Pielgrzymka Diabetyków do Częstochowy

18
paź

„Dnia 17-18.10.2022 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Zbąszynku zorganizowało pielgrzymkę członków Koła wraz z osobami towarzyszącymi do Częstochowy – Jasna Góra. Ilość pielgrzymów – 47 osób.
Pielgrzymkę zorganizował Zarząd Koła w osobach: Stefania Ratajczak-prezes Koła, Stefan Gołek-z-ca prezesa koła, Henryka Cieślik-skarbnik koła, Krystyna Tomiak-członek, Antoni Kratowicz-członek.

Wyjazd nastąpił 17.10.2022 r. o godz. 6:00 sprzed Domu Kultury. Przyjazd do Częstochowy-Jasna Góra nastąpił około godz. 13:00. W podróży odmawiano Różaniec św.

17.10.2022 uczestnicy pielgrzymki na Jasną Górę do Częstochowy (foto: Ryszard Kamyszek)

Czynności wykonane po przyjeździe:

  1. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma.
  2. Indywidualny czas pobytu każdego pielgrzyma.
  3. Uczestnictwo pielgrzymów we Mszy św. o godz. 18:30 oraz w nabożeństwie różańcowym.

4. Uczestnictwo pielgrzymów w Apelu Jasnogórskim o godz. 21:00 (foto z Apelu z TV poniżej):

Drugi dzień pobytu (18.10.22) :

  1. Indywidualny czas pobytu – uczestnictwo w Nabożeństwach i Mszach św. (indywidualne odprawianie Drogi Krzyżowej i innych nabożeństw).
  2. Wyjazd z częstochowy – powrót do Zbąszynka.
  3. O godz. 15:00 w podróży odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego.”

relacja z pielgrzymki – Stefania Ratajczak (prezes Koła Terenowego Diabetyków w Zbąszynku)