Spotkanie opłatkowe Róż Żywego Różańca

12
sty

„W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w Domu Parafialnym odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Żywego Różańca. Spotkanie rozpoczął ks. Proboszcz Jerzy Kordiak kolendą „Wśród nocnej ciszy”, a ks. Jakub Świątek odczytał fragment Ewangelii.

Opiekun Żywego Różańca ks. kan. Jerzy Kordiak podziękował zelatorom i zelatorkom oraz całemu Żywemu Różańcowi za czynny udział w życiu parafii.

Obecny na opłatku był także ks. Dariusz Wołczecki. Wszyscy obecni łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia na cały 2020 rok.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy wspólnym śpiewie kolęd i przygotowanym poczęstunku przez przedstawicieli Róż Żywego Różańca.”   Tekst:  Grażyna Matysiak

Foto:  Marek Jasiński