09.04.2020 r. Wielki Czwartek, Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa

08
kwi

Nie bój się wypłyń na głębię…

Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament Kapłaństwa.
Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. Pięknie ukazują to słowa znanej pieśni: „Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany”.

Pan Jezus ustanowił Kapłaństwo w tym celu, aby Apostołów i ich następców powołać do działalności w Jego funkcji kapłańskiej. Godność Kapłańska jest przeogromna i wzniosła, bo kapłan jest zastępcą Chrystusa na ziemi, jest szafarzem łaski i Tajemnic Bożych i jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.

W Dniu Kapłańskim życzymy naszym kapłanom obfitości łask Bożych na całą Drogę Kapłańską, Darów Ducha św. i macierzyńskiej opieki Matki Bożej.