Zakończenie Starego Roku 2019

31
gru

31.12.2019 r. o godz. 17:00 Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak celebrował uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną na zakończenie starego roku 2019 roku. W trakcie Mszy św. ks. Proboszcz tradycyjnie dokonał podsumowania wydarzeń w parafii w mijającym roku w zakresie działalności duszpasterskiej, Caritasu, przeprowadzonych remontów i zakupów.

Lekcję podczas Mszy św. czytał gość ks. kleryk Kamil z Podkarpacia ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Na zakończenie Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odbyło się Nabożeństwo dziękczynno–przebłagalne, jako dziękczynienie Panu Bogu za otrzymane łaski w 2019r. z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę nad parafią w nadchodzącym 2020 r.

FOTOGALERIA:

1.  Działalność Sakramentalna w 2019 r.:

– chrzty – 32,
– śluby – 12,
– pogrzeby – 43,
– I-Komunia św. – 15,
– Bierzmowanie – 81,
– rozdano 73 393 Komunii św.

Za pracę duszpasterską w parafii ks. Proboszcz podziękował:

– Wikariuszowi ks. Jakubowi Świątkowi za opiekę nad ministrantami, przygotowanie młodzieży do Bierzmowania, katechezy przed udzieleniem chrztu św., prowadzenie”Godziny Dawida”.
– Rezydentowi ks. dr Dariuszowi Wołczeckiemu za opiekę nad scholą dziecięcą, katechezy dla dorosłych w Szkole Wiary, prowadzenie „Godziny Dawida”.
– Nadzwyczajnym szafarzom za udzielanie Komunii św: Jerzemu Ganeckiemu, Mariuszowi Graczykowi i Krzysztofowi Krzywakowi,
– Katechetkom: Krystynie Antczak, Elżbiecie Krzywak i Barbarze Zaremba,
– Organistom: – Rafałowi Rzeszuto,  p.Zbigniewowi za granie na pogrzebach i w czasie rekolekcji oraz Monice Sita za granie w Chlastawie i w środę w kościele parafialnym,
– kościelnym – Bogdanowi Maciejewskiemu, Franciszkowi Bładyko, Irenie Chłopek i Stanisławowi Górskiemu,
– Chórowi Parafialnemu z dyrygentem Marianem Dobakiem,
– Scholi dziecięcej pod przewodnictwem Adrianny Wachowskiej i współpracy Agnieszki Chwałkowskiej,
Elżbiecie Mazurek za posługę w Poradni Rodzinnej,
– Animatorom przygotowującym młodzież do Sakramentu Bierzmowania,
Marioli i Mariuszowi Graczyk, Elżbiecie i Krzysztofowi Krzywakom za prowadzenie nauk przed udzieleniem Chrztu św.

2. Apostolat Modlitwy:

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował parafianom za zaangażowanie w rozwój duchowy parafii. Podziękował grupom parafialnym:
– Parafialnemu Żywemu Różańcowi (zelatorka Grażyna Matysiak),
– Wspólnocie Królowej Pokoju (animator Jerzy Ganecki oraz za Jego prowadzenie Apostolatu „Margaretka”-wieczystej modlitwy za kapłanów oraz kroniki parafialnej i strony internetowej parafii), Danielowi Hoffmann za pomoc w prowadzeniu strony internetowej, Edwinowi Pracukowi – za obsługę techniczną strony parafialnej, Państwu Izabeli i Adamowi Świtała za bezinteresowne wykonywanie od kilkunastu lat zdjęć do kroniki parafialnej oraz Małgorzacie Szafrańskiej, Janie Mikule i i Dorianowi Góral za pomoc w wykonywaniu zdjęć do kroniki parafialnej,
– Parafialnej Akcji Katolickiej (prezes Jan Greczycho),
– Ruchowi Rodzin Nazaretańskich (animatorzy Elżbieta i Andrzej Chromińscy),
– Wspólnocie Przyjaciół Paradyża liczącej 64 osoby (animatorka Cecylia Lisek),
– Apostolstwu Adopcji Dziecka Poczętego z inicjatywy „Kościoła Domowego” – 108 osób wpisanych do Księgi Adopcji,
– Paniom z Parafialnego Zespołu Charytatywnego – Caritas (8 osób) i Gronu 20 Parafian Wspierających Ubogich (poniżej sprawozdanie Caritasu za 2019r.),

