10.09.2022 MIĘDZYRZECZ – 10. Pielgrzymka Mężczyzn do kolebki Chrześcijaństwa i Polskości