Ewangelia Jana – Cudowne rozmnożenie chleba, fragment filmu