Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

03.07.2022 r.   Czternasta Niedziela zwykła, (Rok C, II)

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niech cała ziemia chwali swego Pana


 

Ewangelia (Łk 10, 1-12. 17-20)

Pokój królestwa Bożego

Komentarz do Ewangelii:

Czasem cechuje nas pragnienie nawracania wszystkich albo lęk o brak powołań. Podświadomie drzemie w nas pokusa sukcesu. Tymczasem to nie jest nasze zadanie. Każdy ma swoją drogę, swój czas. Pan Jezus zbawił nas wszystkich, a nawrócenie indywidualne jest darem Boga. Trzeba trochę pokory i zgody na to, że Pan Bóg będzie działał przez nas i On ma najlepsze metody. Potrzeba także modlitwy o nowych robotników do pracy w Winnicy Pana.

Jezus posyłając uczniów, wskazuje również styl, jaki ma cechować ucznia Jezusa. Jest nim pokój, prostota, ubóstwo, wewnętrzna wolność. Uczniowie mają być wysłannikami pokoju. Mają swoim słowem i życiem głosić ducha przebaczenia, miłosierdzia, pojednania, pokoju, współczucia Boga dla człowieka.

Drugą bronią ucznia jest prostota. Proste i ubogie życie jest najbardziej autentycznym świadectwem. Uczeń Jezusa ma kontestować współczesny, odległy od ewangelicznego, model życia. Ma swym życiem świadczyć, że prostota życia, a nie bogactwo, daje autentyczną radość…  (źródło: deon.pl)

 

Wideo komentarz do Ewangelii, Zaprawa – Żyj i pomóż żyć innym
Pogłębiarka – Daniel Wojda & przyjaciele


 

Jeśli Bóg zechce
(Rdz 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4)

Jeżeli tylko sam Pan Bóg zechce,
ustąpić muszą prawa natury.
A On Stwórca przecież wie najlepiej,
czego nam trzeba, bo widzi „z góry”.

Stuletni Abraham. Trędowaty.
Starość. Nieuleczalna choroba,
wobec wszechmocy Bożej i łaski,
to żadna tama albo przeszkoda.

Różny mamy żywot na tej ziemi.
„Homo homini lupus” nas sięga.
Lecz wiara jest poręką zbawienia,
a za nią stoi Boża potęga.

Abraham czy trędowaty, to ci,
co uczą nie tylko w Boga wierzyć,
ale co najistotniejsze tutaj,
Bogu zaufać oraz zawierzyć…


 

Pieśń:  Ześlij deszcz – Veni Sancte Spiritus


 

 

Z  THEOFEEL… 


 

PIEŚŃ:  Niech mnie unosi, TGD 


 

 

Propozycja na wakacje…

Światowe centrum kultu Miłosierdzia Bożego to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach

Szczegóły

Data:
5 lipca 2022
Godzina:
14:00