10.12.2022 Wizytacja kanoniczna parafii ks. Biskupa Adriana Puta – spotkanie z grupami parafialnymi

10
gru

O godz. 17:30 odbyło się w kościele parafialnym spotkanie ks. Biskupa Adriana Puta z grupami – wspólnotami działającymi w w parafii.

Wspólna modlitwa przed rozpoczęciem spotkania z członkami grup parafialnych

Na początku spotkania ks. Biskup poprosił animatorów wszystkich grup, a także zelatorów poszczególnych Róż Żywego Różańca o przedstawienie się i przekazanie w kilku zdaniach o liczebności, działalności, problemach i zadaniach.

W spotkaniu udział wzięły następujące grupy parafialne i głos zabrały:

Parafialny Żywy Różaniec, główna zelatorka Grażyna Matysiak
Grażyna Matysiak
Wspólnota Królowej Pokoju i Apostolat „Margaretka”, Jerzy Ganecki
Jerzy Ganecki
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Jan Greczycho
Jan Greczycho
Ruch Rodzin Nazaretańskich, Elżbieta Chromińska
Elżbieta Chromińska
Wspólnota Przyjaciół Paradyża i Róża św. Weroniki, Cecylia Lisek
Cecylia Lisek
Parafialny Chór „Milenium”, Mirosława Skrzypczak
Mirosława Skrzypczak
Parafialny Zespół Caritas, Dorota Szatkowska
Dorota Szatkowska
Parafialny Żywy Różaniec-Róża św. Franciszka, Marek Jasiński
Marek Jasiński
Parafialny Żywy Różaniec – Róża św. Katarzyny, Anna Kubiak
Anna Kubiak
Parafialny Żywy Różaniec – Róża św. Heleny, Irena Kwaśniewska
Irena Kwaśniewska
Parafialny Żywy Różaniec – Róża Macierzyństwa NMP, Teresa Płachta
Teresa Płachta
Parafialny Żywy Różaniec – Róża św. Bernadetty, Elżbieta Kwiatek
Elżbieta Kwiatek
Parafialny Żywy Różaniec – Róża św. Anny, Dorota Janek
Dorota Janek

Na zakończenie spotkania ks. Biskup Adrian w kazaniu z uznaniem wyraził się na temat żywotności duchowej parafii i zachęcał do pozyskiwania nowych osób do współpracy.

Podał też „receptę pięciu palców” Apostolatu św. Andrzeja” jak zjednać ludzi:

  1. Wybrać osobę.
  2. Modlić się za nią i w jej intencji przez rok.
  3. Powiedzieć tej osobie, że przez rok modliłeś się za nią i w jej intencjach.
  4. Zaprosić do domu na przysłowiową kawę i ciasto.
  5. Powiedzieć jej, w jakiej wspólnocie działasz i jaką ogromną radość ci to sprawia.

FOTO: Jerzy Ganecki