Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Rokitna

02
paź

Tłumy pielgrzymów zgromadził diecezjalny odpust Róż Żywego Różańca u Matuchny Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 02.10.2021 r.

„Z naszej parafii udała się mała grupa 21 osób, która głęboko przeżywała modlitwę różańcową, prowadzoną przez kustosza ks. Piotra Bortnika. Modlitwie różańcowej towarzyszyły czytania fragmentów z listów bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, a śpiewem ubogacał zespół Ojców Kapucynów „Nowo Narodzeni” z Gorzowa Wlkp.

Ważnym wydarzeniem jest Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup naszej diecezji Tadeusz Lityński w asyście księży opiekunów Żywego Różańca. Na początku Eucharystii ks. biskup pochylił się nad relikwiami bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, są to relikwie I stopnia – „Jest to włos”.
Homilię wygłosił kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Skrzetuszu ks. Wacław Grądalski. Usłyszeliśmy jak uczyć się posłuszeństwa Maryi i jak to przesuwając paciorki różańca uczymy się cierpliwości i żeby pyszny świat nie ranił katolika swoimi słowami.

Pogoda była wspaniała dlatego bardzo trudno było stamtąd wyjeżdżać. Naładowani Słowem Bożym wróciliśmy do swoich domów, aby przez cały październik i nie tylko pogłębiać swoją wierność do Maryi.” – tekst główna zelatorka PŻR Grażyna Matysiak.

Pamiątkowa fotografia pielgrzymów z kapłanami :
nasi pielgrzymi z PŻR z kapłanami – opiekunem duchowym Żywego Różańca ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem i byłym Wikariuszem ks. Norbertem Lasotą

FOTO GALERIA Z PIELGRZYMKI :

Foto: Marek Jasiński