Pieśń: Na jeziorze wielka burza, śpiew – Michał Ludwik i Krzysztof Pawłocki