Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

25
mar

25.03.2022r. przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia.
O godz. 18:30 w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył
Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze z Wikariuszem ks. Sławomirem Szocikiem. Ks. Proboszcz podczas Mszy św. modlił się w intencji wszystkich, którzy podjęli duchową adopcję dziecka poczętego w naszej parafii, natomiast ks. Sławomir modlił się o pokój na świecie, a szczególnie o pokój w Ukrainie oraz o zakończenie wojny i nawrócenie Rosji.

Celebra Mszy św. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i w Dzień Świętości Życia

Homilię związaną z Dniem świętości Życia i tradycją podjęcia duchowej adopcji dzieci poczętych w naszej Ojczyźnie wygłosił ks. Sławomir, który nawiązał również do rozpoczętej 24.lutego 2022 r. brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, zachęcając parafian do głębokiej modlitwy o zaprzestanie niszczącej wojny.

Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowała Wspólnota Królowej Pokoju:

– lekcję czytały: Danuta Ganecka i Czesława Kowalska,
– psalm śpiewała: Eugenia Angierska,

  • modlitwę powszechną zanosiły: Maria Spryngier i Elżbieta Jankowiak,
    – jako dar ołtarza na patenie zobowiązania modlitwy (deklaracje) w intencji adopcji dziecka poczętego zanosiła Cecylia Lisek,
    – prowadzenie śpiewu podczas Mszy św. prowadził: organistka Anna Wołek.
Eugenia Angierska śpiewała psalm
Modlitwę powszechną czytała Elżbieta Jankowiak
W czasie Eucharystii 68 osób złożyło ślubowanie, że przez 9 miesięcy będą się modlić o szczęśliwe narodzenie, a następnie godne życie jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Modlitwą tą są otaczani także Rodzice tego dziecka, aby Wszechmogący Bóg uwolnił ich od wszelkich lęków związanych z przyjęciem nowego życia.

W tym dniu o godz. 17:00 pod przewodnictwem Ojca św. Franciszka został dokonany Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w katedrach i kościołach na całym świecie przez biskupów i kapłanów.
W naszym kościele parafialnym Aktu poświęcenia dokonał Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak dokonuje o g. 17:00 Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi przed Najświętszym Sakramentem

FOTO GALERIA Z UROCZYSTOŚCI ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

FOTO: Jerzy Ganecki