Pieśń: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, Nebo