X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

04
cze

W dniach 03-04.06.2022 roku odbyła się X OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA JASNĄ GÓRĘ. Tegorocznym hasłem pielgrzymki było: „UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH”.

Nasz Parafialny Żywy Różaniec reprezentowało małżeństwo Ewa i Marek Jasińscy. Pan Marek jest zelatorem Róży św. Franciszka.

Foto: Marek Jasiński