Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

13.06.2021 r.     Jedenasta Niedziela zwykła, (Rok B, I)

„W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze”      (Dn 2,44)


Ewangelia (Mk 4, 26-34)

Rozwój królestwa Bożego

Rozważanie do Ewangelii:

Królestwo Boże, czyli dobro, rośnie samo, gdy tylko mu się na to pozwala. Nam się często wydaje, że wzrost dobra musi być okupiony wielkim wysiłkiem. Może jest w tym trochę racji, ale jeżeli jest tu potrzebny wysiłek, to tylko do tego, by oderwać się od zła.

Dobro nie rośnie w nas, ponieważ jesteśmy przywiązani do zła. Gdy odcinamy więzy ze złem, dobro automatycznie zaczyna wrastać. Najpierw jest małe, ale ponieważ zawsze jest „ziarnem”, ma w sobie niesamowity potencjał.

Co jednak należy zrobić, aby zerwać ze złem? Trzeba zakochać się w dobru, trzeba chcieć jego „królowania”, czyli uczynić je zasadniczym kryterium podejmowanych decyzji. Dobro poniesie nas na wyżyny człowieczeństwa, bo ono ma wielką moc… (źródło deon.pl)

wideo komentarz do Ewangelii,  słowo głosi – ks. ks. Tomasz Bierzyński


 

Historia Jezusa – Nauczanie o Królestwie Bożym,  audio


 

KRÓLESTWO BOŻE

1.
Stworzył Bóg Ziemię dla człowieka
I wyposażył na mieszkanie. ……………..Iz.45:18
Dał mu też władzę nad zwierzętami, ….Rdz.1:26
By w Raju wiecznie mógł żyć na niej. …..Rdz.3:3

2.
I jak Gospodarz lokatorowi
Nie zawsze na wszystko pozwoli,
Tak Adam z Ewą i ich dzieci
Mieli żyć według Bożej woli. ……………..Rdz.1:28

3.
Zbyt długo jednak to nie trwało
I diabeł też nic nie pomoże. ……………..Jn.14:30
Za okazanie nieposłuszeństwa
Szybko stracili królestwo Boże. …….Rdz.3:17-19

4.
Już 6 tysięcy lat upływa
Jak ludzie rządzą się tu sami, ……….Rdz.3:23,24
Lecz kres ich rządów jest już bliski – ….Dan.2:44
Mieli panować nad zwierzętami.

5.
Jest jak powiedział Chrystus –
’Cierpi już niemal wszelkie stworzenie’. …Rz.8:22
Niebawem jednak to się skończy – ….Prz.2:21,22
Spełni się Boże zamierzenie. ……………..Kaz.1:9

6.
Dla tych, co są posłuszni Biblii
Powróci znów Królestwo Boże, ……………Mt.6:10
Lecz tym co zrujnowali Ziemię …………Obj.11:18
Nikt, oraz nic już nie pomoże.

7.
Znów ludźmi rządził będzie Stwórca, ..1Kor.15:28
Natomiast ludzie zwierzętami.
Zwierzęta jeść będą rośliny
A człowiek żywił się owocami. ……….Rdz.1:29,30

Sł.B.Jeh.-Leszek.


 

Pieśń: Bliskie jest Królestwo Boże, śpiewa Piotr Czechowski

Szczegóły

Początek:
12 czerwca 2021
Koniec:
19 czerwca 2021