Duszpasterze

Duszpasterze aktualnie pracujący w Parafii:


Proboszcz Parafii – Ks. Kanonik Jerzy KORDIAK od 30.06.2001r.

Ks. Proboszcz przybył do Zbąszynka z Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Paradyżu, w którym był ojcem duchownym kleryków oraz wykładowcą na tej uczelni. Jest także licencjatem teologii. Urodził się 24 sierpnia 1959 r. we Wrocławiu. Przyjął święcenia kapłańskie w gorzowskiej katedrze w 1984 r. z rąk ks. Biskupa Wilhelma Pluty. Od 1984 r. do 1987 r. był wikariuszem Parafii pw. Św. Jadwigi w Zielonej Górze, a od 1987 r. do 1990 r. – wikariuszem w Parafii pw. Wspomożenia Najświętszej Maryi Panny w Pile. W latach 1990 – 1992 studiował w Rzymie na teologii pastoralnej specjalność – służba zdrowia, a od 1992 roku przez 9 lat pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

30.06.2001r. rozpoczyna pracę jako Proboszcz w Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku. 09.04.2009r. mocą Dekretu Ordynariusza Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Biskupa Stefana Regmunta otrzymuje godność kanonika. 26.IX.2009r. odbyły się uroczystości parafialne z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. kan. Jerzego Kordiaka .

30.08.2018r. Uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku nadano ks. Proboszczowi godność Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek. Burmistrz Miasta Zbąszynek Wiesław Czyczerski wręczył tytułu podczas obchodów Gminnych Dożynek w dniu 08.09.2018r.

18.04.2019r. w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma prezbiterów diecezji ks. Proboszcz został uhonorowany Kanonikiem honorowym gorzowskiej kapituły przez ks. Bp Tadeusza Lityńskiego.


Wikariusz Parafii – Ks. Sławomir SZOCIK od 25.08.2021 r.

Ks. Sławomir SZOCIK ur. 15.05.1979 r. pochodzi z Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca w Żarach. 22 maja 2004r. otrzymał w gorzowskiej katedrze święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego i został włączony do wspólnoty prezbiterium diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Po święceniach Dekretem śp. ks. Bp Adama Dyczkowskiego ks. Sławomir został skierowany do posługi duszpasterskiej w Parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp., w której posługiwał w latach 2004-2009. Następnie pełnił posługę w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku, w Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, w Parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie i w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w latach 2017 – 2021.

Dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Tadeusza Lityńskiego ks. Sławomir został skierowany do posługi duszpasterskiej w naszej parafii w dniu 25.08.2021 r.


Proboszczowie Parafii od 1957 roku:

Ks. Władysław Faron

Ks. Władysław Faron – Był Proboszczem Parafii Zbąszynek w okresie 04.07.1957 – 11.07.1958r. Z rocznej pracy w parafii nie ma żadnych zapisków o jego drodze kapłańskiej i działalności. Ks. Proboszcz Władysław Faron na własną prośbę, dekretem Kurii Biskupiej z dnia 23 czerwca 1958 r., został przeniesiony na stanowisko Proboszcza w Szczecinie-Dąbiu, gdzie pracował do 1962 roku. W listopadzie 1962 r. Kuria poleciła ks. Faronowi utworzenie nowej parafii w Zamęcinie k/Choszczna, skąd po rocznej tam pracy został przeniesiony w stan spoczynku. Zmarł 01 kwietnia 1965 r.


Ks. Prałat Jan Palica

Ks. Prałat Jan Palica – Był Proboszczem Parafii Zbąszynek w okresie 11.07.1958 – 27.06.1968r. Urodził się 02 stycznia 1895 roku w Kozłowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Józefa Wilczewskiego (Lwów, 29.V.1919 r.)Po święceniach rozpoczyna pracą jako wikariusz w Dolinie, a następnie na stanowisku administratora par. Wicyń, gdzie prowadzi budowę pięknego kościoła. Parafia ta wydała kilku kapłanów, których powołania kształtowały się pod baczną opieką Ks. Prob. J. Palicy. W latach następnych zostaje przeniesiony do Koropotnik. Kolejnymi placówkami Jego pracy kapłańskiej są Delatyn i Kałusz, skąd wyjeżdża na Ziemie Zachodnie.

