Rok Duszpasterski 2021 – 2022

26
lis

Rok Duszpasterski 2021 – 2022


Kościół katolicki ustanowił na lata 2019-2022 Program Duszpasterski pod hasłem „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”.
Program poświęcony jest zapraszaniu wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika, przekazywaniu wiernym prawd wiary związanych z Eucharystią oraz zapraszaniu do udziału w Eucharystii dzieci i młodzieży


W I roku 2019/2020 obowiązywał temat: „WIELKA TAJEMNICA WIARY” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

*
Tematem II roku 2020/2021 było: „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”, a mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32).

*


28.11.2021 r. w Pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy Rok Duszpasterski.

Tematem III roku 2021/2022 jest: „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”, a motto biblijne brzmi: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).

W tym roku będzie realizowana przede wszystkim duża koncentracja na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej:

Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole.

*

Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia, a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy św.

*

Chodzi więc o formowanie uczestników Eucharystii do tego, aby tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują, stała się w nich zasadą nowego życia oraz formą chrześcijańskiej egzystencji. Chodzi o kształtowanie eucharystycznego stylu życia.

*

Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła! Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć światu.

Cele programu 2021/2022:

  • ewangelizacyjny: ewangelizacja powinna prowadzić do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii jak również do przyjęcia Jego misji;

  • inicjacyjny: katecheza mistagogiczna winna objaśniać znaczenie przeżywanej Eucharystii (przyjętej Komunii) i wskazywać na praktyczne konsekwencje;

  • formacyjny: formacja eucharystyczna winna kształtować świadomość, przekonania i postawy w relacji do Eucharystii, aby jej uczestnicy mogli osiągnąć dojrzałą osobowość, oraz stać się świadkami jej skuteczności w otaczającym ich świecie;

  • społeczny: misja/służba winna prowadzić do dzielenia się chlebem życia.

Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu.
W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?

(EdE, 60).

Życie chrześcijańskie to misja: GŁOSZENIE EWANGELII POKOJU !