„Rozwój duchowy w Zbąszynku w l. 1945-1957 – ADHIBENDA 2021, autor: Jerzy Ganecki

21
sty
ADHIBENDA jest rocznikiem publikowanym od 2014 roku przez Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych, a w szczególności z zakresu historii Kościoła, nauk pomocniczych historii oraz historii regionu. Na łamach „Adhibendy” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Publikacje ukazują się zarówno formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej otwarcie za pośrednictwem platformy. Działalność redakcyjna czasopisma bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE). Czasopismo jest indeksowane w BazHum, a wydawane przez Agencję Wydawniczą PDN w Zielonej Górze.

ADHIBENDA – Rocznik Archiwum Diecezji w Zielonej Górze


Na  łamach ADHIBENDY – ROCZNIKA 2021 został opublikowany artykuł naszego parafianina, redaktora pisanej kroniki parafialnej od 2003 roku oraz strony internetowej parafii JERZEGO GANECKIEGO.

Artykuł nosi tytuł :

„Początki i rozwój życia duchowego w Zbąszynku – parafia Kosieczyn w latach 1945 – 1956”

Artykuł , który poniżej się znajduje w całości, został opracowany na podstawie napisanej przez Jerzego Ganeckiego książki: „50 lat Parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku 1957 -2007” wydanej z okazji obchodów 50-lecia istnienia naszej parafii Zbąszynek.

Wydawcą książki była: Parafia Rzymskokatolicka pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, 66-210 Zbąszynek, ul. Długa 29, Zbąszynek 2007, ISBN: 978-83-925559-0-2. Niniejsza monografia znajduje się w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze.


Jerzy Ganecki  – magister pedagogiki opiekuńczej, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1975 do 1997 roku nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku. W 1994 roku współzałożyciel Wspólnoty Królowej Pokoju przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku. Od 2003 roku prowadzi kronikę parafialną. Od 2005 r. nadzwyczajny szafarz udzielania komunii św. w parafii. W grudniu 2008 roku  współzałożyciel parafialnej strony internetowej  i redaktor tej strony do chwili obecnej.

Jest autorem książki „Dzieje Szkoły kolejowej w Zbąszynku, Lata 1946 – 1996”. Napisał artykuły do Szkiców Nadobrzańskich w 2000 r. o rozwoju oświaty w Zbąszynku: „Dzieje szkoły podstawowej, przedszkola i szkoły kolejowej w latach 1945 – 1996”.  W 2007 r. napisał książkę „50 lat Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku 1957 – 2007”.


FOTO Z ARTYKUŁU W ADHIBENTA 2021