości, prawdy, wzajemnego zrozumienia i rozwagi, abyśmy przezwyciężając wszelkie trudności, zdołali ocalić nasze wspólne dobro, ojczyznę umiłowaną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wideo:  EduKredka – 11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI / Film edukacyjny


 

LITANIA

Polsko malownicza, cudotwórczyni najjaśniejsza
Chrztem wyzwolona, Krzyża obrończyni
Pieśni Patriotyczna, Pieśni Maryjna
Królów korono, godna majestatyczna
Gwiazdo Betlejemska co rozjaśniasz ciemność
Orle pokoju, flago biało – krwista
Mazurkiem Dąbrowskiego honorowa dumna
Mową łącząca, chlubo narodu
We krwi zbrukana, Golgoto umęczona
Zaborców pogromczyni, orędowniczko pokoju
Płacząca nad grobami, porośnięta makami
Z ruin ponownie odbudowana, wielka
Syrenko zwycięska, Łuku Tryumfalny
Górska pielgrzymko, falo Bałtyku
Wiślańska sago, konwaliami ustrojona
Piosenko biesiadna przy ognisku śpiewana
Cnót oceanie, poezjo cudowna
Pachnąca łąką, złocista żytem
Urokliwa miastami, swojska wioskami
Rodziny ostojo, kromko razowego chleba
Domie szczęścia, Arko Noego
Przez Świętego Jana Pawła II uświęcona
Opoko Solidarności, różańcowa modlitwo
Pomniku 100 – lecia odzyskania wolności
Nieugięta w walce o byt na globie
Ozdobo Polaków, księżycu srebrzysty
O Niepodległa, O wieczna

autor: Kazimierz Surzyn, 11 listopada 2018 r.


 

Pieśń:  Uwierz Polsko – Soul Sanok


 

FOTO  WSPOMNIENIE:

11.11.2019 r. – Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak podczas modlitwy przed Pomnikiem Chrystusa Odkupiciela w 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Szczegóły

Data:
11 listopada 2021
Godzina:
21:00