W Diecezji gorzowskiej pracuje w latach 1945-55, jako proboszcz i dziekan w Gryfinie. W tym dziesięcioleciu prowadzi liczne remonty kościołów i plebanii: Gryfino, Wełtyń, Wirów, a równocześnie przyjmuje i święci dalsze kościoły w ST. Czarnowie, Mielinku, Bartkowie, Borzymiu, Baniach, Lubanowie, Sobieradzu i Swobnicy. W latach 1956-58 duszpasterzuje w Szczecinie Dąbiu (…) pełnił przez długie lata funkcje prefekta szkół średnich w Gryfinie i nauczyciela nauki religii w licznych szkołach podstawowych.
Ks. Prałat Jan Palica w 1958 r. zostaje przeniesiony z parafii w Szczecinie-Dąbie i rozpoczyna rozpoczyna kolejny etap swojej kapłańskiej drogi w naszej parafii Zbąszynek. Owocnie pracuje tu 10 lat i przechodzi na zasłużoną emeryturę 27.06.1968r. osiedlając się we własnym mieszkaniu w Zbąszynku. Na zasłużonym odpoczynku przebywa 6 lat, umierając 25.04.1974 r.


Ks. Kanonik Andrzej Czechowicz

Ks. Kanonik Andrzej Czechowicz – Był Proboszczem Parafii Zbąszynek w okresie 14.07.1968 – 18.06.1969r. W wieku 67 lat obejmuje on duszpasterstwo w naszej parafii. Rezygnuje z dużej parafii w Międzyrzeczu i zgodnie z decyzją Kurii, 14 lipca 1968 r. obejmuje funkcję Proboszcza w Zbąszynku. 8 czerwca 1969 roku ks. Proboszcz Andrzej Czechowicz wyjechał z parafii na badania do szpitala w Międzyrzeczu, ponieważ źle się czuł. Niestety, do parafii już więcej nie powrócił.

18 czerwca 1969 roku zmarł, pozostawiając po sobie żal parafian i księży, z którymi współpracował. Uroczystości pogrzebowe odbyły się odbyły się 21 czerwca w Międzyrzeczu.


Ks. Prałat Józef Ferensowicz

Ks. Prałat Józef Ferensowicz – Był Proboszczem Parafii Zbąszynek w okresie 21.06.1969 – 24.06.1987r. urodził się w 1915 r. w osiedlu Zazule w pobliżu historycznego Złoczowa. W Złoczowie uczęszczał do gimnazjum, które wydało krajowi wielu wybitnych mężów stanu, uczonych, dowódców WP. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie, studiując teologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1939 r. Podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej pracował jako wikariusz przy Kolegiacie w Stanisławowie. Placówkę tę objął 05 sierpnia 1939 r. i pracował tam aż do wyjazdu na Ziemie Zachodnie tj. do 06 czerwca 1946 r.

Po przyjeździe do Diecezji Gorzowskiej rozpoczął pracę jako katecheta w Witnicy. W 1947 r. ówczesny administrator diecezji ks. Edmund Nowicki skierował ks. prałata do Słupska, by tam dokonać odbudowy zrujnowanego budynku w Słupsku na Seminarium Duchowne, którego został dyrektorem i pracował tam do 09 lutego 1959 r. W tym roku został przeniesiony do Kurii Biskupiej do Wydziału Nauk, którego został dyrektorem i pracował tam do 18 czerwca 1969 r. W Słupsku został odznaczony tytułem RM, a w Gorzowie podczas pracy w Kurii tytułem Tajnego Szambelana Papieskiego.

