XII Tydzień Biblijny

26
kwi

Już po raz dwunasty Kościół w Polsce przeżywa Tydzień Biblijny (26.04. – 02.05.2020r.) jako czas dziękczynienia za Słowo, które od Boga pochodzi. W tym roku łączymy go z upamiętnieniem setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, który będąc Słowem Wcielonym przyniósł pełnię Objawienia Bożego i nakazał swoim apostołom i uczniom, aby je głosili jako Ewangelię – Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Święty Jana Paweł II wypełniał to posłannictwo z ogromnym zaangażowaniem, odważnie i mądrze.

XII Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36), nawiązuje do tematu całego roku  duszpasterskiego, w którym rozważamy tajemnicę Eucharystii jako Misterium wiary.

Wraz z całym Kościołem w Polsce 26.04.2020r. przeżywamy Niedzielę Biblijną jako czwarty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Jak kiedyś apostołowie, tak i my dzisiaj modlimy do Boga o to, aby słowa Ewangelii umacniały naszą wiarę i coraz głębiej wprowadzały nas w uobecniane na ołtarzu wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Na Niedzielę Biblijną w 2020r. został wybrany fragment z Ewangelii według św. Mateusza, jako Księga wspólnotowej lektury, refleksji, kontemplacji oraz źródło inspiracji do prawdziwie chrześcijańskiego życia.
Naród ochrzczony ponad tysiąc pięćdziesiąt lat temu, cieszący się prawdziwą wolnością, winien każdego dnia, każdego roku wsłuchiwać się w to, co na tym etapie dziejów i rozwoju mówi do niego Bóg słowami Ewangelii. Wzywał nas do tego przez cały swój pontyfikat św. Jan Paweł II. Jako wiarygodny świadek zmartwychwstałego Chrystusa wołał na Placu Zwycięstwa w Warszawie: Człowieka nie można zrozumie bez Chrystusa!

W związku panującą pandemią koronawirusa w tym roku nie odbędzie się publiczne czytanie Biblii w naszych świątyniach. Przed ołtarzem na postumencie jest wyłożona Biblia otwarta na stronach Ewangelii według św. Mateusza.

Parafian zachęca się do osobistej lektury Pisma świętego, w tym tygodniu biblijnym czytamy Ewangelię według św. Mateusza.

FOTO  Z  MSZY ŚW.  O GODZ. 11:00