Ks. Proboszcz podziękował również:
– za pomoc na plebanii – p.Gabrieli Weimann i p.Cyryli Fabiś , za strojenie ołtarzy – p.Barbarze Mikołajczak, utrzymywanie porządków w kościołach – p.Barbarze i Marianowi Pietrzyk, p.Elżbiecie Bładyko,
– za sprzątanie terenów plebanijnych i wokół kościoła p. Adamowi Frąckowiakowi i p. Jerzemu Nowaczykowi,
– za palenie w piecu p.Bogdanowi Paczkowskiemu,
– za prace malarskie – p.Romanowi Wawrzynowiczowi,
– za pracę przy kwiatach – p.Marii Wawrzynowicz,
– za troskę o cmentarz – p.Urszuli i Ireneuszowi Grzechowiakom.

Wyrazy podziękowania za wszelką współpracę ks. Proboszcz złożył Władzom Miasta: Burmistrzowi Wiesławowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Mazurowi i radnym, Dyrektorom Szkół i Przedszkola, OSiR i Domowi Kultury.

W 2019 roku zakupiono:
– nowe organy kościelne z głośnikami,
– 30 krzeseł,
– bieliznę kielichową,
– obrus na ołtarz,
– nowe lekcjonarze,
– grzejniki do zakrystii kościoła parafialnego i Apostołów Piotra i Pawła,
– lampa na schody wejściowe na chór.

W 2019 roku wykonano następujące prace:
– naprawa pieca ogrzewania kościoła parafialnego,
– przykręcono ławki do posadzki na chórze,
– nowa metalowa wycieraczka w kruchcie kościoła parafialnego,
– odnowiono krzyż misyjny przy kościele,
– naprawiono schody przed głównym wejściem do kościoła,
– odmalowano zakrystię i kuchnię plebani,
– wymiana blatów stołów w salce parafialnej,
– wymiana skrzynki elektrycznej i licznika w kościele Apostołów Piotra i Pawła,
– uprzątnięto teren wokół kościoła Apostołów Piotra i Pawła, naprawiono chodniki,
– odnowiono i wyczyszczono figury Apostołów Piotra i Pawła,
– zamontowano oświetlenie przy zakrystii i przy wejściu głównym kościoła Apostołów Piotra i Pawła.

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu CARITAS za rok 2019

W Parafialnym Zespole Caritas pracuje 8 osób. Fundusze PZC powstają ze składek:
– ze składek Grona 20 osób Wspierających Ubogich, którzy w bieżącym roku wpłacili 3390 złotych,
– ze zbiórki do skarbonki „Mój 1 złoty” zebrano 3130 zł.,
– wpłaty gotówkowe – 410 zł.,
– za świece Caritas – w grudniu 2018r. zebrano 1450 zł. ; a za świece Wielkanocne w kwietniu 2019r. zebrano 350zł.

Fundusze w roku 2019r. zostały przeznaczone:
– wpłaty dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – 1400 zł.,
– na paczki świąteczne Wielkanocne, na święta Bożego Narodzenia, paczki Mikołajkowe oraz na pomoc doraźną – 2708,65 zł.,
– na pomoc finansową dla potrzebujących rodzin, na rehabilitację, na leczenie – 6600 zł.,
– pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu PZC, transport, materiały biurowe, reklamówki, upominki – 815,19 zł.
– koszty administracyjne – 259,00 zł.

Od marca 2019 r. pięciu samotnych seniorów korzysta z kart podarunkowych do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka w Programie „Na codzienne zakupy”.

W ramach XVII Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas „TAK POMAGAM” grudzień 2019r. zorganizowano zbiórkę w 5 sklepach naszego miasta. Pomagało nam 32 wolontariuszy, uczniów naszych szkół. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za okazaną życzliwość. Zebrano 527,21 kg żywności, która została przeznaczona dla 64 rodzin, 174 osobom, na święta Bożego Narodzenia.

Od września 2016 r. działamy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ramach Podprogramu 2018, w roku 2019 wydano 11 404,74 kg żywności, podzielone na 1364 paczek.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i wolontariuszom z naszych szkół za pomoc przy wyładunku żywności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcą i zaangażowanym w pracę za całoroczną pomoc, wsparcie, życzliwość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.

Z Chrystusowym pozdrowieniem Zarząd PZC w ZbąszynkuDorota Szatkowska.

Foto: Jerzy Ganecki