Gorzkie Żale

21
lut

Gorzkie Żale są jedną z pięknych polskich tradycji wielkopostnych, które są śpiewanie w polskich kościołach w każdą niedzielę w czasie 40-dniowej pokuty.
W naszej parafii to nabożeństwo odbywa się w niedzielny wieczór od godz. 17:30 przed wieczorną Eucharystią. Tegoroczne nabożeństwo prowadzi i kazania pasyjne głosi
Wikariusz ks. Dawid Klepusewicz, a organista Rafał Rzeszuto grą na organach i śpiewem przewodzi temu nabożeństwu.

Kazanie pasyjne głosi Wikariusz ks. Dawid Klepusewicz

Foto: Małgorzata Szafrańska


Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. – po raz pierwszy odprawiono je w 1707r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Przebieg tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni.
Gorzkie Żale rozpoczynają się Zachętą (lub inaczej Pobudką), później następuje wzbudzenie Intencji. Następnie śpiewa się Hymn i dwie pieśni: Lament duszy nad cierpiącym Jezusem i Rozmowa duszy z Matką Bolesną. Nabożeństwo Gorzkich Żali składa się z trzech części, poprzedzonych pieśnią „Gorzkie Żale przybywajcie…”. W każdą kolejną niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część.