Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

05.06.2022 r.   Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Rok C, II

„…każdy kto pije tą wodę, znowu pragnąć będzie.
A kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam stanie się w nim
źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.”
(Jan 4, 13-14)


 

05 czerwca 2022 r.   w Kościele katolickim przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Obchodzona jest pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i kończy Okres Wielkanocny.
Kościół tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu – jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich – grono Apostołów zostało „uzbrojone mocą z wysoka”, a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę.
Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap – czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.
Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie oraz kieruje losami Kościoła.

 

Ewangelia (J 14, 15-16. 23b-26)

Duch Święty was wszystkiego nauczy

Refleksja do Ewangelii:

Duch Święty Pocieszyciel włącza w miłość i bliskość relacji z Trójcą Świętą. Jezus dodaje, że bliskość ta wynika z zachowania nauki Jezusa. Ojcowie Kościoła porównują zachowanie przykazań Jezusa (słów Ewangelii) do oblubieńca, którego oblubienica trzyma między piersiami jak woreczek mirry (Pnp 1, 13). Są one więc czymś najcenniejszym.

Wartość przykazań nie wypływa jedynie z nich samych (chociaż od strony ludzkiej, prawnej są równie cenne), ale z tego, że wprowadzają nas w zażyłe relacje z Ojcem i Jezusem w Duchu Świętym. Bóg Ojciec jest „punktem docelowym”. Wszystko zmierza ku Niemu przez Pośrednika Jezusa i dzięki działaniu Ducha Świętego. Żyjąc Ewangelią jesteśmy „wciągnięci w krążenie miłości między Synem a Ojcem” (I. Gargano).

Jak rozumiem słowa: „Duch Święty Pocieszyciel”? Kiedy w szczególny sposób zwracam się do Ducha Świętego” Dlaczego? Kto jest moim prawdziwym bliskim przyjacielem? Jaką wartość stanowią dla mnie przykazania? Które słowa Ewangelii są dla mnie najpiękniejsze, a które najtrudniejsze do realizacji w życiu? Jaka jest moja więź z Trójcą Świętą?…(źródło deon.pl)

Wideo komentarz:  Zaprawa – Mój dom,  [J 14, 15-16. 23b-26], „Pogłębiarka”

 

 

scena z filmu ” The Bible Mini Series 2013 ” Epizod 10


 

 

Strumień życia – woda czysta i krystaliczna,
która tryska na wysokościach, od Tronu Bożego
jest karmicielką ludzkiego życia.
To strumień płynący z Raju
sprawia, że aniołowie śpiewają.
Jeśli w twoim krwioobiegu
zagości chociaż jedna kropelka z tego strumienia
budzi się głęboka wiara w twoim sercu.
Wiara człowieka – widzi i słyszy
wielbi Ojca, Syna i Ducha Świętego
i daje pełną chwałę tym
co żyją w prawdziwej miłości i prawdzie.
Chwała spada na skrzydłach Gołębia,
możesz ją czcić i próbować,
możesz z nią wędrować i przekazywać
z własnego serca do serca każdego człowieka.
Ciebie zrosiło niebo
a ty wzrastasz jak niebieska perła,
uchylasz sekrety Boga
i podnosisz serca ludzi do Nieba.

W każdym człowieku mieszka siła i tajemna wiedza … ale jak ją odkryć, jak z siebie wydobyć? Umyj swoje wewnętrzne ciało, szaty od wszelkiego grzechu, błędu, fałszu, od wszelkich negatywności –

„stań się bielszy niż śnieg.”


 


 

Pieśń: Niech strumienie żywej wody – z albumu ” Jestem Chlebem Życia „
śpiewa, zespół: Hosanna

Szczegóły

Data:
8 czerwca
Godzina:
00:00 - 00:30