11.12.2022 Wizytacja kanoniczna parafii ks. Bp Adriana Puta, „SUMA”- pod przewodnictwem Ks. Biskupa i Jego pożegnanie

11
gru

W ostanim dniu wizytacji 11.12. w niedzielę ks. Biskup Adrian Put podczas Mszy św. o godz. 07:00, 8:15, 9:30, 11,00 w świątyni parafialnej, i o 12:30 – w kościołach Apostołów Piotra i Pawła oraz w Chlastawie, sprawowanych przez naszych kapłanów, wygłaszał homilie.

Na zakończenie Mszy św. o 9:30 ks. Biskup poświęcił dzieciom komunijnym medaliki.

FOTO: ks. Sławomir Szocik


Uroczystą „Sumę” o godz. 11:00 sprawował ks. Biskup Adrian Put w asyście ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka, który na początku powitał ks. Biskupa.

W Liturgii Słowa lekcję czytali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Mariola Szukalska i Andrzej Budych, a Ewangelię – ks. Proboszcz.

Następnie ks. Biskup wygłosił homilię, który zwrócił uwagę, że wielbić Pana można pełniąc trzy funkcje, jak wskazuje Stary Testament:

  1. kapłańska – kapłani dbali o świątynie i ceremonie,
  2. prorocka – kapłani i uczeni w piśmie,
  3. królewska – realizowali Słowo Boże i kościół Boży
    Pan Jezus przejął te wszystkie funkcje. Wysłany przez Boga, głosił Słowo Boże a przez służbę ludziom głosił chwałę Bożą.
    My ochrzczeni też powinniśmy i możemy w kościele lokalnym dbać o kościół, świątynię, celebrę pod przewodnictwem kapłanów, życiem głosić Słowo Boże, uczestniczyć w Eucharystii przez czytanie modlitwy wiernych i działać w różnych dziedzinach życia parafialnego np. we wspólnotach.
Ks. Biskup Adrian Put wygłasza homilię

Modlitwę wiernych podczas Mszy św. zanosili także przedstawiciele Akcji Katolickiej Gabriela Raczyńska i Jan Greczycho, a Chór Parafialny „Milenium” uświetnił muzycznie uroczystą Mszę św.

Następnie rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna.

Pod koniec Mszy św. delegacja parafialna podziękowała ks. Biskupowi za przeprowadzoną wizytację kanoniczną w naszej parafii, Teresa Płachta przeczytała podziękowania a Marek Jasiński wręczył na pamiątkę obraz Matki Bożej Macierzyństwa NMP, który wizerunek znajduje się w ołtarzu naszego kościoła.

Oto tekst podziękowania ks. Biskupowi:

„Ekscelencjo ks. Biskupie Adrianie!
W imieniu całej Wspólnoty parafialnej pragniemy złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne podziękowania za obecność wśród nas, za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas Mszy Świętych. Niech ta obecność Pasterza Diecezji przyczyni się do dalszego duchowego rozwoju naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za Ks. Biskupa, za wizytację duszpasterską, która była dla nas czasem łaski. Szczególnie dziękujemy za modlitwę w naszej intencji i za cały trud kanonicznej wizytacji. W dowód naszej wdzięczności ofiarowujemy ks. biskupowi wizerunek Matki Bożej patronki naszej parafii, niech Ona ma w swej opiece i otacza ks. biskupa swą macierzyńską opieką. Szczęść Boże na dalsze lata posługi biskupiej.”

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania złożył ks. Proboszcz, a ks. Biskup zgromadzonym udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

FOTO GALERIA Z UROCZYSTEJ „SUMY”

FOTO: Jan Mikuła