Ks. Prałat Józef Ferensowicz przepracował w naszej parafii 18 lat. W czerwcu 1987 r. nastąpiło Jego uroczyste pożegnanie, po owocnej, żmudnej i wytrwałej pracy w parafii. Wyjechał ze Zbąszynka i zamieszkał do końca swojego życia w Kapłańskim Domu Emerytów w Gorzowie.
11 maja 1997 r. odbyła się podniosła uroczystość w Urzędzie Miasta i Gminy w Zbąszynku. Rada Miasta i Gminy Zbąszynek nadała ks. Prałatowi Józefowi Ferensowiczowi, jako byłemu Proboszczowi parafii Zbąszynek za jego wielkie zasługi, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zbąszynek.
Zmarł 10 grudnia 1999 r. wieczorem w piątek w Gorzowie Wlkp. i został pochowany na placu przy kościele parafialnym w Zbąszynku.


Ks. Prałat Kazimierz Dziedziak

Ks. Prałat Kazimierz Dziedziak – Był Proboszczem Parafii Zbąszynek w okresie 25.06.1987 – 24.06.1997r. Urodził się 15 lutego 1935 r. w Siolkowej pow. Nowy Sącz, w parafii Grybów. W 1948 r. ukończył szkołę podstawową i wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Jezuitów w Nowym Sączu. Jako seminarzysta uczęszczał do I Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Tam ukończył IX klasę. W 1950 r. opuścił Małe Seminarium w Nowym Sączu i powrócił do Grybowa, gdzie kontynuował uczęszczanie do szkoły średniej. W 1952 r. złożył egzamin dojrzałości w Nowym Sączu i wstąpił do Seminarium Duchownego w Gościkowie- Paradyżu.

W styczniu 1957 r. otrzymał święcenia subdiakonatu z rąk ks. bp. Edmunda Nowickiego, a 26 maja 1957 r. otrzymał święcenia diakonatu z rąk bp Teodora Benscha. Na święcenia kapłańskie musiał poczekać jeszcze rok z powodu młodego wieku. Dekretem ks. Prymasa kard. Stefana. Wyszyńskiego otrzymał dyspensę od kanonicznego wieku do święceń pismem z dnia 14 kwietnia 1958 r. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 22 czerwca 1958 r. z rąk ks. bp. Lucjana Bernackiego.
Dekretem z dnia 10 lipca 1958 r. otrzymał nominację na wikariusza współpracownika w parafii p.w. św. Anny i św. Mikołaja w Krajence z obowiązkiem objęcia obowiązków 15 lipca 1958 r.
Odnowiły się jego problemy ze zdrowiem i dlatego już w grudniu został przeniesiony do parafii p.w. św. Krzyża w Otyniu, w której pracuje 3 lata.
6 września 1962 r. ks. Kazimierz Dziedziak został skierowany na studia na Wydziale Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a Dekretem z dnia 23 września został zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii Otyń.

Egzamin magisterski z filozofii zdał w 1968 r. u ks. prof. Krąpca. Ks. profesor napisał list do bp. W. Pluty 25 czerwca 1968 r. prosząc o umożliwienie kontynuowania studiów doktoranckich. Pismem z dnia 27 sierpnia 1968 r. ks. Kazimierz Dziedziak otrzymał przedłużenie studiów na dwa lata celem ukończenia kursu doktoranckiego i napisania pracy doktorskiej. Niestety, ciągle kłopoty ze zdrowiem i inne trudności sprawiły, że mimo przedłużenia czasu studiów jeszcze o jeden rok, pracy doktorskiej nie ukończył.
Ks. Biskup postanowił odwołać ks. Kazimierza ze studiów i dekretem z 21 czerwca 1971 r. ks. Kazimierz został skierowany do parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze w charakterze wikariusza współpracownika z obowiązkiem objęcia obowiązków z dniem l września tegoż roku.

