Komunikat o śmierci biskupów

16
sty

Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

KOMUNIKAT O ŚMIERCI BISKUPÓW
ADAMA DYCZKOWSKIEGO I ANTONIEGO STANKIEWICZA


Życiorysy zmarłych Biskupów: ks. bp. Adama Dyczkowskiego byłego Ordynariusza naszej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i ks. bp. Antoniego Stankiewicza byłego dziekana Roty Rzymskiejśp. ks. bp Adam Dyczkowski
1932 – 2021

Urodził się 17.11.1932r. w Kętach w diecezji krakowskiej. W latach 1993–2007 był Ordynariuszem naszej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Po osiągnięciu 75. roku życia złożył rezygnację z urzędu. 29 grudnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktoratem honoris causa.
Ks. Adam Dyczkowski był doktorem filozofii przyrody, biskupem pomocniczym wrocławskim w latach 1978–1992, biskupem pomocniczym legnickim w latach 1992–1993. Zmarł 10.01.2021 r. w Zielonej Górze.
śp. ks. bp Antoni Stankiewicz
1935 – 2021

Urodził się Urodził się 01.10.1935 t. w Oleszczenicach na Wileńszczyźnie. W 1945, po zakończeniu II wojny światowej, jego rodzina osiadła w Jemiołowie k/Świebodzina.Pochodził z naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Był jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów prawa kanonicznego. 2004-2012 był dziekanem Roty Rzymskiej. Bp Antoni Stankiewicz zmarł W Poliklinice Gemelli w Rzymie 04.01.2021 r.