40. rocznica Objawień Królowej Pokoju w Medjugorje

25
cze

25.06.2021 r. wierni z naszej parfii po ośmiu miesiącach przerwy z powodu pandemii koronawirusa i obostrzeń sanitarnych mogli uczestniczyć w modlitwach Wspólnoty Królowej Pokoju. Był to szczególny Dzień, bo 40 lat temu Matka Boża przyszła na Medzjugorską ziemię.
Wspólnota Królowej Pokoju przy naszej parafii, która istnieje jako grupa modlitewna od 27 lat, prowadziła od godz. 17:00 do 20:00 Wieczór Modlitw wspólnoty Królowej Pokoju w
40. rocznicę objawień Matki Bożej w Medjugorje.

O godz. 17:00 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie rozpoczęła się modlitwa różańcowa odmawianiem tajemnic radosnych i bolesnych, którą prowadzili członkowie Wspólnoty. Po odmówieniu tych tajemnic różańcowych trwała krótka adoracja Najświętszego Sakramentu.

O godz. 18:00 rozpoczęło się parafialne nabożeństwo czerwcowe, które prowadził Wikariusz ks. Dawid Klepusewicz.

Po zakończonym nabożeństwie zespół muzyczny Wspólnoty: Agnieszka Chwałkowska i Eugenia Angierska wraz ze zgromadzonymi wiernymi odśpiewali Litanię do Matki Bożej i odmówiono modlitwę ” O Stworzycielu Duchu przyjdź”.

O godzinie 18:30 rozpoczęła się Eucharystia, która jest w centrum każdych wspólnotywych modlitw. Na początku Mszy św. zgromadzeni wierni odśpiewali chorwacką pieśń, która towarzyszy od chwili objawień (tj. od 1981r.) Królowej Pokoju w Medjugorje „Przyszliśmy do Ciebie Matko”. Mszy św. przewodniczył opiekun duchowy Wspólnoty Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze z ks. Wikariuszem Dawidem Klepusewiczem. Intencją Mszy św. było błaganie o pokój w ludzkich sercach, rodzinach, parafialch, Kościele, w Ojczyźnie i na całym świecie.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Proboszcz Jerzy, który nawiązał do historii objawień i wydarzeń w Medjugorje oraz podkreślił znaczenie w życiu każdego katolika podstawowych przesłań, jakie przekazała w 1981 r. Królowa Pokoju dla całego świata, by je wcielać i realizować w codziennym życiu: przesłanie pokoju, wiary, nawrócenia, modlitwy i postu.


Członkowie Wspólnoty animowali Eucharystię:

lekcję czytała: Czesława Kowalska


psalm śpiewały: Agnieszka Chwałkowska i Eugenia Angierska


modlitwę powszechną zanosiły: Teresa Płachta, Renata Jundziłł, Teresa Szulczewska i Elżbieta Mazurek


Muzycznie Litugię uświetniała organistka p. Monika Sita

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz udzielił licznie zgromadzonym wiernym błogosławieństwa.

Po zakończonej Mszy św. kontynuowano modlitwy. Ks. Proboszcz odmówił Koronkę Pokoju i Modlitwę uzdrowienia duszy i ciała, a członkowie Wspólnoty prowadzili tajemnice chwalebne Różańca św. oraz odmówiono Modlitwę poświęcenia się Maryi i na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski.


FOTOGALERIA Z PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI

FOTO: Jerzy Ganecki
Wspólnota Królowej Pokoju jako grupa modlitewna w parafii powstała 01.lutego 1994r. na skutek wydarzeń, jakie miały miejsce w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie 24 czerwca 1981r. i trwających do chwili obecnej. Założycielami Wspólnoty, przy pełnej akceptacji Proboszcza śp. ks. Prałata Kazimierza Dziedziaka, byli Państwo Mikulscy i Jerzy Ganecki, a opiekunem duchowym był wówczas były wikariusz ks. Andrzej Jędrzejowski. Opiekunem duchowym od 2002r. do chwili obecnej jest Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.
Wspólnota jest grupą modlitewną, otwartą i liczy około 50 osób, ale liczba ta zmieniała się na przestrzeni lat i trudno ją określić jako stałą liczbę. Istotą jest to, że przez tyle lat Wspólnota trwa na modlitwach, a głównym celem jej jest zachęcenie wszystkich naszych parafian do wspólnych modlitw i aktywnego udziału w życiu naszej parafii. Od początku powstania Wspólnoty w każdy wtorek przed Mszą św. odmawiana jest modlitwa różańcowa, a jako owoc duchowy I pielgrzymki do Medjugorje w 1996r. Każdego 25-go dnia miesiąca w godz. 17:00 – 20:00 odbywa się przed figurą, przywiezioną z pielgrzymki, Wieczór Modlitw Królowej Pokoju . W trakcie wieczoru odmawiane są III części różańca, trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św. jako centrum modlitw, Koronka Pokoju, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała i oraz kapłańskie błogosławieństwo z nałożeniem rąk na głowę wiernych.
Ponadto Wspólnota prowadzi w pierwszą sobotę miesiąca różaniec w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy świata , w pierwszą niedzielę miesiąca przed Sumą prowadzona jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Co roku 08 grudnia w godzinach 12:00-13,00 przewodzi modlitwie w Godzinie Łaski. Wspólnota prowadzi również Adorację w Wielki Czwartek oraz czuwanie modlitewne na przełomie Starego i Nowego Roku.
05.09.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca z inicjatywy Wspólnoty Królowej Pokoju powstał w naszej parafii Apostolat „Margaretka” tzw. wieczysta modlitwa za kapłanów. Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się mały biały kwiatek margaretki, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. Wierni przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą modlić się za danego kapłana. Objęcie kapłana modlitwą jest włączeniem go w kwiat siedmiu Darów Ducha Św. i dlatego tworzy się 7-osobowe grupy modlitwy, by codziennie ktoś modlił się w intencji danego kapłana. Od 1999r. (bo w tym roku założono z potrzeby serca pierwszą Margaretkę) modlitwę podjęło 258 osób, z czego zmarło 28 osób i wstawiają się oni za kapłanami bezpośrednio u Pana Boga. Aktualnie na terenie parafii objętych wieczystą modlitwą jest 39 kapłanów w 45 Margaretkach (6 kapłanów ma kilka Margaretek). Wspólnota Królowej Pokoju od 1996 do 2019 roku zorganizowała 20 Pielgrzymek do Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorje, w której udział wzięło 925 osób z różnych regionów Polski, a opiekę duchową nad pielgrzymami w tych wszystkich pielgrzymkach sprawowało 17 kapłanów. Głównym organizatorem pielgrzymek jest Eugenia Angierska.
Ponadto przedstawiciele Wspólnoty uczestniczą w życiu parafii poprzez udział m.in. w służbie ołtarza, w działalności innych grup parafialnych działających na terenie parafii, w Caritasie. Członkowie Wspólnoty biorą udział w modlitwach brewiarzowych pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka. Co roku Wspólnota organizuje w styczniu spotkanie opłatkowe dla parafian, a także co roku przygotowuje IV Ołtarz przy kościele na Boże Ciało oraz niesie figurę Królowej Pokoju w procesji i Oktawie Bożego Ciała przywiezioną z Medjugorje w 1996r.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne związne z pandemią koronawirusa od września 2020 roku nastąpiły pewne ograniczenia w działalności Wspólnoty i przebiegu nabożeństw.