Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

31.10.2021 r.    Uroczystość poświęcenia kościoła własnego

Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja


 

21.10.1945 r.  – Poświęcenie kościoła parafialnego pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku

 

Z kroniki parafialnej……….

„Protokół i sprawozdanie
z dokonanego poświęcenia w dniu 21 października 1945 r.
byłego zboru ewangelickiego na kościół katolicki
pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku.
foto z roku 1951 – efektownie wyglądające prezbiterium po żmudnych pracach ks. Proboszcza Franciszka Wyszatyckiego i prafian w latach 1946-1951

Z inicjatywy ks. Proboszcza Jana Pipusza z Kosieczyna powstał projekt wyświęcenia zboru ewangelickiego w Zbąszynku na kościół katolicki. Projekt ten wynikał z potrzeby parafian, ponieważ drugi kościółek Św. Piotra i Pawła w Zbąszynku (kościół filialny parafii Kosieczyn) nie mógł pomieścić wszystkich wiernych. Dla przygotowania uroczystości poświęcenia wybrany został komitet organizacyjny w skład którego weszli: ks. Proboszcz Jan Pipusz, zastępca naczelnika oddziału Straburzyński, kapitan Oddziału Służby Ochrony Kolei Jaroszewicz, instruktor Janikowski, Obywatel. Cichocki, kierowniczka szkoły p. Szydzikowa, ob. Dembniakowa, ob. Waldowa i inni.
Komitet zajął się przygotowaniami organizacyjnymi i przyozdobieniem kościoła.
W dniu 21. października 1945 r. o godz. 10,00 zebrali się wszyscy wierni przy Kościele Św. Piotra i Pawła, skąd wyruszyła procesja do nowego kościoła. Władze państwowe i kolejowe reprezentowali: Ob. Starosta i Pełnomocnik Rządu na powiat Międzyrzecz Arlyht-Karaśkiewicz, Naczelnik Oddziału Ruchowo-Handlowego Gronet, Burmistrz Zbąszynka Wikarski, Burmistrz Zbąszynia Frankowski i inni. Po przybyciu na miejsce ks. Proboszcz Pipusz dokonał uroczystego poświęcenia nowego kościoła pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, poczem odprawiona została Suma, podczas której kazanie wygłosił ks. Prałat Hilchen z Międzyrzecza, podkreślając znaczenie uroczystości i trwałe związki, jakie pomimo działań wojennych łączyły i nadal łączą Stolicę Apostolską z naszą Ojczyzną.
Po sumie zakończył uroczystość wspólny obiad w domu związkowym kolejarza polskiego.
Powyższe potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Zbąszynek, dnia 21.X.1945 r.
Straburzyński przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego”

 


Ewangelia (Mk 12, 28b-34)

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Refleksja:

Odpowiedź, którą Jezus dał uczonemu w Piśmie nie oznacza, że Boga należy kochać bardziej niż człowieka. Kto kocha Boga, ten kocha drugiego człowieka, ale i siebie samego. Miłości bowiem nie da się podzielić na kawałki i większy dać jednego, mniejszy drugiemu. Kiedy człowiek kocha, to kocha. Kocha i siebie, i drugiego człowieka, i Boga (jeśli Go zna). Miłość jest zawsze jedna, jak jeden jest Bóg. Tu na ziemi ogarnia siebie, Boga i tych, którzy stają na naszej drodze, zwłaszcza najbliższych…. (źródło deon.pl)

Wideo komentarz do Ewangelii:

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?, ks. Arkadiusz Szczepanik


 

TYLKO MNIE KOCHAJ…

Spotkałem Boga na leśnej ścieżce
Przechadzał się pośród stworzenia
O jednym myślałem, gdy wziął mnie na ręce
Chciałem odgadnąć jego marzenia

„Boże! – wołałem w uniesieniu
Zdobędę świat dla ciebie!
Twe słowa będące w cieniu
Wypiszę krwią na niebie!

Boże! Zbuduję kościoły!
Największe budynki na ziemi!
Potężne spichlerze i stodoły
Magazyny twojej nadziei!

O Boże… oddam swe pieniądze…
Dom, samochód, majątek cały!
Poskromię cielesne żądze…
To wszystko – dla twej chwały!

Wybuduję domy, będące schronieniem!
Każdy bezdomny będzie przyjmowany
I…Wiem! Nazwę je twoim imieniem…
O, Boże…Będziesz znany!”

Już wiedziałem o czym marzy!
Już wiedziałem o czym śni!
Spojrzałem w piękność jego twarzy
W oczach lśniły łzy…

„Dlaczego płaczesz?!” – zawołałem
Łkał stwórca wszechmocy
Dreszcz wstrząsnął ciałem
Gdy spojrzał w moje oczy…

Wargami drżącymi cicho na wietrze
Rozpaczliwie wyszeptał słowa:
„Jedno marzenie wypełnia me serce
Tylko mnie kochaj!

…twoje pragnienia bardzo cenię…
Nie niszcz ich i nie chowaj!
Lecz jeśli chcesz spełnić me marzenie
Tylko mnie kochaj!”

Słońce chowało się za drzewami
Mijając kwiaty rosnące opodal
Cicho szeptał drżącymi wargami
„Tylko mnie kochaj….”

Autor: Bartosz Sokół


 

WIDEO: KSIĄDZ Z OSIEDLA – ks. Rafał Główczyński

KIEDY KSIĄDZ NIE ODPUŚCI ?…


 

Pieśń: Daj mi usłyszeć Twój głos, Mocni w Duchu


 

Z THEOFEEL:

Z serialu The Chosen: Wezwałem Cię po imieniu !

Szczegóły

Początek:
31 października 2021 @ 12:00
Koniec:
4 listopada 2021 @ 00:00