11.11.2019 r. Certyfikat zasadzenia dębu w Alei Wolności na wzgórzu w 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości.