Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

10.04.2022 r.   Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, Rok C, II

 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje».

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?


 

Niedziela Palmowa przedstawia nam w sposób skrótowy całą tajemnicę wielkanocną – od męki do zmartwychwstania. W tę niedzielę śpiewana jest męka Pańska – warto zauważyć jaki ona ma charakter. W śpiewie męki nie ma smutku i rozpaczy – męka Jezusa stała się przecież naszym zwycięstwem. Chrystus na krzyżu nie przegrywa, ale zwycięża – stąd triumfalny charakter liturgii, procesja z palmami, czerwone szaty mające być symbolem władzy królewskiej itd.

A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach! (Mt.21)

 

Ewangelia  (Łk 22, 14 – 23, 56)

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli – zwanej Palmową albo Męki Pańskiej – jest ogromnie bogata. W pełnej wersji, gdy odbywa się uroczyste poświęcenie palm, czyta się aż dwa fragmenty Ewangelii, które – można powiedzieć – odpowiadają obu nazwom dzisiejszej niedzieli: najpierw słyszymy o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, później opis Jego Męki.

Bogactwo tych fragmentów, a zwłaszcza długość i teologiczna głębia opisu męki, sprawia, że niepodobieństwem byłoby tutaj napisać jakieś całościowe rozważanie nad tymi ewangelicznymi tekstami. W związku z tym chciałbym podsunąć dwie krótkie refleksje, po jednej o każdym tekście… (Paweł Pomianek – świecki teolog, publicysta, filolog polski)

Wjazd Jezusa do Jerozolimy, fragment filmu z komentarzem


 

Niedziela Palmowa

Zbliża się okres wyjątkowy
rozpoczęcie Tygodnia Wielkiego
z pokorą pochylajmy głowy
nad zmartwychwstaniem Jego

Dzień ten przybycie upamiętnia
Jezusa procesję do Jerozolimy
wkrótce Wielkanocne Święta
częściej o Bogu myślimy

Pamiątka ukrzyżowania i śmierci
jest naszym sercom tak droga
w tych czasach pośpiechu komercji
skierujmy swe serca do Boga

W żałobie nad śmiercią Jezusa
pogrążeni w modlitwie szczerej
w zadumie nad losem Chrystusa
wyciszmy swe myśli w kościele

Oczyścimy nieczyste sumienia
obudzimy nadzieje zgubione
w świecie co ludzi zmienia
bożą łaską będą spełnione

A symbol nieśmiertelności
piękna gałązka wierzbowa
niech radość w duszy gości
do środy popielcowej zachowa

Te palmy pięknie przystrajane
w rękach trzymane serdecznie
są znakiem zmartwychwstania
Jezusa po czasy wieczne.

Autorka wiersza L.Mróz-Cieślik


 

Pieśń:  Niedziela Palmowa, Wjazd Jezusa do Jerozolimy

 

PIEŚŃ:  Wjazd do Jerozolimybr. Andrzej Cebula OFMCap

 

 

Szczegóły

Data:
13 kwietnia 2022
Godzina:
00:00