01.07.2021 20 lat posługi w parafii Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka

01
lip
01.07.2021 r. została odprawiona uroczysta dziękczynna Msza św. w intencji 20 lat posługi w naszej parafii Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka.

Ks. Proboszcz Dekretem ks. Biskupa diecezjalnego śp. Adama Dyczkowskiego z dniem 30.06.2001 r. został został zwolniony z obowiązków i funkcji Ojca Duchownego w Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Paradyżu i jednocześnie z tym dniem został mianowany na urząd proboszcza w naszej parafii w Zbąszynku. 01 lipca 2001r. podczas niedzielnej Sumy o godz. 11:00 został powitany i przedstawiony parafianom przez ks. Dziekana śp. Antoniego Srokę.

Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył Jubilat w koncelebrze z zaproszonymi kapłanami – Dziekanem dekanatu babimojskiego ks. Markiem Bednarkiem, byłymi Wikariuszami naszej parafii: ks. kan. Zbigniewem Nosalem i Jakubem świątkiem, aktualnie posługującym Wikariuszem ks. Dawidem Klepusewiczem, kapłanami, którzy odbywali praktykę duszpasterską w naszej prafii: ks. Mateuszem Pobihuszką i ks. Michałem Płończakiem, kapłanami pochodzącymi z naszej parafii ks. prof. Dariuszem Śmierzchalskim-Wachoczem, o. Mateuszem Fleiszerowiczem OFM, ks. Krzysztofem Hojzerem i Paulinem bratem Piotrem Cieślakiem.

Homilię w czasie Mszy św. wygłosił pierwszy Wikariusz kandencji ks. Proboszcza z lat 2001- 2003 ks. kan. Zbigniew Nosal, aktualnie Proboszcz w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie. Ks. Zbigniew wspominał o naszej parafii, z którą zetknął się w latach 90-tych w czasie praktyki duszpasterskiej podczas kadencji Proboszcza śp. ks. Prałata Kazimierza Dziedziaka. Wspominał również o owocnej swojej współpracy z Proboszczem ks. Jerzym, z którym do dnia dzisiejszego dnia utrzymuje stały, serdeczny kontakt.

ks. kan. Zbigniew Nosal

W czasie Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych animowali Eucharystię poprzez:

czytanie lekcji: Czesława Kowalska ze Wspólnoty Królowej Pokoju:

Czesława Kowalska

psalm śpiewała katechetka Barbara Zaremba:

Barbara Zaremba

modlitwę powszechną zanosili: Elżbieta Kwiatek z Parafialnego Żywego Różańca, Eugenia Angierska z Chóru Parafialnego i Andrzej Chromiński z Ruchu Rodzin Nazaretańskich:

Elżbieta Kwiatek
Eugenia Angierska
Andrzej Chromiński

schola parafialna z animatorkami: Adrianną Wachowską i Agnieszką Chwałkowską, chór parafialny pod kierunkiem Mariana Dobaka i organista Rafał Rzeszuto uświetnili muzycznie Eucharystię:


Na zkończenie Mszy św. składano życzenia ks. Proboszczowi Jerzemu życząc dalszej owocnej posługi kapłańskiej w naszej parafii:

Na początku życzenia złożyły dzieci ze scholi parafialnej i przedstawicielka scholi młodzieżowej:


Grupy parafialne reprezentowali: Grażyna Matysiak-główna zelatorka Parafialnego Żywego Różańca, Jan Greczycho-prezes Parafianej Akcji Katolickiej i przedstawicielka Parafialnego Caritas-Dorota Szatkowska:


Pani kościelna w kościele w Chlastawie – Irena Chłopek:


Przedstawiciele ministrantów Jan Pukacki i Łukasz Chybin:


Następnie głos zabrał ks. Dzienkan Marek Bednarek pracujący w parafii w Trzcielu, który serdecznie podziękował ks. Proboszczowi za serdeczną współpracę i pełnienie posługi jako Ojca Duchownego w dekanacie babimojskim.


Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował wszystkim parafianom za 20 lat wspólnego tworzenia życia w naszej parafii oraz udzielił zgromadzonym wiernym kapłańskiego błogosławieństwa.Z okazji 20 lecia posługi kapłańskiej ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka w naszej parafii w latach 2001 – 2021 Daniel Hoffmann i Jerzy Ganecki przygotowali wideo wspomnieniowe z minionych lat, które można obejrzeć poniżej:


FOTOGALERIA Z PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWEJ:

FOTO: JAN MIKUŁA