Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

25.03.2022   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Zwiastowanie Pańskie to jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie zawarte jest w Piśmie Świętym. Dzięki niemu mogliśmy cieszyć się wielkim darem Boga, jakim było zesłanie na ziemię Swojego Syna, który umarł męczeńsko za nasze grzechy.

Mianem „zwiastowania” określa się wizytę Archanioła Gabriela u Maryi w celu ogłoszenia Jej nowiny, że oto wybrana została na Matkę Syna Bożego. Kiedy Maryja usłyszała tę wiadomość, znajdowała się akurat w Nazarecie, w swoim domu. Widząc tajemniczą postać Anioła, zlękła się, gdyż nie wiedziała, jakie są jego zamiary. Archanioł Gabriel uspokoił kobietę, wyjaśniając Jej, iż została wybrana spośród wielu niewiast do wypełnienia wielkiego dzieła Bożego: ma wydać na świat Mesjasza.


Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Komentarz do Ewangelii:

Bóg czyni rzeczy po ludzku niemożliwe. Zapewne mielibyśmy ochotę widzieć takie rzeczy na własne oczy. I zapewne zazdrościmy Maryi i Elżbiecie, że w ich życiu Bóg uczynił rzeczy niemożliwe.

Tymczasem również w dzisiejszych czasach Bóg czyni rzeczy niemożliwe, ale nigdy pod nasze dyktando, nigdy po to, by się nam przypodobać. Każde Boże działanie, zwłaszcza to, które łamie prawa przyrody, jest zawsze wpisane w jakiś Jego konkretny i misterny plan, który wpisuje się w Plan Zbawienia Świata. My nie znamy i nie musimy znać tego planu. Dla nas najważniejsze jest wzrastanie w Miłości, któremu służy posłuszeństwo Bogu, czyli po prostu pełna akceptacja Jego planu, bez względu na to, czy ten plan okazuje się dla nas łatwy, czy nie…(źródło deon.pl)

Anioł zapowiada narodziny Chrystusa, fragment filmu 

 

Zwiastowanie

Narrator: W cichym Nazarecie nieznanym nikomu
Jedna z pośród panien klęczy w swoim domu,
do Boga zanosi pokorne błaganie:
Maryja: Niechaj światu grzesznemu zbawienie się stanie.
N: Wtem słyszy jak gdyby cichutkie stukanie
M: Wejdź nieznany gościu, kto Cię tu przysyła? Niechaj moja chata będzie Tobie miła.
N: I staje przed Nią, jak obłok świetlany, ni duch, ni człowiek na biało odziany.
Panna chyli głowę, On się kłania nisko, składając w Jej ręce liliję śnieżystą.
I tak do Niej rzecze pytania nie czeka:
Anioł: Bóg chce zstąpić na Ziemię w postaci człowieka, Panno oto poczniesz i porodzisz Syna
M: O Aniele Boży cóż to za nowina
A: Zostałaś wybrana, bądź błogosławiona i błogosławiony owoc przeczystego łona.
M: O Najwyższy Boże, jam Twa służebnica
A: Na wieki Twe imię – Przeczysta Dziewica.
M: Czyliż mogę mówić, wszak to Jego Wola, tak mi przeznaczona Bożej Matki dola.
A: Łaski cała pełnia na Ciebie spłynęła byś ludzi zbawienie na swe ręce wzięła .
M: Niech więc się wypełni jakżeś to rzekł Panie, niechaj Wola Święta w mym sercu się stanie.
A: Bądź zdrowa Maryjo – Najświętszy jest z Tobą, odtąd pośród niewiast Tyś pierwszą ozdobą.
N: Po czym znów powoli nisko chyli czoło i głęboka cisza zapada wokoło
Panna wstaje z klęczek,
M: Może to złudzenie? Lecz przeciem widziała błyszczące zjawienie.
N: Patrzy na swe dłonie, gdzie lilija się mieni wokół nic nie słychać, ni anielskich pieni…
Cisza ta głęboko przenika Jej serce. Tyle cierpień znieść musi w ziemskiej poniewierce.
M: Boże coś jest wysoko na niebie Tyś zechciał tak uniżyć Siebie. By ludzi odkupić, by dać
im Zbawienie. Przyjmij mnie niegodną, całe moje mienie. Boś zamieszkać zechciał,
Ty – Bóg Miłosierny z grzesznikami na Ziemi, by być Bogiem Wiernym.
Cóż Anioł powiedział, żem z niewiast szczęśliwa, niechaj Boża łaska
we mnie będzie żywa. Bo raczył na mnie spojrzeć swoją służebnicę
i zesłał obficie swych darów krynicę, przeto bądź uwielbiony Boże – Słowo – Ciało,
któreś w moim sercu od dziś zamieszkało.


 

Opowieść film biblijna Zwiastowania NMP


 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona 25 marca decyzją Episkopatu Polski ustanowiono Dniem Świętości Życia. Mając w sercu słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae, że: „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia”.

Włączmy się w modlitwę w intencji obrony życia ludzkiego, które tak bardzo zagrożone jest we współczesnym świecie, a także i w naszej Ojczyźnie.

Życie ludzkie jest szczególnie zagrożone w jego początkowej fazie, poprzedzającej narodzenie dziecka. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie I pielgrzymki do Polski mówił: „Jeśli mamy żyć Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie”.

Każdy z wierzących ma możliwość włączenia się w modlitwę za tych, którzy są najbardziej bezbronni, poprzez Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja, to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję każdego dnia ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie przyjmowane z radością i miłością.

Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która ma ponad 20 letnią tradycję w naszej parafii.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, wideo

 

Szczegóły

Data:
25 marca 2022
Godzina:
00:00 - 19:00