10.12.2022 Wizytacja kanoniczna parafii ks. Biskupa Adriana Puta, spotkanie ze scholą dziecięcą i liturgiczną służbą ołtarza

10
gru

W dniach 09-11.12.2022 r. w naszej parafii została przeprowadzona wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Adriana Puta. W pierwszym dniu wizytacji ks. Biskup przeprowadził rozmowy z naszymi kapłanami, a w drugim dniu w sobotę 10.12. do południa dokonał wizytacji kościoła parafialnego, kościołów filialnych: Św. Apostołów Piotra i Pawła i w Chlastawie, cmentarza parafialnego, kancelarii, salki parafialnej oraz innych budynków parafii.
O godz. 13:00 odbyło się spotkanie ks. Biskupa w salce parafialnej z duszpasterską i ekonomiczną radą parafialną, przedstawicielami i animatorami grup parafialnych oraz pracownikami posługującymi w parafii.

10.12.2022 r. o godz. 16:00 w salce parafialnej odbyło się spotkanie ks. Biskupa Adriana wraz z naszymi kapłanami ze scholą dziecięca, którą reaktywowała Małgorzata Kaczmarek i obecnie ją animuje. W spotkaniu z ks. Biskupem udział wzięła także liturgiczna służba ołtarza: ministranci i lektorzy, nad którą opiekę duchową sprawuje Wikariusz ks. Sławomir Szocik. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni również rodzice dzieci ze scholi i ministrantów.

Animatorka Małgorzata Kaczmarek tak relacjonuje przebieg spotkania… „Ks. Biskup został powitany piosenką „Jeden krok z Maryją” (poniżej wideo)… Piosenka ta towarzyszy naszym dzieciom w trakcie trwającego Adwentu. Śpiewana jest na zakończenie Mszy roratnich w środy i piątki.

Schola śpiewa dla ks. Biskupa Adriana Puta piosenkę „Jeden krok z Maryją”

Na początku spotkania ks. Biskup poprosił animatorkę scholi Małgorzatę Kaczmarek, aby przedstawiła wszystkie dzieci i powiedziała kilka zdań o każdym z nich. Następnie chętni mogli zadawać pytania Biskupowi, a gdy nikt nic nie mówił, to biskup żartował wymieniając, co on w takim razie będzie pytał dzieci (10 przykazań, 7 grzechów głównych itp.) Atmosfera spotkania była bardzo miła z uwagi na otwartość biskupa, który jest człowiekiem bezpośrednim i lubi żartować. Ks. Biskup podziękował scholi, jednocześnie zachęcając do ich rozwoju oraz namawiał rodziców do stworzenia scholi „dorosłej”. Na koniec poprosił małą Zosię, by rozdała wszystkim obecnym obrazki ze święceń biskupich 13.08.2022 r., na których widnieje sentencja ks. Franciszka Blachnickiego, którą zebranym wyjaśnił, co ona oznacza. Sentencja ta brzmi: „Wiara, która cofa się przed wyciągnięciem najdalej idących konsekwencji życiowych; wiara, która nie tworzy faktów społecznych i historycznych zawiera w sobie wewnętrzną sprzeczność i zalążek własnego unicestwienia.”

Mateusz Wróblewski „przymierza się” do zostania biskupem

Na zakończenie spotkania dzieci zaśpiewały piosenkę „Jezus moim Panem jest”, wykonując jednocześnie układ taneczny.

Foto i wideo: ks. Sławomir Szocik