Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej

11
wrz

„W dniach 09 – 11.09.2022 r. prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Jan Greczycho i Gabriela Raczyńska uczestniczyli w Rekolekcjach Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Lubuskim Nazarecie w Kęszycy Leśnej.

od lewej: Gabriela Raczyńska, ks. Zbigniew Samociuk i prezes POAK Jan Greczycho
Budynek rekolekcyjny w Kęszycy Leśnej

Tematem wiodącym było hasło: „Posłani w mocy Eucharystii”. Uczestniczyliśmy w codziennej Mszy św. z homilią oraz w następujących konferencjach:

  • „Eucharystia Nowym Przykazaniem”
  • „Krzyż w życiu chrześcijanina”
  • „Kościół żyje dzięki Eucharystii”
  • „Maryjo z Tobą zwyciężamy”
  • „Posłani w mocy Chrystusa zwyciężyli”
    Dzień rozpoczynaliśmy od modlitw porannych – Jutrzni.
    Odprawiliśmy Drogę Krzyżową, adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, odmówiliśmy Litanię do Najświętszego Serca jezusowego i Litanię Loretańską. Była też wspólna Modlitwa Różańcowa. dzień kończyliśmy Apelem Jasnogórskim.
(pierwsza z lewej) – Gabriela Raczyńska czyta modlitwę wiernych

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Samociaka, opiekuna Diecezjalnej Akcji Katolickiej. Odwiedzili nas ks. Biskup Tadeusz Lityński i prezes Krajowego Oddziału Akcji Katolickiej p. Urszula Furtak.

od lewej: Ryszard Furtak – prezes DOAK, Urszula Furtak – prezes Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej i ks. kan. Zbigniew Samociuk – modrator DOAK

Podczas rekolekcji w pięknych okolicach Kęszycy Leśnej nawiązaliśmy nowe znajomości, wymieniliśmy doświadczenia i bolączki w pracy Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickich. Dyskutowaliśmy o nowych rozwiązaniach w celu podnoszenia świadomości etyki chrześcijańskiej w naszych parafiach. Króluj nam Chryste! Relacja i foto: Gabriela Raczyńska