Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

23.01.2022    Trzecia Niedziela zwykła, Rok C, II

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem


 

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Rozważanie do Ewangelii:

Te słowa już się spełniły: jest dobra nowina dla ubogich, wolność dla więźniów, przejrzenie dla niewidomych, a dla uciśnionych zdjęcie ciężarów. To wszystko jest w zasięgu ręki, jednak wielu z tego nie korzysta.

Świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdybyśmy wszyscy przyjęli Jezusa. On rzeczywiście ma moc zmienić oblicze ziemi. Nie jesteśmy jednak skorzy wierzyć w to, że może być dobrze. Raczej jesteśmy skłonni wierzyć w złe informacje i spodziewać się zła. Dlatego tak trudno jest Jezusowi dotrzeć do ludzkich serc. A przez to świat funkcjonuje w wielu miejscach po staremu…(źródło deon.pl)

Wideo komentarz:  Widzieć i zobaczyć Łk 1, 1-4; 4, 14-21, Tomasz Trawiński


 

Kraina wiecznej miłości

Kiedy wejdziesz, przez swą wiarę w krainę wiecznej miłości wiedz,

że Duch Miłości zaledwie dopiero cię dotknął i wprowadził mocą

i żarem Bożego Ducha, byś serce swe prowadził ku sprawiedliwości,

zostawiając wszystko, co prowadzi do nicości.

Zaczynasz drżeć i płakać, i czujesz, jakbyś stał wśród kwitnących ogrodów, słyszał śpiew ptaków i szum tryskających z ziemi wód, zraszających twoje ciało i duszę, doznając oczyszczenia, jako boży cud, by stać się na nowo dziecięciem, według woli z góry Pragnących.

Nie dziw się już teraz swego stanu, bo poznajesz i czujesz, że Pan wszelkiego Miłosierdzia, wypełnia twoje serce ogromem swej Miłości, przelewając w nadmiarze twoją duszę, która aż pęka z nadmiaru tej miłości.

I wołasz w drżeniu i płaczu: – Panie, Ty zabierasz mi nietrwałą stworzeń pociechę, bo tak naprawdę, żadna rzecz pożądana, nigdy do końca nie zdoła zaspokoić mojego pożądania.

A teraz, skoro dotknął mnie żar Twej Miłości, Ty jeden wystarczysz miłującemu, a wszystko na świecie staje się bez wartości.

Dlatego Boże, błagam Cię i proszę, bym przepełniony żarem tej miłości, mógł dzielić się z innymi, by przyjęli i doznali ognia Twej miłości.

autor: hiobogus, 2010


 

PIEŚŃ:   Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, NEBO


 

Z THEOFEEL …

 

 

Szczegóły

Początek:
23 stycznia
Koniec:
27 stycznia