Wielka Sobota, Wigilia Paschalna

03
kwi

O godz. 7:00 parafianie i ministranci rozpoczęli adorację Pana Jezusa złożonego w grobie.
O godz.15:00 w drugi dzień Nowenny przed Świętem Miłosiedzia Bożego została odmówiona koronka do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj modlono się w intencji duchowieństwa.

W tym roku, ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią, nie odbyły się w kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej tradycyjne święcenia pokarmów. Wierni mogli pobłogosławić pokarmy w swoich domach, łącząc się duchowo z obrzędem sprawowanym przez ks. bp.Tadeusza Lityńskiego w katedrze gorzowskiej podczas transmisji tego wydarzenia w TVP3 Gorzów Wlkp. o godz. 11:00.


Liturgia Paschalna w Wielką Noc w bieżacym roku, czasu pandemii, sprawowana była w kosciołach diecezji wewnątrz świątyni. Nie przygotowywało się także ogniska na zwenątrz świątyni.
O godz. 18:30 rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej. Na Jej początku
ks. Proboszcz Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia zwykłej świecy i Paschału. Od zapalonego Paschału odpalone zostały świeczki trzymane przez zgromadzonych wiernych. One rozjaśniły mrok w świątyni.
Wikariusz ks. Dawid Klepusewicz odśpiewał Exsultet czyli pozdrowienie wieczornej światłości.

W dalszej części nastąpiła obszerna Liturgia Słowa obejmująca 7 czytań ze Starego Testamentu, które kolejno czytali: Mariusz Graczyk, Mariola Szukalska, Jan Greczycho, Kamil Kowalczyk, Elżbieta Kwiatek, Dorota Jundziłł i Andrzej Chromiński.

Między czytaniami psalmy responsoryjne kolejno śpiewali: Agnieszka Chwałkowska, s. Laura Kaczmarek (ZSJM), Rafał Rzeszuto, Barbara Zaremba, Daniel Hoffmann.

Przyjście Zmartwychwstałego Chrystusa oznajmiło radosne odśpiewanie Gloria, przy którym ponownie rozbrzmiały organy i dzwony, a pan kościelny zapalił świece na ołtarzu. Epistołę odczytał Kamil Białasik, a Wikariusz ks. Dawid Klepusewicz odczytał Ewangelię wg św. Marka o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Modlitwę powszechną zanosił nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii św. Mariusz Graczyk.

Następnie ks. Proboszcz Jerzy Kordiak wygłosił homilię do wiernych zgromadzonych na Wigilii Paschalnej.
Przed Mszą św. ks. Proboszcz poświęcił wodę i odnowiono Sakrament Chrztu Świętego.

Mszę św. Wigilii Paschalnej celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze z Wikariuszem ks. Dawidem Klepusewiczem.

Komentarz do przebiegu Wigilii Paschalnej, tak jak komentarze w poprzednich dniach Triduum Paschalnego, czytał Mariusz Graczyk.
Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia przebiegu całego Triduum.

FOTOGALERIA Z WIGILII PASCHALNEJ

FOTO: MAREK JASIŃSKI


******************************************

03.04.2021 r. Wielka Sobota – Wigilia Paschalna. Wierni z naszej diecezji podobnie jak w Wielki Czwartek i Wielki Piatek, za pośrednictwewm TVP3 Gorzów Wlkp., mogli uczestniczyć w diecezjalnym trzecim Dniu Triduum Paschalnego. Uroczystości odbywały się w gorzowskiej katedrze, a przewodniczył im i homilię wygłosił ks. biskup senior Paweł Socha.

FOTOGALERIA Z TRANSMISJI WIGILII PASCHALNEJ W TVP3 GORZÓW WLKP. W KATEDRZE GORZOWSKIEJ