Ruch Światło-Życie

OGÓLNOPOLSKA   STRONA   INTERNETOWA  RUCHU  ŚWIATŁO-ŻYCIE

DIECEZJALNA  STRONA   RUCHU  ŚWIATŁO-ŻYCIE


AKTUALNOŚCI

20 lat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafii

Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego !
To już 20 lat, odkąd to dzieło jest podejmowane w naszej parafii.
Ze względu na kwarantannę w naszym kraju prosimy o rozpoczęcie tego dzieła poprzez modlitwę w domu od 25.03.2020 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczyste złożenie deklaracji Duchowej Adopcji podczas Mszy św. i  błogosławieństwo podejmujących ją, odbędzie się w późniejszym terminie.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie… czytaj dalej


22-27.01.2019 r.    Światowe Dni Młodzieży Panama 2019

w dniach 22-27.01.2019 r. odbyły się 34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 w malutkim państwie Ameryki Środkowej w stolicy tego kraju Panamy. W święcie młodzieży wziął udział Ojciec św. Franciszek, a z Polski uczestniczyło ponad 3,5 tys. osób, w tym 12 biskupów. W tym wielkim wydarzeniu udział wzięła Aleksandra Górka z naszej parafii i Wspólnoty Ruch Światło-Życie, która pojechała do Panamy z grupą KARP, czyli duszpasterską wspólnotą młodzieżową działającą przy klasztorze benedyktynów w Tyńcu.
Świadectwo Oli z pobytu w Panamie:
„Wyjazd na ŚDM PANAMA 2019 to spełnienie marzeń. To była okazja na poznanie wspaniałych ludzi, nowej kultury i zwiedzenia pięknych miejsc. Również próba porozumienia się, bo nie zawsze było łatwo. Byli tam bardzo życzliwi ludzie, którzy zawsze służyli pomocą. Każdy był dla każdego. Czas odpoczynku i pozytywnego zmęczenia czytaj dalej i galeria zdjęć

O udziale Oli w ŚDM w Panamie na swoich łamach informował Tygodnik Gość Zielonogórsko-Gorzowski w Numerze 6/2019r. z dnia 07.02.2019r. … czytaj


„Owoc krzewienia nowej kultury”

Niedziela, Edycja zielonogórsko-gorzowska 32/2018, str. IV z dnia 2018-08-08 10:23, autor: ks. Adrian Put

Z Mariolą i Mariuszem Graczykami z Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie naszej diecezji rozmawia ks. Adrian Put

Ks. Adrian Put: – Od wielu lat miesiąc sierpień w naszej Ojczyźnie to czas szczególnej zachęty do abstynencji od alkoholu. Jakie cele przyświecają tej ogólnopolskiej akcji?

Mariola i Mariusz Graczykowie: – Abstynencja od alkoholu nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest niezbędna w wielu sytuacjach naszego życia. Zachowanie całkowitej abstynencji jest konieczne w pracy, podczas kierowania pojazdami, w oczekiwaniu na narodziny, w czasie opieki nad dziećmi. Kościół co roku zachęca nas do rezygnacji w miesiącu sierpniu z
alkoholu. Ma to być dar naszej miłości do Boga i do bliźnich. Ten post, a także świadectwo szczęśliwego życia bez alkoholu wielokrotnie dają wsparcie tym, którzy walczą o swoją trzeźwość….. czytaj dalej


22-31.08.2018 r.   Rekolekcje animatorów Ruchu-Światło-Życie

Zapraszamy do obejrzenia reportażu w TVP Gorzów w programie katolickim ICHTIS m.in. o kursie oazowym dla animatorów Ruchu Światło-Życie w Rokitnie. Moderatorem rekolekcji był nasz Wikariusz i opiekun parafialnego Ruchu Światło-Życie ks. Jakub ŚWIĄTEK, który w reportażu wypowiada się na temat rekolekcji oazowych (w ICHTIS to 3 część reportażu od 7 minuty do 10 minuty) …. oglądaj wideo


15.04.2018r.    X Niedziela  BiblijnaBarbara Jundziłł

15.04.2018 r. w niedzielę rozpoczął się w całej Polsce II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Niedziela Biblijna zainaugurowała X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. W tym roku czytano List św. Pawła do Rzymian. Organizatorami czytania Pisma św. w naszej parafii byli: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) i młodzież z naszej parafii z Ruchu Światło-Życieczytaj dalej i fotoAleksandra Górka


09.04.2018r.   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje…” (Mk 9,37).
W myśl słów samego Chrystusa, po raz 18 w naszej parafii, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 09.04.2018 r. podjęto dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.W czasie wieczornej Eucharystii 92 osoby złożyły ślubowanie, że przez 9 miesięcy będą się modlić o szczęśliwe narodzenie, a następnie godne życie jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Modlitwą tą są otaczani także Rodzice tego dziecka, aby Wszechmogący Bóg uwolnił ich ze wszelkich lęków związanych przyjęciem nowego życia. Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka animowali uczestnicy Ruchu Światło – Życie…  czytaj dalej i foto