10.12.2022 Wizytacja kanoniczna parafii ks. Bp Adriana Puta, Msza św. z kanonicznym wprowadzeniem i homilią Ks. Biskupa

10
gru

10.12.2022 r. o godz. 18:30 procesyjnie został wprowadzony do Kościoła ks. Biskup Adrian Put przez Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka, Wikariusza ks. Sławomira Szocika oraz liturgiczną służbę ołtarza.

Po krótkiej modlitwie przed ołtarzem słowa powitania do ks. Biskupa skierował ks. Proboszcz, a następnie dziewczynki Amelka, Julka i Marysia Czerkawskie.

W imieniu parafian ks. Biskupa witała delegacja grup parafialnych Grażyna Matysiak, Cecylia Lisek i Jan Greczycho.

Następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. Biskupa Adriana Puta w koncelebrze z ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem. Ks. Biskup wygłosił do zgromadzonych wiernych kazanie.

Wierni włączyli się w animację Eucharystii: czytanie lekcji – lektor Jakub Białasik i Mirosława Skrzypczak, a modlitwę wiernych zanosili: Czesława Kowalska, Andrzej Chromiński i Elżbieta Kwiatek. Pan organista Rafał Rzeszuto śpiewem uświetnił celebrę.

Na zakończenie Mszy św. ks. Biskup podziękował za wspólną modlitwę i zgromadzonym parafianom udzielił błogosławieństwa.

FOTO GALERIA Z UROCZYSTEJ MSZY ŚW. Z KS. BISKUPEM ADRIANEM PUTEM

FOTO: Jan Mikuła