Święto Miłosierdzia Bożego

11
kwi

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to dla całego kościoła ogłosił Papież Jan Paweł II 30 kwietnia 2000r. w dniu kanonizacji siostry Faustyny.

11.04.2021r. Święto Miłosierdzia Bożego, w naszej parafii od wielu lat obchodzone jest bardzo uroczyście. Przed świętem odbyła się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła się w Wielki Piątek, a zakończyła się w sobotę 10.04. przed Mszą św. poranną.

O godz. 11:00 Mszę św. w intencji Parafialnego Zespołu Caritas odprawił nasz parafianin o. Tomasz Fleiszerowicz OFM, który do zgromadzonych wiernych wygłosił homilię nawiązując do budowania pokoju w sercach ludzi i otoczeniu oraz do bezgranicznego miłosierdzia Pana Boga wobec każdego człowieka.

W czasie Mszy św. lekcję czytali przedstawiciele Akcji Katolickiej Jan Greczycho i Mariola Szukalska.

Modlitwę powszechną zanosiły przedstawicielki Parafialnego Zespołu Caritas Elżbieta Kwiatek i Barbara Gaweł.

Po Mszach św. wierni mogli złożyć do puszek ofiarę na działalność charytatywną Caritas naszej Diecezji.

Wieczorem o godz. 18:00 odbyło sie nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego, które prowadził Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak. Podczas nabożeństwa odśpiewano Koronkę i Litanię do Miłosierdzia Bożego.

Foto: Jerzy Ganecki


Historia Święta Miłosierdzia Bożego

Święto to obchodzi je po raz pierwszy w ciszy własnej celi zakonnej siostra Faustyna Kowalska w 1934, z polecenia Bożego, jakie otrzymała w swoim prywatnym objawieniu.
Rok później celebrowały je już wszystkie siostry Matki Bożego Miłosierdzia w klasztorze w Łagiewnikach. W 1947 r. biskupi polscy kierują prośbę do Kongregacji Obrzędów o zatwierdzenie Święta, które, ze swojej strony aprobuje kard. Sapieha dla krakowskich Łagiewnik (1951). W latach 1959- 1978 obowiązuje wspomniany już wyżej zakaz szerzenia kultu w kościele w formach prywatnych przedstawionych przez s. Faustynę. W 1985 r., kard. Macharski, Metropolita Krakowski, wprowadza po raz pierwszy w swojej diecezji Święto Miłosierdzia Bożego. W 1993 r. odbyła się beatyfikacja s. Faustyny, a dwa lata później zezwolenie na celebrowanie Święta Miłosierdzia w całej Polsce. W 2000 r., Papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, zgodnie z treścią jej prywatnych objawień, ustanowił drugą Niedzielę Wielkanocną Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy; na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę Miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie było by bowiem dzieła odkupienia, gdyby nie było Miłosierdzia Bożego. Przygotowaniem do tego święta jest nowenna, polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, koronki do Miłosierdzia Bożego. Jak zawsze, w przypadku każdego święta, można wtedy uzyskać wiele duchowych łask odpuszczenia win grzechowych naszych zmarłych oraz nawrócenie wielu zagubionych.