Dekretem z 14 września 1978 r. został zwolniony z obowiązków wikariusza parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze i mianowany prefektem Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Gościkowie- Paradyżu. Pełnienie funkcji prefekta wymagało, by oprócz zajęć wychowawczych prowadził także wykłady. Dlatego dekretem z 2 marca 1981 r. ks. mgr Kazimierz Dziedziak otrzymał nominację na wykładowcę filozofii chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie- Paradyżu.
Dekretem z dnia 28 listopada 1984 r. mianowany zostaje kapelanem honorowym Ojca Świętego i od tego czasu przysługuje mu tytuł prałata.

Mimo zaangażowania w pracę wychowawczą w seminarium, ks. prał. Kazimierz ciągle tęsknił za pracą duszpasterską. Ks. bp Józef Michalik wyraził zgodę na zaangażowanie się w pracę duszpasterską. Dlatego dekretem z dnia 25 czerwca 1987 r. został zwolniony z funkcji prefekta w Seminarium Duchownym w Paradyżu i mianowany tymczasowym zarządcą (administratorem) parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku. Ponieważ Urząd ds. Wyznań nie wyraził sprzeciwu wobec propozycji mianowania ks. Kazimierza Dziedziaka proboszczem w Zbąszynku, ks. Biskup mianował go proboszczem tejże parafii pismem z 17 września 1987 r. W naszej parafii przepracował 10 lat i z uwagi na stan zdrowia przeszedł na emeryturę zamieszkując w rodzinnej diecezji w Grybowie. Zmarł 8 marca 2005r. mając 70 lat.


Ks. Kanonik Andrzej Szewciw

Ks. Kanonik Andrzej Szewciw – Był Proboszczem Parafii Zbąszynek w okresie 24.06.1997 – 30.06.2001r. Urodził się 17 lutego 1951 r. w Krośnie Odrzańskim. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Zielonej Górze w roku 1972 rozpoczął studia filozoficzno– teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie- Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 kwietnia 1978 r. w Gorzowie Wlkp. z rąk ks. Bp Wilhelma Pluty. W latach 1978- 1982 odbył studia specjalistyczne z biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył pracą doktorską pt. Posłuszeństwo według Nowego Testamentu.

Następnie pracował jako duszpasterz w parafii pw. Św. Henryka w Sulęcinie. Od 1 października 1983 r. był profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie–Paradyżu. Wykładał egzegezę ST, introdukcję do Pisma Świętego, język grecki, teologię biblijną. W latach 1984- 1987 był odpowiedzialny za bibliotekę i czytelnię seminaryjną oraz pełnił funkcję prefekta.

W roku 1986/1987 przebywał w Rzymie na Papieskim Instytucie Biblijnym. W latach 1990- 1993 pełnił urząd wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego. Prowadził wykłady z biblistyki także w Gorzowskiej Sekcji Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, Sekcji w Gorzowie Wlkp. Odznaczony tytułem kanonika gremialnego Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. Św. Jadwigi.

W naszej parafii przepracował 4 lata i mocą dekretu ks. Biskupa Ordynariusza Adama Dyczkowskiego, na własną prośbę, został przeniesiony do diecezji Witebsk na Białorusi, gdzie pomagał tamtejszemu biskupowi.


Rezydenci :

 Ks. dr Dariusz WOŁCZECKI  – był  Rezydentem w parafii  w okresie od 01.10.2018r. do  20.04.2020 r.  Ks. Dariusz pochodzi z Parafii pw. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. 22 maja 2004r. otrzymał w gorzowskiej katedrze święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego i został włączony do wspólnoty prezbiterium diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Po święceniach Dekretem ks. Bp Adama Dyczkowskiego ks. Dariusz został skierowany w dniu 22.08.2004r. do posługi duszpasterskiej w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze.
W latach 2007-2012 rozpoczął studia na kierunku teologia duchowości na Papieskim Instytucie Duchowości Teresianum w Rzymie, gdzie 15.11.2012r. obronił pracę doktorską w tej dziedzinie.
Po powrocie ze studiów w Rzymie do diecezji rozpoczął posługę w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu będąc wykładowcą teologi duchowości oraz ojcem duchownym. Od 2015 r. jest wykładowcą Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze.
Od 22.08.2014r. do 30.09.2018r. był rezydentem w Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie, a od 01.10.2018r. jako rezydent rozpoczął posługę w naszej parafii. Z dniem 20.04.2020 r. dekretem biskupa został przeniesiony do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.


