09.02.2020 „Trzyminutowy katechizm”, wideo

09
lut

Z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w niedzielę 09 lutego 2020 roku odbyła się projekcja materiałów opracowanych w projekcie „3MC” („3MC” to skrót od „3 Minute Catechism“ – Trzyminutowy Katechizm). Projekcja dotyczyła tematów: Kto to jest kapłan katolicki? Kim są mnisi, zakonnice i czym są zakony?  montaż wideo: Jan Greczycho