Wikariusze pracujący w Parafii Zbąszynek od 1957r.

L.p.Nazwisko i imięOkres posługi w parafii ZbąszynekIlość lat w parafii
1.ks. Władysław Deryng28. VI. 1957 – VII. 19571 m-c w nowej parafii
2.ks. Stanisław AugustyńczykVII. 1957 – II. 19588 m- cy
3.ks. Marian BorowiecIII. 1958 – VI. 19591 rok i 3 m- ce
4.ks. Kazimierz ŁabiakVI. 1959 – III. 19611 rok i 9 m- cy
5.ks. Kazimierz Śledź (zastępstwo)IV. 1961 – VIII. 19615 m- cy
6.ks. Stanisław MeslinVIII.1961 – VI. 196210 m- cy
7.ks. Julian MizeraVIII. 1962 – VI. 19631 rok
8.ks. Edward SugierVII. 1963 – VI. 19652 lata
9.ks. Sylwester ZawadzkiVII. 1965 – VI. 19672 lata
10.ks. Franciszek SmagońVII. 1967 – VI. 19681 rok
11.o. Marek PassonXII. 1969 – VI. 19711 rok i 6 m- cy
12.ks. Antoni SrokaIX. 1971 – VI. 19742 lata i 9 m- cy
13.ks. Adam BaranVII. 1974 – VI. 19773 lata
14.ks. Jan RadkiewiczVII. 1977 – VI. 19792 lata
15.ks. Krzysztof ŚlęzakVII. 1979 – VI. 19812 lata
16.ks. Mirosław GassVII. 1981 – VI. 19832 lata
17.ks. Marek CzerniawskiVII. 1983 – VIII. 19852 lata i 1 m-c
18.ks. Grzegorz BiałobłockiVIII. 1985 – VIII. 19894 lata
19.ks. Piotr PieniężnyVIII. 1989 – VIII. 19912 lata
20.ks. Andrzej JędrzejowskiVIII. 1991 – VIII. 19943 lata
21.ks. Mirosław DonabidowiczVIII. 1994 – XII. 19951 rok i 4 m- ce
22.ks. Janusz BremborXII. 1995 – VIII. 19971 rok i 8 m- cy
23.ks. Dariusz MikiciukVIII. 1997 – VIII. 19981 rok
24.ks. Jerzy KrauseVIII. 1997 – VIII. 19981 rok
25.ks. Bronisław KotwicaVIII. 1998 – VIII. 20002 lata
26.ks. Krzysztof KwaśnikVIII. 1998 – VIII. 20013 lata
27.ks. Jarosław PaprockiVIII. 2000 – VIII. 20011 rok
28.ks. Zbigniew NosalVIII. 2001 – VIII. 20032 lata
29.ks. Krzysztof DulnyVIII. 2001 – VIII. 20065 lat
30.ks. Paweł PtakVIII. 2003 – VIII. 20063 lata
31.ks. Mariusz ŻurawiczVIII. 2006 – VIII. 20115 lat
32.ks. Damian KołodziejVIII. 2011 – VIII.20143 lata
33.ks. Norbert Lasota VIII.2014 – VIII.20173 lata
34.ks. Jakub Świątek VIII.2017 – VIII.2020 3 lata
35.ks. Dawid KlepusewiczVIII.2020 – VIII.20211 rok
36.ks. Sławomir SzocikVIII.2021 – obecnie